Archivy

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Archivy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/9850/cs

Ochrana, odborné zpracování a zpřístupňování archiválií vzniklých z činnosti univerzity. Zahrnuje materiály z oblasti dějin samotné vysokoškolské instituce i z dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou praxí.

Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 1435/18 (objekt tělocvičny Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava) + pobočky (25) - +420 597 323 470, +420 597 325 772

AS reality, s.r.o. - www.asarchiv.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Správa dokumentů, spisová služba, vedení archivu, skartace dokumentů. Naše služby jsou určeny všem podnikatelským subjektům, obcím, státním organizacím, likvidátorům a insolvenčním správcům. Pronájem kancelářských prostor včetně parkovacích míst.

České Budějovice - České Budějovice 5, Kamarytova 2689 - +420 602 402 157

Podorlická obchodní společnost, a.s.

Jsme komerční spisovna zabývající se zpracováním, uložením a skartací dokladů společností i fyzických osob.

Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 85 - +420 603 180 097

Regionální muzeum v Mikulově - www.rmm.cz - www.facebook.com/pg/muzeummikulov/

Regionální muzeum Mikulov spravuje a provozuje zámek a synagogu v Mikulově, památník bratří Mrštíků v Divákách, muzeum v Dolních Věstonicích a také Archeopark v Pavlově. Každý z těchto objektů je unikátní, každý může návštěvníkům nabídnout bohatý program, ...

Mikulov, Zámek 1/4 + pobočky (3) - +420 519 309 019 , +420 519 309 014

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Archiv České národní banky - www.cnb.cz

Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a vztahům.

Praha - Nové Město, Na příkopě 864/28 + pobočky (7) - +420 224 411 111, +420 224 413 779

Daniel Rubeš

Nabízím poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydáváme knižní ročenku Uzavřené osudy.

Znojmo, Dukelských bojovníků 2819/123 + pobočky (3) - +420 602 805 557, +420 603 220 919

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Českého vysokého učení technického v Praze.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočky (7) - +420 224 353 551

Archiv hlavního města Prahy - www.ahmp.cz

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost.

Praha - Chodov, Archivní 1280/6 + pobočky (32) - +420 236 004 017

Archiv Národního muzea

Provoz archivu Národního muzea.

Praha - Holešovice, Na zátorách 285/6 + pobočky (2) - +420 220 802 530, +420 220 877 863

DIAMO, státní podnik

Zpracováváme, uchováváme a využíváme archivália našeho podniku.

Stráž pod Ralskem, Máchova 201 + pobočky (6) - +420 487 894 111

Archiv Národní galerie

Provoz správního archivu Národní galerie.

Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí 185/2 - +420 233 081 729, +420 233 081 734

Archiv Národního technického muzea - www.ntm.cz/archiv-knihovna

Archivace dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu.

Praha - Holešovice, Kostelní 1320/42 + pobočka - +420 220 339 196, +420 220 399 209

Archiv Židovského muzea v Praze ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Praha - Smíchov, Stroupežnického 290/32 + pobočky (9) - +420 222 749 211

Literární archiv Památníku národního písemnictví pobočka Staré Hrady ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracování, evidence a zpřístupňování uložených archiválií.

Staré Hrady 1 - +420 493 598 680

Vojenský ústřední archiv - www.vuapraha.army.cz

Zajišťování a ukládání dokumentů, které vznikly z činnosti Vojenského ústředního archivu na území ČR nebo mimo něj.

Praha - Karlín, Sokolovská 24/136 + pobočky (14) - +420 973 206 126

Ústřední archiv akciové společnosti Plzeňský Prazdroj

Péče o 378 běžných metrů archiválií dokumentujících historii pivovarnictví v celých západních Čechách.

Plzeň - Východní Předměstí, U Prazdroje 64/7 - +420 724 617 175 , +420 377 062 583

Denealogie Bohemia RNDr. Ilona Kloubcová - www.genealogie-bohemia.com

Vyhotovování rodokmenů, získávání údajů o předcích z archivních materiálů.

Třeboň - Třeboň II, Hliník 834 - +420 384 721 652

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - www.mua.cas.cz

Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců.

Praha - Libeň, Gabčíkova 2362/10 + pobočka - +420 286 010 110

Archiv ŽDB a. s.

Provoz správního archivu.

Bohumín - Nový Bohumín, Bezručova 300 + pobočky (4) - +420 596 083 163

ČESKÝ ROZHLAS - www.rozhlas.cz/archiv/portal ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů.

Praha 2 - Vinohrady, Římská 385/13 + pobočky (15) - +420 221 553 310 , +420 221 553 318

ŠKODA AUTO a.s. - museum.skoda-auto.cz

V archivu jsou uloženy materiály dokumentující vývoj firmy od jejich počátků cca 1894 do doby nedávné 2005, v případě propagačních materiálů do aktuální současnosti.

Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 294 + pobočky (8) - +420 326 831 133

TIWO, spol. s r.o. - www.tiwo-arch.cz

Jsme připraveni poskytovat kvalitní a komplexní archivní služby všem, kdo mají podle platných zákonů povinnost pečovat po předepsanou dobu o určené písemnosti a ty pak na konci skartační lhůty (1–45 let) likvidovat odpovídajícím způsobem.

Slušovice, Vítězství 250 - +420 602 706 860 , +420 577 981 512

Kancelář prezidenta republiky - old.hrad.cz/castle/archiv

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Praha - Hradčany, Hrad III. nádvoří 48/2 + pobočka - +420 224 373 165, +420 224 373 683

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz/fakulty-a-soucasti/rektorat/archiv ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví, péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v …

Brno - Ponava, Klatovská 506/18a + pobočky (34) - +420 541 144 510, +420 541 145 601

Archiv společnosti Sokolovská uhelná - www.suas.cz/page/show/slug/podnikovy-archiv

Provoz certifikovaného archivu. Uchovávání a zpřístupňování archiválií. K dispozici je 83 archivních fondů a sbírek.

Sokolov, Staré náměstí 69 + pobočka - +420 352 461 111, +420 352 462 578

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích - www.soalitomerice.cz

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Litoměřice - město, Krajská 48/1 + pobočky (13) - +420 477 755 971

Národní archiv - www.nacr.cz

Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby.

Praha - Chodov, Archivní 2257/4 + pobočky (2) - +420 974 847 238, +420 974 847 240

Státní oblastní archiv v Praze - www.soapraha.cz

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

Praha - Chodov, Archivní 2257/4 + pobočky (14) - +420 974 847 358, +420 974 847 358

ARCHIVUM, s.r.o. - www.archivum.cz

Služby v oblasti archivace, digitalizace a správy dokumentů v České republice. Rozsah nabízených služeb pokrývá celý životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od vzniku až po skartaci.

Praha 1 - Josefov, Pařížská 67/11 + pobočky (2) - +420 602 399 937 , +420 224 811 590

Moravský zemský archiv v Brně - www.mza.cz

Archiv provádí činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby.

Brno - Starý Lískovec, Palachovo náměstí 723/1 + pobočky (16) - +420 533 317 534, +420 533 317 574

Státní oblastní archiv v Plzni - www.soaplzen.cz

Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra, který slouží k výběru, kontrole a ukládání archiválií.

Plzeň - Vnitřní Město, Sedláčkova 22/44 + pobočky (10) - +420 377 236 263, +420 377 325 732

Státní oblastní archiv v Zámrsku - www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Zámrsk 1 - +420 465 503 101, +420 465 503 122

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni - www.ceskearchivy.cz

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Třeboň - Třeboň I, Zámek 110 + pobočky (10) - +420 384 721 128, +420 384 722 379

Státní okresní archiv Hradec Králové - www.vychodoceskearchivy.cz

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Hradec Králové, Škroupova 695/2 + pobočky (4) - +420 495 218 220, +420 495 402 611

Státní okresní archiv v Chrudimi - www.soka-cr.cz

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Chrudim - Chrudim I, Filištínská 37 - +420 469 660 409, +420 469 660 411

Státní okresní archiv Pardubice - www.archivpu.cz

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Pardubice - Bílé Předměstí, Bělobranské náměstí 1 - +420 466 859 773, +420 466 859 789

Státní okresní archiv Trutnov - www.soka-tu.mstu.cz

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Trutnov - Horní Předměstí, Komenského 128 - +420 499 829 410, +420 499 829 411

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí - www.vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici

Nabídka služeb státního oblastního archivu.

Ústí nad Orlicí - Hylváty, Pivovarská 137 - +420 465 519 871, +420 605 226 079

Archiv města Brna - www.archiv.brno.cz

Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Provoz digitálního archivu.

Brno - Černovice, Přední 996/2 + pobočky (2) - +420 542 173 612, +420 542 173 613

Archiv Ministerstva zahraničních věcí - www.mzv.cz/archivMZV

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí.

Praha - Hradčany, Loretánské náměstí 101/5 + pobočky (2) - +420 224 181 111, +420 224 182 701

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru - archivnimapy.cuzk.cz

Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme díla vytvořená rakouským vojenským mapováním z 19. století.

Praha - Kobylisy, Pod sídlištěm 1800/9 + pobočky (113) - +420 284 041 681

Správní archiv ministerstva zemědělství

Nabídka služeb archivu.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 + pobočky (5) - +420 221 811 111, +420 221 812 384

Správní archiv Ministerstva dopravy

Provoz archivu Ministerstva dopravy České republiky.

Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 + pobočky (3) - +420 225 131 192

Správní archiv Ministerstva spravedlnosti

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Praha - Nové Město, Vyšehradská 424/16 + pobočky (2) - +420 221 997 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí správní archiv

Provoz správního archivu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Praha - Nové Město, Na Poříčním právu 376/1 + pobočky (2) - +420 221 921 111

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Praha - Malá Strana, Karmelitská 529/5 + pobočky (2) - +420 234 811 210

Strana:  | 1 | 2 | | »»