Psychiatrická oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

SENIOR CZ, s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou i ambulantní zdravotní péči v oboru psychiatrie, zejména gerontopsychiatrie je tedy zaměřeno na diagnostiku a léčbu duševních onemocnění u seniorů.

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme psychiatrickou kliniku. Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro psychiatricky nemocné pacienty v akutním stavu. Nabízíme superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované.

Psychiatrická klinika - Fakultní nemocnice Brno

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u duševních poruch a nemocí, se zaměřením na akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace. Pořádáme vzdělávací akce. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti ...

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Poskytujeme odbornou a léčebnou péči pacientům v oborech psychiatrie, sexuologie a psychologie. Služby: Antigenní test, Roušky, Respirátory.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

PhDr. Panajota Domínová

Psychologické a pedagogické poradenství, vzdělávání v oblasti komunikace, supervize, mediace, koučink.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz psychiatrického oddělení. Zajišťujeme lůžkovou péči pro pacienty s poruchou psychiky.

Svitavská nemocnice, a.s.

Zajišťujeme léčení poruch přizpůsobení, úzkostí, obsesí, pomoc lidem se sebevražednými myšlenkami, léčbu poruch paměti, spánku.

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrické oddělení řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování. Lékaři oddělení se podílejí na výzkumu psychofarmak v rámci mezinárodních psychofarmakologických studií. Součástí je denní sanatorium a sekce pracovní ...

Psychiatrické oddělení pro dospělé

Diagnostikování a léčba organicky podmíněných stavů poruch psychiky, stavů způsobených užíváním alkoholu nebo jiných psychotropních látek.

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Provoz psychiatrické nemocnice. Vážné duševní onemocnění člověka ochromí a znemožní mu každodenní fungování, podobně jako zlomená noha. Jedná se o onemocnění mozku (nesrovnatelně složitějšího orgánu, než jsou lidské kosti), které se projevuje různými ...