Ekologická sdružení

Základní článek hnutí Brontosaurus Orchis

Sdružování lidí se společným zájmem o přírodu, životní prostředí, historické památky. Organizování her a aktivit pro mládež.

Česká společnost pro právo životního prostředí

Provoz sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí. Přispíváme k tvorbě nových právních předpisů a dalšímu.

Družstvo vlastníků odrůd

Zastupování zájmů vlastníků a zástupců odrůd v České republice.

Ekocentrum Jižní Město

Ekocentrum Jižní Město

Poskytování poradenství v oblasti zájmové činnosti dětí. Organizace akcí v přírodě a táborů, seminářů, realizace ekovýchovných programů.

NaturaServis, s.r.o.

Provádíme terénní práce a průzkumy sloužící k ochraně přírody. Realizujeme záchranná opatření na ochranu obojživelníků i plazů a jejich stanovišť.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky - Jičín

Poskytování ochrany a péče o maloplošná chráněná území, význačné biotopy a genofondové plochy. Zabýváme se záchrannými transfery obojživelníků.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

ZO ČSOP Meles

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

ZO ČSOP Veronica

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost.

Síť ekologických poraden

Zajišťování preventivní péče o životní prostředí.

Toulcův Dvůr

Podpora rozvoje výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.

Pod Rovněmi

Ochrana a omezování znečištění životního prostředí, přírody a krajiny. Vydávání občanského zpravodaje.

Konopářský svaz České republiky

Sdružení zaměřené na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí. Provoz expozice s tématikou konopí, lnu a kopřivy.

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry a koupání.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 30/02 Chodov

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Vydávání časopisů přírody Veronica a vytváření odborných skupin.

Hutur

Realizace výzkumných projektů a pořádání přednášek, exkurzí a seminářů.

Český svaz ochranců přírody základní organizace 58/6 Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin.

Český svaz ochránců přírody 01/68.základní organizace

Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Sbor dobrovolných občanů, o.s.

Sdružení se zabývá ochranou přírody, krajiny a životního prostředí, pořádáním kulturně-osvětových akcí.

Děti Země - Brno

Provoz spolku, který chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Manner, občanské sdružení

Zabýváme se obnovou venkovské krajiny, včetně údržby, výsadby, zatravňování a management chráněných území.

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

Přátelé Podyjí o.s.

Provoz občanského sdružení věnující se ochraně krajiny a krajinného rázu.

Krasec, o.s.

Vytváření fungujícího systému ekoporadenství. Provoz ekoporadny, vydávání občasníku Krasec a pořádání školení.

Základní článek Asociace Brontosaura - Quito

Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající chovatele.

Sdružení Země Jižní Morava, o.s.

Provozujeme sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, rodové statky, permakulturu a ekozahrady.

Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Vytyčujeme hranice chráněných území, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické akce.

ZO ČSOP Osadníci 46/03

Sdružení se zabývá ochranou přírody a ekologickou výchovou.

Arnika - Program Toxické látky a odpady

Nabídka propagace ekologicky šetrných výrobků, podpora třídění a recyklace odpadů na úřadech, v bankách a ve školách.

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Brontosauří ekocentrum Zelený Klub

Ekocentrum šíří objektivní informace o životním prostředí a přináší nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.

23/02 ZO ČSOP Berkut

Nabídka služeb v oblasti krajinotvorby. Nabídka poradenské činnosti a průzkumů, zahradnických prací, budování zařízení pro turistiku a cestovní ruch.

Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontasaurus

Provoz organizace zaměřené na ekologickou výchovu, péči o životní prostředí, památky a ochranu přírody a krajiny.

Horní mlýn

Organizování kurzů a akcí v oblasti ekologie pro šetrný rozvoj venkova.

Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal

Provoz občanského sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu Rotštejn.

ZO ČSOP Kladská

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme vzdělávací a informační akce pro veřejnost, výstavy a odborné exkurze.