Urologická oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Česká urologická společnost ČLS JEP

Hlavním cílem je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků. Účelem webových stránek je poskytovat objektivní a pravdivé informace odborné i laické veřejnosti o všech aspektech urologických onemocnění a o ...

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme urologickou kliniku. Naleznete u nás komplexní léčebné, výukové a vědecké pracoviště v oboru urologie. Zaměřujeme se komplexní urologickou péči operační i ambulantní včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky ...

Urologická klinika - Fakultní nemocnice Brno

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro všechna urologická onemocnění v oblasti dospělé urologie. Provádíme diagnostiku a léčbu mužské infertility, ve spolupráci s gyn. por. klinikou zajišťujeme péči o infertilní pár. Nabízíme léčba erektilní …

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Diagnostika a léčba nemocí močového systému a mužských pohlavních orgánů. Poskytujeme základní a speciální diagnostiku a léčbu u dospělých i dětí.

Urologické oddělení

Provozujeme urologické oddělení. Zajišťujeme komplexní diagnostickou, léčebně preventivní a dispenzární péči urologicky nemocných.

Urologické oddělení

Provozujeme urologické oddělení. Zabýváme se léčbou onemocnění ledvin a močových cest či mužského genitálu a léčbou inkontinence.

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance zajišťuje cílenou a kontrolní péči pro pacienty s urologickým onemocněním.

Urologické oddělení

Poskytování komplexní diagnostické a léčebné péče pro všechna urologická onemocnění. Zajišťujeme operační léčbu pro onemocnění močových cest.