Sdružení měst a obcí

Místní akční skupina Pošumaví

Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy venkova.

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno - Žabovřesky

Sdružení pro Krompach o.s.

Občanské sdružení pro Krompach se podílí na těchto aktivitách: spolupráce s orgány vedení obce, vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi, vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů, ochrana životního prostředí, památek a ...

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Informační centrum poskytující služby turistům. Informace o okolí, možnostech ubytování, kulturním a sportovním vyžití.

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Jsme občanské sdružení, které sdružuje 41 obcí, 27 podnikatelů a neziskových subjektů ze znojemského regionu. Poskytujeme komplexní služby v dotační oblasti, pomáháme rozvíjet region. Realizujeme strategický plán Leader.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Svazek obcí Větrník

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu. Svazek se také zapojil do projektu Centra společných služeb, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Občanský spolek Dědina

Občanský spolek spojuje přátele, rodáky obce. Je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, kteří usilují o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj. Občanský spolek převzal do svého názvu jméno …

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Mikroregion Odersko

Mikroregion Odersko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001. Je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Nabízí odborné poradenství a informovanost obcí, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Jsme jedni z Vás a stejně jako Vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o Vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni udělat vše …

Lučina - sdružení obcí

Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení obcí Střední Pošumaví

Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových prostředků.

Hartmanice 75 +

Mikroregion Dolní Poolšaví

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu v regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Východní Slovácko

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Vlčnov 124 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mikroregion Porta Bohemica

Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a obce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Rozvoj venkova

Sdružení obcí za účelem rozvoje regionu.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Sdružení obcí, neziskových organizací a malých i středních podnikatelů za účelem vytvoření strategie rozvoje regionu.

Jihlavská aliance

Sdružení pro rozvoj občanského života v Jihlavě.

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Podporujeme rozvoj regionu v oblastech zdravotnictví, odpadů, kultury, sportu, cestovního ruchu, dopravy a dotační politiky.

Mikroregion Přešticko

Organizace sdružující obce za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu i propagace regionu.

Svazek obcí Sever

Hlavním posláním Mikroregionu je otevřít jej široké turistické veřejnosti a zvýšit tak návštěvnost tohoto malebného koutu České republiky.

Mikroregion Šumava - západ

Sdružení se prosazuje o rozvoj regionu. Realizujeme marketingové strategie a propagaci.

Regionální svazek obcí Bohdanečsko

Naším cílem je spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí svazku. Zaměřujeme se na pravidelná setkání zvolených orgánů svazku a o výsledcích jednání informujeme ostatní členy a rozesíláme podrobně zpracované zápisy.

Spolek NÁŠ DOMOV

Podpora všestranného rozvoje regionu. Organizace výchovných, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro členy a příznivce sdružení.

Klidné město o.s.

Naším cílem je zklidnit stavební rozvoj města Říčany, zlepšení infrastruktury a životního prostředí. Snaha o posílení předškolního vzdělávání či zlepšení služeb pro handicapované.

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Zajišťujeme rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí, technickou infrastrukturu, zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území. Zaměřujeme se na výchovu, vzdělávání a informování dětí a mládeže, rozvoj sociálního a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mikroregion Kostelecko

Sdružování obcí mikroregionu za účelem vzájemné podpory a společenského růstu.

Veselá vesnice z.s.

Provoz sdružení zabývající se oživováním venkovského veřejného prostoru a venkovských tradic. Nabídka možnosti zdokonalit se či naučit se nové dovednosti. Pořádání výstav, vzdělávacích stezek a poutí.

Svazek obcí Loučná

Provozujeme svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení občanů Skočic

Zabýváme se zlepšením životních podmínek v obci Skočice.

Mikroregion Zbirožsko

Zaměřujeme se na rozvoj cestovního ruchu a vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi mikroregionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MOST Vysočiny, o.p.s.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj …

Brno na kole, z.s.

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské ...

Česká inspirace

Činnost spolku pro rozvoj kultury. Pod názvem Česká inspirace se skrývá osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň. Tato města si vytkla za cíl ukázat návštěvníkům architektonické a umělecké ...

Českomoravské pomezí

Webový projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti Českomoravské pomezí. Nabízí informace, kde se nachází památky, muzea a galerie, technické unikáty, kulturní a sportovní informace.

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.

Podpora rozvoje zemědělství, turismu a kulturního dědictví. Zajištění regionální koordinace výrobků značky Moravské Kravařsko regionální produkt.

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Podpora a rozvoj mikroregionu, zajištění spolupráce a řešení společných zájmů obcí mikroregionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Mikroregion Ostrožsko

Koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v regionu.

Sdružení Krušné hory - západ

Provoz sdružení pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu, kultury a sportu.

Svazek obcí Milevska

Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení.

Regionální sdružení Šumava

Sdružení sdružující obce Šumavy.

Dobrovolný svazek obcí Poorlicko

Koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie.

Svazek obcí Svitava

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Dobrovolný svazek obcí Niva

Provoz svazku obcí zajišťujícího dobrovolné účastnictví a řadu zábavných akcí.

Božice 380 +