Sdružení měst a obcí

Místní akční skupina Pošumaví

Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy venkova.

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno

Sdružení pro Krompach o.s.

Občanské sdružení pro Krompach se podílí na těchto aktivitách: spolupráce s orgány vedení obce, vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi, vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů, ochrana životního prostředí, památek a ...

Svazek obcí Větrník

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu. Svazek se také zapojil do projektu Centra společných služeb, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Mikroregion Odersko

Mikroregion Odersko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001. Je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Nabízí odborné poradenství a informovanost obcí, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Jsme jedni z Vás a stejně jako Vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o Vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni udělat vše …

Lučina - sdružení obcí

Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení obcí Střední Pošumaví

Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových prostředků.

Hartmanice 75+

Mikroregion Dolní Poolšaví

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu v regionu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Východní Slovácko

Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu. Podpora rozvoje cestovního ruchu.

Vlčnov 124+

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Mikroregion Porta Bohemica

Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a obce.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Rozvoj venkova

Sdružení obcí za účelem rozvoje regionu.

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Sdružení obcí, neziskových organizací a malých i středních podnikatelů za účelem vytvoření strategie rozvoje regionu.

Jihlavská aliance

Sdružení pro rozvoj občanského života v Jihlavě.

Sdružení měst a obcí Jesenicka

Podporujeme rozvoj regionu v oblastech zdravotnictví, odpadů, kultury, sportu, cestovního ruchu, dopravy a dotační politiky.

Mikroregion Přešticko

Organizace sdružující obce za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu i propagace regionu.

Svazek obcí Sever

Hlavním posláním Mikroregionu je otevřít jej široké turistické veřejnosti a zvýšit tak návštěvnost tohoto malebného koutu České republiky.

Mikroregion Šumava - západ

Sdružení se prosazuje o rozvoj regionu. Realizujeme marketingové strategie a propagaci.

Regionální svazek obcí Bohdanečsko

Naším cílem je spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí svazku. Zaměřujeme se na pravidelná setkání zvolených orgánů svazku a o výsledcích jednání informujeme ostatní členy a rozesíláme podrobně zpracované zápisy.

Spolek NÁŠ DOMOV

Podpora všestranného rozvoje regionu. Organizace výchovných, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro členy a příznivce sdružení.

Klidné město o.s.

Naším cílem je zklidnit stavební rozvoj města Říčany, zlepšení infrastruktury a životního prostředí. Snaha o posílení předškolního vzdělávání či zlepšení služeb pro handicapované.

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Zajišťujeme rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí, technickou infrastrukturu, zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území. Zaměřujeme se na výchovu, vzdělávání a informování dětí a mládeže, rozvoj sociálního a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mikroregion Kostelecko

Sdružování obcí mikroregionu za účelem vzájemné podpory a společenského růstu.

Veselá vesnice z.s.

Provoz sdružení zabývající se oživováním venkovského veřejného prostoru a venkovských tradic. Nabídka možnosti zdokonalit se či naučit se nové dovednosti. Pořádání výstav, vzdělávacích stezek a poutí.

Svazek obcí Loučná

Provozujeme svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení občanů Skočic

Zabýváme se zlepšením životních podmínek v obci Skočice.

Mikroregion Zbirožsko

Zaměřujeme se na rozvoj cestovního ruchu a vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi mikroregionu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

MOST Vysočiny, o.p.s.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj …

Brno na kole, z.s.

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podněcovat diskusi o urbanismu, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj pěší dopravy, cyklodopravy a městské ...

Česká inspirace

Činnost spolku pro rozvoj kultury. Pod názvem Česká inspirace se skrývá osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň. Tato města si vytkla za cíl ukázat návštěvníkům architektonické a umělecké ...

Českomoravské pomezí

Webový projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti Českomoravské pomezí. Nabízí informace, kde se nachází památky, muzea a galerie, technické unikáty, kulturní a sportovní informace.

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.

Podpora rozvoje zemědělství, turismu a kulturního dědictví. Zajištění regionální koordinace výrobků značky Moravské Kravařsko regionální produkt.

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Podpora a rozvoj mikroregionu, zajištění spolupráce a řešení společných zájmů obcí mikroregionu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Mikroregion Ostrožsko

Koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v regionu.

Sdružení Krušné hory - západ

Provoz sdružení pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu, kultury a sportu.

Svazek obcí Milevska

Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení.

Regionální sdružení Šumava

Sdružení sdružující obce Šumavy.

Dobrovolný svazek obcí Deblín

Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Dobrovolný svazek obcí Poorlicko

Koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie.

Svazek obcí Svitava

Provoz sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu.

Dobrovolný svazek obcí Niva

Provoz svazku obcí zajišťujícího dobrovolné účastnictví a řadu zábavných akcí.

Božice 380+

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce.

Dobrovolný svazek obcí Orlice

Nabídka informací o sportovních a kulturních akcích, možnostech ubytování a stravování.