Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Místní akční skupina Pošumaví

Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy venkova.

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno - Žabovřesky

Sdružení pro Krompach o.s.

Občanské sdružení pro Krompach se podílí na těchto aktivitách: spolupráce s orgány vedení obce, vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi, vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů, ochrana životního prostředí, památek a ...

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Informační centrum poskytující služby turistům. Informace o okolí, možnostech ubytování, kulturním a sportovním vyžití.

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Jsme občanské sdružení, které sdružuje 41 obcí, 27 podnikatelů a neziskových subjektů ze znojemského regionu. Poskytujeme komplexní služby v dotační oblasti, pomáháme rozvíjet region. Realizujeme strategický plán Leader.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Podpora v rozvoji regionů, organizací, jednotlivců s cílem zlepšení kvality života, životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů v ČR. Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio advisor.

Svazek obcí Větrník

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu. Svazek se také zapojil do projektu Centra společných služeb, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Horský spolek Lázně Libverda

Občanské sdružení podporuje a rozvíjí vlastivědné a zkrášlovací aktivity na území obce či v jejím okolí.

Společenství obcí Čertovo Břemeno

Členy společenství je 6 obcí jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice a Střezimíř) a 5 obcí severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov). Podporují všeobecný rozvoj …

Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje

Provoz organizace na podporu venkova. Vydáváme vlastní zpravodaj. Účastníme se seminářů a soutěží.

ČESKÝ MERÁN o.p.s.

Nezisková organizace, její činnost je finančně zajištěna z příspěvků vlastních členů, grantů a darů. Základní prioritou je na základě principu partnerství podpora všech činností a aktivit, které vedou k pozitivnímu rozvoji regionu Český Merán (okolí města ...

Občanský spolek Dědina

Občanský spolek spojuje přátele, rodáky obce. Je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, kteří usilují o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj. Občanský spolek převzal do svého názvu jméno …

Občanské sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu

Občanské sdružení se snaží o odstranění havarijního stavu kostela, jeho obnovu a následné využívání pro kulturní vyžití.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Vysočina-Bobrová

Podpora kulturního a společenského života v obci. Pořádání akcí jako je Valpuržina noc, Beltine či Vynášení Morany.

Mikroregion Odersko

Mikroregion Odersko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001. Je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Nabízí odborné poradenství a informovanost obcí, ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Fond rozvoje sousedství

Zajišťování podpory vzájemných vztahů v regionu.

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Provoz občanského sdružení se zaměřením na rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací. Zajišťuje zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, propagaci regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Bolevák o.s.

Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných druhů.

Ratenická včela

Sdružení lidí usilujících o povznesení ducha, obohacení krajiny a šíření včelích produktů. Pořádáme projekty pro výsadba ovocných a listnatých stromů. Nabízíme návštěvy v úlech spojené s prodejem produktů. Provozujeme virtuální muzeum.

Patrioti MSK, z. s.

Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho kraje.

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Jsme jedni z Vás a stejně jako Vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o Vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni udělat vše …

Kokonín z.s.

Jsme spolek aktivních, angažovaných občanů. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky, celý spolek je samostatná, místně příslušná organizační jednotka. Činnosti: ochrana životního prostředí, zdraví a přírody, …

STO Hrob o.s.

Provoz sdružení zabývající se rozvojem regionu.

Sdružení Zákoutí-Bernov

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Blatenská Beseda

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Sdružení Mezihoří

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice

Zajištění a realizace konzervačních a sanačních prací za účelem konzervace hradního areálu hradu Zlenice.

Klub přátel čs. opevnění Roudnice nad Labem

Sdružujeme zájemce o historii opevňování Roudnicka. Zabýváme se renovací a správou malých pevností.

1. OTEVŘENÝ SPOLEK PRO VŠEJANY A VANOVICE

Kulturní a vzdělávací činnost pro občany. Zřízení regionálního centra, hlídání dětí a ochrana životního prostředí. Pořádání tvořivých dílen pro děti i jejich rodiče a keramického kroužku.

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký Újezd -Mezi řekami

Rozvoj a propagace mikroregionu mezi Vltavou a Sázavou, Svatojánských proudů, mapování jeho historie. Součástí je i mapování života rodáků a obyvatel obcí Krňany, Šejtovka, Třebsín, Závist, Teletín, Chlistov. Pořádání přednášek, výstav a vydávání regionálních …

Občanské sdružení Poutníci od sv. Jana

Provozujeme sdružení zaměřující se na obnovu a údržbu kostelů a poutních míst. Pořádáme kulturní a společenské akce a setkání.

Občanský spolek Ježura

Cílem sdružení je umožnit rodičům a dětem vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.

Muzejní spolek v Třešti

Muzejní spolek v Třešti

Jsme sdružení, které spojuje lidi zajímající se o historii města. Pořádáme muzejní pátky v kině a vydáváme Vlastivědné sborníky.

Plzeň - Výsluní o.s.

Podporujeme rozvoj infrastruktury, zlepšení dopravní dostupnosti a bezpečnosti oblasti i posílení vlivu občanů na její vhodné občanské využití a v neposlední řadě ochranu životního prostředí, přírody a krajiny.

PRO Vratimov, z.s.

Provoz sdružení zaměřeného na rozvoj obce Vratimov.

Občanské sdružení pro Srbín

Naším hlavním cílem je aktivizovat komunitu lidí, obec i místní organizace a školy působící a žijící především v obci Mukařov a jejím okolí pro dlouhodobě udržitelný všestranný rozvoj obce a okolní krajiny.

Lučina - sdružení obcí

Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení obcí Střední Pošumaví

Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových prostředků.

Hartmanice 75 +

Archeologické centrum Olomouc

Zabýváme se realizací předstihových a záchranných archeologických výzkumů. Nabízíme informace o archeologických nálezech, prodáváme knihy a brožury. Poskytujeme poradenství stavebním investorům. Pořádáme výstavy.

Nezávislé občanské sdružení - Za náš Hnojník

Provoz organizace pro podporu veřejného a kulturního života obce. Pořadatel hudebního festivalu.

Buštěhrad sobě

Rozvoj kulturních, sportovních, obecně prospěšných aktivit a popularizace Buštěhradu. Snažíme se o zlepšování životního prostředí ve městě. Pořádáme kulturní a společenské akce.