Ekologická sdružení

Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Český svaz ochránců přírody ZO - EDA

Pořádáme semináře, výlety, akce v přírodě a naučné programy.

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme dětský oddíl Mladých ochránců Vydry. ...

ZO ČSOP Kunčice

Zajišťování údržby a ochrany ekologicky významných území.

Chytrému napověz...

Nabídka služeb a poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Občanské sdružení pro novou výstavbu a zlepšení životního prostředí

Poskytování služeb a poradenství v oblasti nové výstavby a zlepšení životního prostředí.

Sdružení na záchranu kopce Tlustec

Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní lokality.

Jadernice

Ochrana přírody a krajiny Valašska, rozvoj uvědomělé občanské společnosti.

ZO ČSOP VIA Hulín

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody 03/02 ZO Brdy, Komárov

Pořádáme tábory pro děti a osvětové akce pro veřejnost. Zabýváme se enviromentální výchovou a účastníme se správních řízení.

Občanské sdružení Vizovické vrchy

Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Prosazujeme trvale udržitelný způsob života. Zajišťujeme informační činnost, zaměřenou na informování občanů města Vizovice a přilehlých obcí.

Český svaz ochránců přírody, 4 ZO Tilia Krásná Lípa

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s dobrovolníky.

Sdružení pro ekologii Kostelec o.s.

Ochrana životního prostředí, zdravých životních podmínek a vodních zdrojů.

Unie pro řeku Moravu

Sdružení se zabývá správou a ochranou přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a Vláry.

Tilia

Podpora naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých se zaměřením na ochranu přírody, životního prostředí a památek a také na turistiku a táboření.

Nadační fond Zelený poklad

Naší činností je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

Provoz ekologického sdružení. Pořádání odborných kurzů i školení za účelem zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí. Zajišťování přednášek, osvětových programů, praktik a exkurzí pro žáky a studenty.

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na Klatovsku.

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska

Zajišťujeme provoz sdružení, které chrání přírodu, památky i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Klub ochrany dravců a sov - Klub Dětí Země

Provozujeme sdružení, které chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Litovanské občanské sdružení Větrník

Provoz sdružení občanů pro ochranu přírody. Působení proti industrializaci krajiny.

MIE o. s.

Podpora místních a ekologických aktivit. Provoz ekofarmy, nabídka exkurzí, vyjížděk na koních, provádění adopcí stromů na dálku.

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Chotěboř

Provoz sdružení zájemců zabývající se ochranou přírody a životního prostředí.

Vzduch

Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na Ostravsku.

Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

Provoz občanského sdružení zabývající se soužitím člověka s přírodou. Pořádání společenských akcí a projektu Ekoprogram pro školy.

ZO ČSOP 66/05

Organizace se věnuje památným stromům a zeleni, propagaci CHKO Žďárské vrchy, ekologickému poradenství a osvětě o ekologickém zemědělství.

Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení

Ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v Pardubickém kraji. Vydávání povolení ke kácení stromů. Zajištění péče o dřeviny.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s dobrovolníky.

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Nabízíme bedýnkování.

Vaváky, o.s.

Sdružení zabývající se oživováním venkova a uchováváním přírodního dědictví. Možnost krmení ovcí. Snažíme se rozpohybovat společenský a hospodářský život.

Český svaz ochránců přírody - základní organizace 11/11 Zvoneček

Zaměřujeme se na ochranu přírody, výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Provozujeme ekologickou poradnu a nabízíme ekologickou výchovu dětí.

ZAVŘENO (Otevírá 15:00)

ZO ČSOP Radnice

Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro školy.

ZAVŘENO (Otevírá 13:00)

ZO ČSOP Upolín

Naší činností je práce s dětmi a mládeží se zájmem o poznávání a ochranu přírody, práce pro přírodu. Podílíme se na akcích pro malé děti a jejich rodiče. Pečujeme o lesní stromky. Vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky, mapujeme výskyt vzácných živočichů.

Moravské Karpaty, o.p.s.

Snaha o zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat. Podpora odbytu produktů a výrobků od místních výrobců.

ZO ČSOP Nová Ostrava

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí, poskytuje ekologicku výchovu a podporu trvale udržitelného života. Obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, zapojuje se do tvorby zákonů, podílí se projednávání záměrů v oblasti územního ...

Český Kras - Pláně

Všeobecná ochrana životního prostředí, krajiny a společný postup sdružených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území.

Pozemkový spolek Niva

Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na školách.

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů

Naším cílem je rozvíjet aktivity za účelem ochrany životního prostředí a podpora rozvoje obce.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 63/01 CENTAUREA

Nabízíme výukové programy z oblasti ekologie pro školy a zájmová sdružení Zaměřujeme se na dobrovolnou práci pro přírodu. Provádíme rekonstrukce a údržby zelení, exkurze, vycházky, výlety a agroturistiku. Poskytujeme poradenskou činnost. Zajišťujeme besedy s …

o.s. Místo pro život HON

Provozování občanského sdružení za životní prostředí v regionu.

ZO ČSOP Pacov

Snaha o ochranu přírody a prostředí regionu a o zamezení poškozování životního prostředí.

Sdružení pro ochranu krajiny

Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého okolí.