Patologická oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Ústav patologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme patologii. Zajišťujeme veškerá autoptická, bioptická a cytologická vyšetření za použití speciálních metodik. Zaměřujeme se na patologii pohybového aparátu, zažívacího traktu, urogenitálního traktu, kůže, krvetvorby a nefropatologii. Na ústavu je …

Ústav patologie - Fakultní nemocnice Brno

Zajišťujeme patomorfologickou bioptickou a autoptickou diagnostiku. Provádíme publikační a přednáškovou činnost a pořádáme vzdělávací akce.

GENERAL Hospital systems, spol. s r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení se zabývá klinickou experimentální neurohistopatologií včetně molekulární patologie.

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz patologického oddělení zajišťující služby nekroptické, bioptické a cytologické oblasti. Provádíme komplexní diagnostika bioptického materiálu.

Patologicko-anatomické oddělení

Provozujeme patologicko-anatomické oddělení. Zabýváme se zpracováním a diagnostikou odebraných buněk i tkáňových vzorků od živých pacientů.

Ústav patologie

Provoz patologického oddělení. Klinickopatologická analýza úmrtí podporuje etiopatogenetické kritické myšlení a přispívá k rozšíření uvažování lékařů.

Patologicko-anatomické oddělení

Provoz patologicko-anatomického oddělení. Zajišťujeme bioptickou diagnostiku. Provádíme speciální imunohistochemické vyšetření k upřesnění diagnózy.