Sdružení nevidomých

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

Rozhledna - poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.

Nabízíme poradenství pro život s těžkým zrakovým postižením, vzdělávací programy, zážitkové programy, osvětu. Bezplatné poradenské služby jsou zaměřeny jak na samotné nevidomé tak na veřejnost bez zrakového postižení. Forma a rozsah poradenství se domlouvá ...

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Naše služby jsou odborné poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace zaměřená na podporu pracovního uplatnění, průvodcovské a předčitatelské služby, rozšiřující služby.

Brailcom, o.p.s.

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

Provozujeme centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Doprovázení i dlouhodobá spolupráce dobrovolníků a nevidomých lidí. Nabídka poradenství, vydávání knih a kulturních aktivit.

Timšel o.s.

Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým.

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Poskytování pomoci nevidomým a slabozrakým dětem. Nabídka učebnic v Braillově písmu, podpora integrovaně vzdělávaných dětí, jejich učitelů i rodičů.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Společnost umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem absolvovat kurzy pracovní rehabilitace s následným pracovním uplatněním.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob.

KARKO, výrobní družstvo nevidomých

Nabídka výrobních programů pro zdravotně postižené občany z oblasti kovoobráběčství, dřevařství a z oboru zpracovatelského průmyslu a elektra. Dále výroba kancelářských potřeb. Poskytování poradenství v oblasti informačních technologií a softwaru.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Poskytování sociálních služeb a technické pomoci pro nevidomé, těžce zrakově postižené občany i občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným postižením. Nabídka odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb i sociálně ...

TyfloCentrum Zlín, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Blindhelp - Sdružení pro pomoc zrakově postiženým

Pomoc osobám se zrakovým postižením a jejich rodinám. Nabídka péče o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory. Hlídání dětí.

Česká rada nevidomých a slabozrakých, o.s.

Podpora integrace nevidomých a zrakově postižených do společnosti. Nabídka poradenství a vědecké či publikační činnosti v oblasti léčby nevidomých.

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Poskytujeme služby sociální prevence a služby sociální péče pro nevidomé a slabozraké občany.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

KYKLOP o.p.s

Zaměřujeme na pomoc a integraci osob se zrakovým postižením. Pořádáme hudební, pobytové a vzdělávací aktivity. Zajišťujeme veřejné koncerty. Spolupracujeme se základními školami. Soustřeďujeme se na letní tábory a zimní lyžařské pobyty. Organizujeme i ...

Organizace nevidomých

Provoz sdružení, které se zabývá začleňováním nevidomých a slabozrakých do společnosti. Zajišťujeme obhajobu jejich práv, potřeb a zájmů. Zaměřujeme se na zmírnění negativních omezení způsobené zrakovým postižením. Poskytujeme sociální práce, poradenství, ...