Sdružení neslyšících

Ostravský spolek neslyšících

Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro neslyšící.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Poskytujeme poradenské služby neslyšícím a nedoslýchavým nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Dále nabízíme tlumočnické služby.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČESKÉ REPUBLICE - TEPLICE

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím, tlumočnické služby, sociální služby a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže

Středisko pro rodiny dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let.

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Provoz organizace, která se snaží navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

Poskytování základního sociálního poradenství, tlumočnických a sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením.

Neslyšící CZ, o. s.

Cílem sdružení je aktivně podporovat zvyšování životní úrovně neslyšících.

Pražský spolek neslyšících

Poskytujeme podporu a pomoc neslyšícím. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství a informovanost o problematice sluchového postižení.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Poradenské centrum při SNN v ČR

Provozování poradenského centra s cílem ochrany a pomoci zdravotně postiženým lidem. Zaměřujeme se na nedoslýchavé, neslyšící a jejich rodinné příslušníky.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Veselí nad Moravou

Poskytování služeb neslyšícím a nedoslýchavým osobám se zaměřením na zabezpečení dostupnosti informací o vlastním postižení a kompenzačních pomůckách.

Dětem do života, o.s.

Cílem sdružení je získání peněžních prostředků na zajištění kulturně-vzdělávacích akcí pro děti se sluchovým handicapem.

Plzeňská unie neslyšících

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Jihlavská unie neslyšících

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a jejich rodiny a vyhledávání pracovních míst. Poskytování pomoci při výběru kompenzační pomůcky a knih. Pořádání přednášek, kurzů, besed a výletů.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Pořádání kurzů znakového jazyka s certifikací, pobytové akce pro rodiče s dětmi a dětských táborů. Prodej kompenzační pomůcek.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum

Pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti. Nabídka tlumočnických služeb, sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel, sociální rehabilitace.

Zavři uši o. s.

Naším cílem je podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádáme a organizujeme vernisáže a výstavy neslyšících fotografů, psychorehabilitační pobyty, módní přehlídky, filmové festivaly, přednášky a semináře.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Děčín

Naším cílem je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitace a aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a sluchadla.