Archivy

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Archivy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"ARCHIVUM, s.r.o. - www.archivum.cz

Služby v oblasti archivace, digitalizace a správy dokumentů v České republice. Rozsah nabízených služeb pokrývá celý životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od vzniku až po skartaci.

Praha 1 - Josefov, Pařížská 67/11 + pobočky (2) - +420 602 399 937 , +420 224 811 590

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Archiv České národní banky - www.cnb.cz

Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a vztahům.

Praha - Nové Město, Na příkopě 864/28 + pobočky (7) - +420 224 411 111, +420 224 413 779

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Českého vysokého učení technického v Praze.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočky (7) - +420 224 353 551

Archiv hlavního města Prahy - www.ahmp.cz

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost.

Praha - Chodov, Archivní 1280/6 + pobočky (32) - +420 236 004 017

Archiv Národního muzea

Provoz archivu Národního muzea.

Praha - Holešovice, Na zátorách 285/6 + pobočky (2) - +420 220 802 530, +420 220 877 863

Archiv Národní galerie

Provoz správního archivu Národní galerie.

Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí 185/2 - +420 233 081 729, +420 233 081 734

Archiv Národního technického muzea - www.ntm.cz/archiv-knihovna

Archivace dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu.

Praha - Holešovice, Kostelní 1320/42 + pobočka - +420 220 339 196, +420 220 399 209

Archiv Židovského muzea v Praze OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Praha - Smíchov, Stroupežnického 290/32 + pobočky (9) - +420 222 749 211

Vojenský ústřední archiv - www.vuapraha.army.cz

Zajišťování a ukládání dokumentů, které vznikly z činnosti Vojenského ústředního archivu na území ČR nebo mimo něj.

Praha - Karlín, Sokolovská 24/136 + pobočky (14) - +420 973 206 126

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - www.mua.cas.cz

Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců.

Praha - Libeň, Gabčíkova 2362/10 + pobočka - +420 286 010 110

ČESKÝ ROZHLAS - www.rozhlas.cz/archiv/portal OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů.

Praha 2 - Vinohrady, Římská 385/13 + pobočky (15) - +420 221 553 310 , +420 221 553 318

Kancelář prezidenta republiky - old.hrad.cz/castle/archiv

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Praha - Hradčany, Hrad III. nádvoří 48/2 + pobočka - +420 224 373 165, +420 224 373 683

Národní archiv - www.nacr.cz

Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby.

Praha - Chodov, Archivní 2257/4 + pobočky (2) - +420 974 847 238, +420 974 847 240

Státní oblastní archiv v Praze - www.soapraha.cz

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

Praha - Chodov, Archivní 2257/4 + pobočky (14) - +420 974 847 358, +420 974 847 358

Archiv Ministerstva zahraničních věcí - www.mzv.cz/archivMZV

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí.

Praha - Hradčany, Loretánské náměstí 101/5 + pobočky (2) - +420 224 181 111, +420 224 182 701

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru - archivnimapy.cuzk.cz

Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme díla vytvořená rakouským vojenským mapováním z 19. století.

Praha - Kobylisy, Pod sídlištěm 1800/9 + pobočky (113) - +420 284 041 681

Správní archiv ministerstva zemědělství

Nabídka služeb archivu.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 + pobočky (5) - +420 221 811 111, +420 221 812 384

Správní archiv Ministerstva dopravy

Provoz archivu Ministerstva dopravy České republiky.

Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 + pobočky (3) - +420 225 131 192

Správní archiv Ministerstva spravedlnosti

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Praha - Nové Město, Vyšehradská 424/16 + pobočky (2) - +420 221 997 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí správní archiv

Provoz správního archivu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Praha - Nové Město, Na Poříčním právu 376/1 + pobočky (2) - +420 221 921 111

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Praha - Malá Strana, Karmelitská 529/5 + pobočky (2) - +420 234 811 210

Archiv Národní knihovny - www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/archiv-nk

Přejímáme do archivní péče a uchováváme archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny, osobní fondy významných osobností a sbírky.

Praha - Hostivař, Sodomkova 1146/2 - +420 281 013 315

Archiv České strany sociálně demokratické - www.cssd.cz

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií.

Praha - Nové Město, Hybernská 1033/7 + pobočky (86) - +420 720 273 408 , +420 296 522 111

Archiv Bezpečnostní informační služby - www.bis.cz

Provoz bezpečnostního správního archivu.

Praha - Stodůlky, Nárožní 1111/2 + pobočka - +420 235 521 400

Úřad vlády ČR

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií.

Praha - Malá Strana, nábřeží Edvarda Beneše 627/3 + pobočky (3) - +420 224 002 111

INDATA services, s.r.o. - www.in-data.cz

Pronájem depozitářů a archivačních skříní pro úschovu důvěrných dokumentů. Uspořádání a správa interního archivu nebo spisovny. Skartace dokumentů.

Praha, Za Opusem 1251 - +420 728 108 557