Plicní oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Plicní ambulance - Hornická nemocnice s poliklinikou

Provoz plicní ambulance zaměřeného na léčbu TBC a respiračních nemocí. Provádíme spirometrické vyšetření plic, bronchodilatační testy a očkování proti tuberkulóze. Léčba kašle, dušnosti, astma, CHOPN či nádorů. Provoz poradny pro odvykání kouření.

l. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí. Zabýváme se pneumologií, intersticiálními plicními procesy, sarkoidózou, astmatem, pneumoonkologií, tuberkulózou a funkční diagnostikou. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a ...

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Fakultní nemocnice Brno

Diagnostikujeme a léčíme onemocnění průdušek, plic a pohrudnice. Pořádáme odborné a vzdělávací přednášky a akce. Vydáváme články a publikace. Pracujeme na klinických výzkumech.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje ambulantní vyšetření plicních funkcí: spirometrie, celotělová bodypletyzmografie, bronchodilatační test, plicní difuse, bronchoprovokační test s metacholinem, plicní poddajnost, krevní plyny, kyslíkový test, vyšetření dýchacích svalů.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Komplexní diagnostika a léčba chorob dýchacího ústrojí, cytostatická léčba a péče o nemocné s respiračním selháním na jednotce intenzivní péče.

Plicní oddělení

Provoz plicního oddělení zaměřené na diagnostiku a léčbu nemocí dýchacích cest a plic.

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Vyšetřování a léčba zánětlivých, nádorových, degenerativních, metabolických, cévních i jiných onemocnění plic, průdušek, průdušnice i pohrudnice.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

Provoz kliniky pneumologie a hrudní chirurgie. Zaměřujeme se na výzkum v oblasti experimentální pneumologie a molekulární biologie.