Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Místní akční skupina Pošumaví

Poskytování služeb a poradenství v rámci spolupráce na poli regionálního rozvoje. Pořádání seminářů na téma obnovy venkova.

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

SURVIVAL KIT – informace pro investory v ČR

Informační portál určený pro zahraniční investory v ČR. Zřizovatelem tohoto projektu je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM). Návštěvníci zde naleznou všechny důležité informace týkající se regionu jižní Moravy.

Brno - Žabovřesky

Sdružení pro Krompach o.s.

Občanské sdružení pro Krompach se podílí na těchto aktivitách: spolupráce s orgány vedení obce, vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi, vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů, ochrana životního prostředí, památek a ...

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Jsme občanské sdružení, které sdružuje 41 obcí, 27 podnikatelů a neziskových subjektů ze znojemského regionu. Poskytujeme komplexní služby v dotační oblasti, pomáháme rozvíjet region. Realizujeme strategický plán Leader.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Podpora v rozvoji regionů, organizací, jednotlivců s cílem zlepšení kvality života, životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů v ČR. Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio advisor.

Svazek obcí Větrník

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu. Svazek se také zapojil do projektu Centra společných služeb, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje. Poskytujeme služby v oblastech jako je podpora podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, mezinárodní spolupráce a dalších.

Horský spolek Lázně Libverda

Občanské sdružení podporuje a rozvíjí vlastivědné a zkrášlovací aktivity na území obce či v jejím okolí.

Společenství obcí Čertovo Břemeno

Členy společenství je 6 obcí jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice a Střezimíř) a 5 obcí severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov). Podporují všeobecný rozvoj …

Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje

Provoz organizace na podporu venkova. Vydáváme vlastní zpravodaj. Účastníme se seminářů a soutěží.

ČESKÝ MERÁN o.p.s.

Nezisková organizace, její činnost je finančně zajištěna z příspěvků vlastních členů, grantů a darů. Základní prioritou je na základě principu partnerství podpora všech činností a aktivit, které vedou k pozitivnímu rozvoji regionu Český Merán (okolí města ...

Občanský spolek Dědina

Občanský spolek spojuje přátele, rodáky obce. Je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, kteří usilují o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj. Občanský spolek převzal do svého názvu jméno …

Občanské sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu

Občanské sdružení se snaží o odstranění havarijního stavu kostela, jeho obnovu a následné využívání pro kulturní vyžití.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Vysočina-Bobrová

Podpora kulturního a společenského života v obci. Pořádání akcí jako je Valpuržina noc, Beltine či Vynášení Morany.

Spolek Na dobrých cestách

Občanské sdružení Na dobrých cestách zřizuje a provozuje v návaznosti na Greenways Praha – Vídeň místní Greenway řemesel a vyznání. Tato v terénu vyznačená stezka se v délce 250 km rozkládá na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Stezkou jsou ...

Mikroregion Odersko

Mikroregion Odersko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001. Je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Nabízí odborné poradenství a informovanost obcí, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Fond rozvoje sousedství

Zajišťování podpory vzájemných vztahů v regionu.

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Provoz občanského sdružení se zaměřením na rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací. Zajišťuje zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, propagaci regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Bolevák o.s.

Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných druhů.

Ratenická včela

Sdružení lidí usilujících o povznesení ducha, obohacení krajiny a šíření včelích produktů. Pořádáme projekty pro výsadba ovocných a listnatých stromů. Nabízíme návštěvy v úlech spojené s prodejem produktů. Provozujeme virtuální muzeum.

Patrioti MSK, z. s.

Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho kraje.

Kokonín z.s.

Jsme spolek aktivních, angažovaných občanů. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky, celý spolek je samostatná, místně příslušná organizační jednotka. Činnosti: ochrana životního prostředí, zdraví a přírody, …

STO Hrob o.s.

Provoz sdružení zabývající se rozvojem regionu.

Sdružení Zákoutí-Bernov

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Blatenská Beseda

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Sdružení Mezihoří

Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem regionu.

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice

Zajištění a realizace konzervačních a sanačních prací za účelem konzervace hradního areálu hradu Zlenice.

Klub přátel čs. opevnění Roudnice nad Labem

Sdružujeme zájemce o historii opevňování Roudnicka. Zabýváme se renovací a správou malých pevností.

1. OTEVŘENÝ SPOLEK PRO VŠEJANY A VANOVICE

Kulturní a vzdělávací činnost pro občany. Zřízení regionálního centra, hlídání dětí a ochrana životního prostředí. Pořádání tvořivých dílen pro děti i jejich rodiče a keramického kroužku.

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký Újezd -Mezi řekami

Rozvoj a propagace mikroregionu mezi Vltavou a Sázavou, Svatojánských proudů, mapování jeho historie. Součástí je i mapování života rodáků a obyvatel obcí Krňany, Šejtovka, Třebsín, Závist, Teletín, Chlistov. Pořádání přednášek, výstav a vydávání regionálních …

Občanské sdružení Poutníci od sv. Jana

Provozujeme sdružení zaměřující se na obnovu a údržbu kostelů a poutních míst. Pořádáme kulturní a společenské akce a setkání.

Občanský spolek Ježura

Cílem sdružení je umožnit rodičům a dětem vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.

Muzejní spolek v Třešti

Muzejní spolek v Třešti

Jsme sdružení, které spojuje lidi zajímající se o historii města. Pořádáme muzejní pátky v kině a vydáváme Vlastivědné sborníky.

Plzeň - Výsluní o.s.

Podporujeme rozvoj infrastruktury, zlepšení dopravní dostupnosti a bezpečnosti oblasti i posílení vlivu občanů na její vhodné občanské využití a v neposlední řadě ochranu životního prostředí, přírody a krajiny.

PRO Vratimov, z.s.

Provoz sdružení zaměřeného na rozvoj obce Vratimov.

Občanské sdružení pro Srbín

Naším hlavním cílem je aktivizovat komunitu lidí, obec i místní organizace a školy působící a žijící především v obci Mukařov a jejím okolí pro dlouhodobě udržitelný všestranný rozvoj obce a okolní krajiny.

Lučina - sdružení obcí

Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Sdružení obcí Střední Pošumaví

Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových prostředků.

Hartmanice 75 +

Archeologické centrum Olomouc

Zabýváme se realizací předstihových a záchranných archeologických výzkumů. Nabízíme informace o archeologických nálezech, prodáváme knihy a brožury. Poskytujeme poradenství stavebním investorům. Pořádáme výstavy.

Nezávislé občanské sdružení - Za náš Hnojník

Provoz organizace pro podporu veřejného a kulturního života obce. Pořadatel hudebního festivalu.

Buštěhrad sobě

Rozvoj kulturních, sportovních, obecně prospěšných aktivit a popularizace Buštěhradu. Snažíme se o zlepšování životního prostředí ve městě. Pořádáme kulturní a společenské akce.

Mikroregion Dolní Poolšaví

Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu v regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)