Ekologická sdružení

Česká společnost pro ekologii o.s.

Sdružování vědeckých, vědeckopedagogických a odborných pracovníků, studentů a dalších osob zabývajících se ekologií.

Klub ekologické výchovy

Provozujeme ekologické sdružení, jehož cílem je sdružování pedagogických pracovníků a zájemců o ekologické vzdělávání.

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, o.s.

Cílem činnosti společnosti je výzkum, ekologie, ochrana a popularizace ptactva na základě značení ptáků a sledování jejich pohybů.

O1/4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

ZO ČSOP Blatná

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Pořádání festivalů, výstav a srazů.

Středisko ekologické výchovy Český Ráj

Nabídka pobytových programů pro kolektivy či výukových programů pro základní, mateřské a střední školy.

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské univerzity.

Česká veganská asociace, o.s.

Propagace zdravého životního stylu a veganství. Orientace na etiku, ekologii a zdraví.

Sdružení za čistou Vltavu

Naším posláním je přispívat ke zlepšování čistoty toku Vltavy. Zprostředkovává kontakty mezi tuzemskými i zahraničními partnery.

ZO ČSOP Hloučela

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Ještěrka - Život pod Ještědem, o.s.

Provoz sdružení, které se zabývá ochranou kulturního a přírodního bohatství, životního prostředí a památek. Zaměření na rozvoj regionu Podještědí.

Ekocentrum Violka, o. s.

Sdružení vzniklo za účelem environmentální osvěty ve významné lokalitě Adršpašsko.

ALHELP

Zabýváme se podporou zdravotně postižených a ochranou přírody.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Vzdělávací, rekultivační a ekologická činnost a ochrana přírody. Nabízíme také publikační činnost. Vypracováváme projekty na obnovu krajiny po těžbě.

Salvia - ekologický institut, z.s.

Nestátní nezisková organizace zabývající se životním prostředím v České republice a přípravou podkladů pro ochranu cenných části přírody.

Městské muzeum Františkovy Lázně

Nabídka prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.

Zabýváme se prodejem medu, podporováním provozních metod školením slovem a písmem, poradenstvím v chovatelských metodách.

Samostatný dětský oddíl Brontosauři

Organizování volného času dětí a mládeže i dospělých, chov a využití koní, pořádání sportovních a společenských akcí.

Different Life

Zajišťování informační činnosti v oblasti práv zvířat, životního prostředí a lidských práv. Vydávání časopisu, výroba triček s potiskem a nášivek.

Občanské sdružení Sojka - Společnost pro obnovu jesenické krajiny

Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Podporujeme šetrnou turistiku a citlivý cestovní ruch.

Cyklistika a energie budoucnosti

Propagujeme městskou cyklistiku, cykloturistiku a obnovitelné zdroje energie. Provozujeme vzdělávací a setkávací středisko.

Karlštejnská cesta

Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím okolí.

KATOM cepheus

Vzdělávání a šíření informací z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

Občanské sdružení Mladá

Provoz organizace pro záchranu přírody a ohrožených druhů.

Sdružení pro přírodu

Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu.

Zelený kruh

Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti ...

ZO ČSOP APOLLO

Organizace sdružuje zájemce o ochranu přírody a životní prostředí.

Okresní výbor ČSOP ve Valašském Meziříčí

Občanské sdružení se zabývá ochranou přírody a životního prostředí v oblasti Valašské Meziříčí. Sdružení pečuje o studánky či poutní místa.

ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky

Nabídka ekologického poradenství, zajišťování environmentální osvěty. Pořádání terénních exkurzí i výchovných programů pro školy a zájmové skupiny. Poskytování informací o ochraně přírody a péče o krajinu Bílých Karpat.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách ev. č. 70/13

Snaha o praktickou ochranu přírody, zajišťování péče o zvlášť chráněná území a o památné stromy. Pořádání vlastivědných zájezdů a přednášek. Péče o terénní značení přírodních zajímavostí. Pravidelná brigádní výpomoc při budování Stanice pro záchranu volně ...

Český svaz ochránců přírody

Zabýváme se sdružováním zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Provozujeme ekocentrum. Poskytujeme informace o Státním fondu životního prostředí. Pořádáme akce.

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

Ochrana regionu Beskyd před devastací a nežádoucími vlivy důlní činnosti a podpora rozvoje regionu s využitím přírodních a kulturních hodnot území.

Zdravý Rožnov - občanské sdružení

Prosazování myšlenek mezinárodního projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem oficiálního přistoupení města k tomuto projektu. Zajištění ochrany přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a regionu.

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice

Obnova přirozených vztahů v přírodě a výchova mladých lidí k ochraně životního prostředí. Pořádání dobrovolnické činnosti během letních táborů a víkendových akcí.

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Pořádání pracovně zážitkových akcí pro mládež. Zaměření na ochranu místní přírody a záchranu památek.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce …

Šumava 21

Provádění osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany a zlepšení životního prostředí. Zabýváme se problematikou Národního parku Šumava. Prosazujeme koncepci zeleného lesa.