Ekologická sdružení

Neplejtvej

Naším hlavním cílem je ochrana všech přírodních zdrojů. Hledáme ale také další možnosti využívání "odpadu" jako suroviny. Jsme zdravá, nezávislá alternativa, která vybízí společnost k šetření přírodními zdroji.

SEM Slunečnice

Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k přírodě.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí ...

Tábornický klub Písek

Tábornický klub Písek

Pro děti a mládež pořádá naše organizace školení EVVO, tábory a různé společenské akce.

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost nabízí aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost, jenž rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Využíváme a pronajímáme nízkoenergetický dům na různé akce.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 10:00)

Petr Včeliš

Pěstování ekologické zeleniny, obilovin, léčivých bylin a produkce masa.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JATOP, s.r.o. pobočka Pucov

Občanské a firemní sdružení za účelem spoluutváření moravské krajiny a zabývající se otázkou ekologie a moderní tvorbu v zemědělství.

Pucov 92+

OTEVŘENO (nonstop)

České ekologické manažerské centrum

Nabídka služeb v oblasti IPPC, EMS, odpadů, legislativy a norem.

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Zabýváme se péčí o přírodu a krajinu a pořádáme akce pro veřejnost.

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Vytváření podmínek pro rozvoj venkova a využití krajiny zemědělcem. Zajištění regionální koordinace výrobků značky Vysočina regionální produkt.

ZO Českého svazu ochránců přírody 22/7

Údržba maloplošných chráněných a nechráněných území, využívání primitivních plemen domácích zvířat při údržbě krajiny.

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Nabídka ekologického výukového programu a služeb v oblasti ekologie a péče o životní prostředí.

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život.

Hnutí Duha Olomouc

Nabídka ekologické výchovy a ochrany lesů. Vydávání zpravodaje Ekologické listy.

Hnutí Duha Jeseníky

Zajišťování služeb v oblasti protipovodňové ochrany, ekologické výchovy a dalších ekologických aktivit.

Hnutí Duha Podorlicko

Provoz místní skupiny ekologické organizace pro oblast Orlických hor se specializací na ekologicky šetrné lesní hospodářství.

Hnutí Duha Česká Lípa

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Hnutí Duha Duchcov

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Hnutí Duha Střední Čechy

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Brontosaurus Praha 7

Nabídka služeb dobrovolné organizace zaměřující se na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně.

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Operativní správa a preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa, provoz a údržba kolonádních staveb.

ZO ČSOP Vlašim

ZO ČSOP Vlašim

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

EkoCentrum Brno

Provoz informačního centra, knihovny a ekologické poradny. Prodej knih a výukových programů pro školy. Pořádání vzdělávacích seminářů.

Jihočeské matky, o.s.

Provoz občanského sdružení. Organizování veřejných vystoupení, pořádání zájezdů za alternativními zdroji energie, seminářů a výstav.

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, o.s.

Provozujeme sdružení zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Snažíme se o informování obyvatel, novinářů či organizací o dění v energetické oblasti.

Hnutí Brontosaurus

Činnost občanského sdružení je soustředěna na ochranu životního prostředí a výchovu mládeže.

ZŠ Prachatice, Vodňanská

Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových programů.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

Karel Věstínský

Provoz sdružení občanů zabývající se problematikou životního prostředí.

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Provozujeme sdružení pro záchranu prostředí, ochrany přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Občanské sdružení Evans

Zabýváme se ekologickou výchovou a péčí o některá chráněná území.

Nesehnutí

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní.

Společnost pro trvale udržitelný život - regionální

Hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

ZO ČSOP Šípek

Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Realizujeme ekologickou výchovu. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost.

ZO ČSOP Orlice

Poskytování poradenství v různých oblastech ochrany přírody a životního prostředí. Provádíme přírodovědné průzkumy a mapování.

ZO ČSOP Břeclav

Český svaz ochránců přírody a pozemkový spolek aluvia dolního toku Dyje.

ZO ČSOP Armillaria

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme teoretickou i praktickou ochranu přírody od ochrany územních celků.

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Sdružení pro ochranu přírody a výchovu Strom

Pořádání letních táborů, jejichž hlavní náplní je údržba přírodních rezervací.

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem.