ORL oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Nemocnice Frýdlant byla založena v roce 1902 pod názvem Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I. Od počátku měla chirurgická, interní a porodnická lůžka. Fungovala nepřetržitě, později se stala na dlouhou dobu součástí OÚNZ Liberec. V ...

Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme foniatrickou kliniku. Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie. Provádíme péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního ...

Oddělení ORL - Fakultní nemocnice Brno

Oddělení poskytuje léčebně preventivní péči lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL respektive hlavy a krku. Provádíme publikační a přednáškovou činnost.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Ušní, nosní a krční oddělení

Oddělení zajišťuje diagnostiku a komplexní léčebně-preventivní péči o pacienty s nemocemi ušními, nosními a krčními.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz ušního, nosního a krčního oddělení. Zajišťujeme léčebnou péči pro dospělé.

Vítkovická nemocnice a.s.

Oddělení poskytuje základní diagnostické a léčebné výkony, specializuje se na chirurgii chrápání, plastiky nosu a chirurgii štítné žlázy.

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zajišťování diagnostiky, léčby a rehabilitace poruch spadajících do oboru ORL a chirurgie hlavy i krku. Provádíme péči o nemocné se zhoubnými nádory.

Ušní, nosní, krční oddělení

Zabýváme se komplexní léčbou nemocí ucha, nosu a krku. Činnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu konzervativního typu.

Otorinolaryngologie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty ušní, nosní a krční ordinace. Klinika rovněž disponuje vybavením pro funkční endonasální chirurgii.

ORL

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s ušním, nosním či krčním onemocněním. Oddělení má k dispozici 8 lůžek a 3 lůžka intenzivní péče.

Otorinolaryngologické oddělení

Provádění běžné diagnostiky a operačních výkonů v ORL oblasti. Léčba ušních, nosních a krčních onemocnění.