Sdružení národních kultur

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Sdružení národních kultur


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku - www.malovanykraj.cz

Vydáváme nekomerční dvouměsíčník Malovaný kraj zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Vydáváme knížky a tiskoviny jakýchkoliv autorů. Malovaný kraj je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Najdete zde ale …

Břeclav, 17. listopadu 2995/1a (Dům školství) - +420 602 575 463, +420 724 965 609

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství - www.praha.bahai.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 00:00)

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

Praha, Lucemburská 33 - +420 222 713 496

Dženo - www.dzeno.cz

Podpora regionálních romských organizací.

Praha - Vinohrady, Španělská 742/6 + pobočka - +420 222 944 393

Spolek Prokop Příbram - spolek-prokop-pb.cz

Dnešní spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl obnovovat a udržovat hornické památky a památky související s montánní činností, obnovovat a udržovat hornické tradice a obyčeje, rozvíjet kulturní tradice regionu, přibližovat veřejnosti montánní ...

Příbram - Březové Hory, Nádvoří Msgre. Korejse 155 - +420 734 135 755

Česká Iberoamerická společnost - www.iberospol.com

Společnost přátel Latinské Ameriky pořádá přednášky a představuje novinky, fotogalerie a databanku o latinsko-amerických zemích.

Praha - Nové Město, Opletalova 1525/39 - +420 603 969 120

Westerners International - CZ - www.westerners.cz

Sdružování zájemců o hraničářskou historii severní Ameriky.

Praha - Veleslavín, Veleslavínská 419/42 - +420 606 459 153 , +420 235 552 638

Československý ústav zahraniční - www.csuz.cz

Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti.

Praha - Malá Strana, Karmelitská 373/25 - +420 257 533 732

Bratrstvo Keltů - www.beltine.cz

Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku e-Kelt.

Praha - Bubeneč, Korunovační 164/8 - +420 603 801 370

Česko - ruská společnost, o.s. - www.spnv.cz

Zaměřujeme se na propagaci kultury, humanitárních aktivit a rozšiřování znalostí jazyků. Pořádáme koncerty, umělecké přehlídky a další.

Praha - Holešovice, V závětří 1036/4 - +420 266 791 700, +420 266 791 704

Kontinenty - sdružení pro spolupráci se zeměmi Afirky, Asie a Latinské Ameriky - www.kontinent.cz

Pořádání besed, přednášek a dalších forem společenské a informativní činnosti.

Praha - Karlín, Vítkova 243/13 - +420 222 313 452

Společnost Německo-českého porozumění Trutnov - Krkonoše - www.bgz-trutnov.wz.cz

Navazování vztahů na všech nepodnikatelských úrovních mezi občany ČR, SRN a občany ostatních států Evropy.

Trutnov - Střední Předměstí, Horská 634 - +420 499 812 232

o.s. Fórum Ukrajinců ČR

Sdružování Ukrajinců žijících v České republice.

Praha - Nové Město, Na Poříčí 1048/30 - +420 723 126 253, +420 777 340 358

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí - www.kruh1938.blogspot.cz

Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Praha - Cholupice, U Poustek 7 - +420 241 731 271

Folklorní sdružení České republiky - www.folklornisdruzeni.cz

Nevládní organizace, sdružující 400 folklorních souborů se 14 000 členů. Pořádá a spolupořádá 56 mezinárodních festivalů a slavností v celé ČR. Zastupuje své členy v mezinárodních folklorních organizacích.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 977/24 - +420 234 621 218

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury - www.ne-be.cz

Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Praha - Vinohrady, Radhošťská 2278/1 - +420 222 728 603

Národy Podyjí

Zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu Podyjí.

Mikulov, Kostelní nám. 13/4 - +420 775 205 609 , +420 519 510 156

Sdružení Čechů z banátských Karpat - www.ceskybanat.estranky.cz

Sdružování občanů se zájmem o kulturu.

Cheb, Růžová 367/2 - +420 604 961 879

Společnost přátel Itálie - www.prateleitalie.eu

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany a organizacemi. Nabízíme kurzy italštiny.

Praha - Břevnov, Brixiho 1574/21 + pobočky (4) - +420 606 648 317

Sdružení přátel slovanských kultur a jazyků

Sdružení spojuje slovanské národy na pomoc oblastem postižených nejen válkou.

České Budějovice - České Budějovice 6, Chelčického 125/4 - +420 602 378 687 , +420 386 357 196

Česko-japonská společnost - www.japan.cz

Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity.

Praha - Staré Město, Na můstku 380/8 (4. patro) + pobočka - +420 224 216 032

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno - www.javornicek.cz

Pořádání dětských a mládežnických folklórních vystoupení.

Brno - Černá Pole, Lidická 1880/50 - +420 602 321 325 , +420 539 012 452

Občanské sdružení Romodrom - www.romodrom.cz

Prosazování práv romské národnostní menšiny.

Praha - Smíchov, Braunova 2529/1 + pobočky (2) - +420 212 242 558, +420 222 212 823

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o. - www.privet.cz/index.php

Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování pobytu.

Praha - Karlín, Lyčkovo náměstí 508/7 - +420 608 212 618

Řecká obec Praha, o.s. - www.ropraha.eu

Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké tance.

Praha - Vinohrady, Vocelova 602/3 - +420 725 783 979 , +420 221 419 818

Asociace Ruských spolků v České republice, o. s.

Snaha o uchování důležitých atributů ruské kultury.

Brno - Brno-město, Bašty 416/8 - +420 776 761 320

Brněnské sdružení občanů německé národnosti ČR

Sdružování občanů a přátel německé menšiny.

Praha - Vinohrady, Chodská 1366/9 - +420 604 477 835 , +420 515 542 334

Lyceum Řekyň v České republice - www.lyceumrekyn.cz

Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění.

Brno - Brno-město, Starobrněnská 690/20 - +420 605 426 887, +420 732 557 827

Německé kulturní sdružení - Region Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Brno - Veveří, Jana Uhra 170/12 - +420 543 245 138

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Brno - Husovice, Musilova 1240/3 - +420 545 581 450

Pirin - www.pirin.cz

Provoz souboru bulharských lidových tanců.

Brno - Veveří, Úvoz 423/55 (tělocvična ZŠ) - +420 603 404 396

Polonus - Klub Polski v Brně - www.polonusbrno.org

Provoz klubu polské národnostní menšiny.

Brno - Brno-město, Radnická 368/8 - +420 541 245 329

Řecká obec Brno - www.robrno.cz

Sdružení je samostatnou organizační jednotkou Asociace řeckých obcí v České republice.

Brno - Brno-město, Radnická 368/8 - +420 542 216 125

Společnost přátel jižních Slovanů - www.spjs.cz

Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní menšiny.

Brno - Veveří, Arne Nováka 1/1 - +420 604 150 954

Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o.s. - www.podkarpatskarus.cz

Provoz sdružení národnostní menšiny.

Praha - Vinohrady, Vocelova 602/3 - +420 720 464 126, +420 777 185 868

Boiové a Fergunna - www.kelti.cz

Rekonstrukce života Keltů, řemesel, bojovníků a mytologie. Ukázky, přednášky a hry pro příznivce archeologie a historie.

Kraslice, Kpt. Jaroše 513/4 (1. patro) - +420 776 008 060

Instituto Checo - Iberoamericano Česko - iberoamerický institut

Provoz sdružení podporující vztahy mezi českými občany a obyvateli Latinské Ameriky.

Praha - Hradčany, Loretánské náměstí 109/3 - +420 224 310 721

Klub Hanoi - www.klubhanoi.cz

Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

Praha - Písnice, Libušská 319/126 - +420 603 583 690, +420 608 535 792

Čínský institut Praha - www.cinskyinstitutpraha.cz

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.

Praha - Točná, Ke Spálence 45 - +420 603 421 578 , +420 241 910 232

IQ Roma servis o.s. - ww.iqrs.cz

Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství.

Brno - Zábrdovice, Cejl 517/49 + pobočky (3) - +420 774 434 411 , +420 549 241 250

Společnost přátel beuronského umění - www.beuron.cz

Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v Praze.

Praha - Braník, Nad křížkem 1616/9 - +420 777 221 950 , +420 244 463 675

Folklorní soubor Lipovjan - www.lipovjan.cz

Provoz folklorního souboru. Repertoár souboru tvoří především písně a tance z Horňácka.

Lipov 7 - +420 721 068 448, +420 739 694 427

U.I.M. Česká republika - www.circolopraga.com

Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a institucemi.

Praha - Vinohrady, Čermákova 1314/7 - +420 222 517 449

Společenství Romů na Moravě, o.p.s. - www.srnm.cz

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství pro oblasti zaměstnanosti, bydlení.

Brno - Zábrdovice, Bratislavská 244/65a + pobočky (5) - +420 545 246 673, +420 545 246 674

Česko-lotyšský klub - www.lotyssko.unas.cz

Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranny rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Praha - Hostivař, Pražská 1555/16a - +420 722 935 853, +420 737 487 585

Sdružení Azer-Čech o.s. - www.diaspora.cz

Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

Praha - Vinohrady, Voroněžská 564/19 - +420 777 107 740

Open field, o.s. - www.openfield.cz

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

Praha - Vinohrady, U Zvonařky 1435/9 - +420 603 296 598, +420 608 435 999

Česko-rakouské pohádkové sdružení, o.s. - www.pohadky-maerchen.snadno.eu

Cílem organizace je šíření pohádek z obou stran Šumavy a prostřednictvím nich napomáhat porozumění občanů z českého a německého jazykového prostoru.

Prachatice - Prachatice II, Česká 667 - +420 388 317 609, +420 602 272 442

Indian Corral Westerners International o.s. - www.indiancorral.cz

Sdružování zájemců o historii indiánských kultur.

Praha - Dejvice, Nikoly Tesly 1097/14 - +420 608 888 642, +420 775 322 802

A Basta! o.s. - www.a-basta.cz

Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních projektů.

Rokycany, Krokova 581

Z§vůle práva, o.s.

Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou menšinu.

Praha - Nusle, Sekaninova 478/8 - +420 774 720 501, +420 774 720 502

Strana:  | 1 | 2 | | »»