Transfúzní oddělení nemocnic

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí naší podpory jsou dárcovství a transplantace …

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Fakultní transfuzní oddělení - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provádíme odběry krve a jejích složek i léčebné depleční odběry krve před plánovanými chirurgickými výkony. Zajišťujeme komplexní zpracování a vyšetření krevních konzerv, výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků, jejich skladování a distribuci.

Transfuzní a tkáňové oddělení - Fakultní nemocnice Brno

Na oddělení jsou realizovány odběry krve od dárců. Provádíme publikační a přednáškovou činnost a vzdělávací akce.

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní náplní je odběr krve na výrobu krevních přípravků, odběr krevní plazmy pro výrobu krevních derivátů, imunohematologická a serologická vyšetření, příprava autotransfúzí, vyšetřování dárců kostní dřeně.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz transfuzního oddělení. Provádíme odebírání krve i krevních složek dárcům. Zajištění laboratorních vyšetření a léčebných výkonů.

Hematologicko-transfuzní oddělení

Provozujeme hematologicko-transfuzní oddělení. Zajišťujeme odběry dárců krve a krevní plazmy. Poskytujeme komplexní péči v oboru klinické hematologie.

Transfúzní oddělení

Provádění odběrů krve či jejích složek. Oddělení provádí základní i speciální imunohematologická vyšetření včetně testů kompatibility.

Transfuzní oddělení

Provádění odběrů krve, jejího vyšetření a následného zpracování na transfuzní přípravky.

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Provoz oddělení klinické hematologie a transfuze. Provádíme morfologická hematologická laboratorní vyšetření včetně hemogramu a rozpočtu leukocytů.