Kulturní a zájmová sdružení

AVZO TSČ ČR ZO HOBBY CROSS KLUB ŠTOKY 2

Provozujeme spolek. Zaměřujeme se na hobby cross.

TJ Jiskra Kovářská

Provoz sportovního zařízení. Pořádáme turnaje v kuželkách, utkání a další. Poskytujeme možnost pronájmu drah. Nabízíme dětské kroužky a jiné.

Asociace 8.historického pluku francouzské řadové pěchoty

Zabýváme se co nejvěrnější rekonstrukcí všech detailů dobové výstroje a výzbroje z období napoleonských válek. Učíme se původním povelům a manévrům ve francouzštině. Realizujeme rekonstrukce bitev, výstavy, přednášky a budujeme památníky.

Občanské sdružení ČAGAN

Naším cílem je pořádat kulturní, společenské a sportovní akce především v místech bydliště našich členů. Organizujeme dětské dny, posezení u burčáku, lampionové průvody a další akce. Prodáváme kalendáře. Snažíme se zlepšovat mimopracovní aktivity rodičů s ...

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Rotava

Sdružujeme osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost. Snažíme se popularizovat a podporovat odbornou zahrádkářskou činnost. Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu. Vytváříme podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny, ...

Klub českých turistů odbor Horažďovice

Jsme sdružením aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky. Zabýváme se vytvářením všestranného turistického programu. Zajišťujeme značení a údržbu sítě turistických tras, ochranu přírody a krajiny a péči o kulturní památky. Organizujeme turistické akce …

KČT, odbor Podbořany

Provozujeme turistický klub. Organizujeme pravidelné pěší vycházky, cyklistické i lyžařské výlety. Pořádáme jednodenní i vícedenní autobusové zájezdy. Účastníme se dálkových pochodů. Pořádáme různé akce a provádíme značení cest. Zajišťujeme opravy a údržby ...

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

SK Magnetik

Provozujeme boxerský klub pro všechny věkové kategorie. Další pohybové aktivity pouze po domluvě.

FysioART, o.p.s.

Naší hlavní činností je profesionální (zejména divadelní, taneční) umělecká tvorba, umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost.

Vltavotýnská lokálka, z. s.

Zabýváme se popularizací železniční dopravy v Jihočeském kraji a pořádáním výletních jízd na tratích bez pravidelného provozu pro veřejnost.

Veteran a Vintage Club o.s.

Provoz klubu zaměřeného na pořádání akcí s automobilovými veterány.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.

Sdružujeme občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci našeho území.

Kulturně Ômělecké Spolek

Cílem občanského sdruženi je podporováni autorské tvorby občanských seskupení, jednotlivců a dál zastupováni jejich činností.

PRO Vratimov, z.s.

Provoz sdružení zaměřeného na rozvoj obce Vratimov.

Občanské sdružení pro Srbín

Naším hlavním cílem je aktivizovat komunitu lidí, obec i místní organizace a školy působící a žijící především v obci Mukařov a jejím okolí pro dlouhodobě udržitelný všestranný rozvoj obce a okolní krajiny.

VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi, z. s.

Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a mezilidských vztahů.

Mažoretky MK Ballerisimo

Mažoretky MK Ballerisimo

Taneční studio se zaměřením na mažoretkový sport. Jsme II. Vicemistryně ČR, II. Vicemistryně Evropy, II. Vicemistryně Světa, Vicemistryně Evropy, Vicemistryně Moravy, několikanásobný vítěz MČR mažoretek a další. Děvčata se učí i základy baletu a gymnastiky. …

Spolek A.S Ghost Czech Force

Spolek A.S Ghost Czech Force

Účelem našeho spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, branné připravenosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích. Dále pak plánování volnočasových aktivit pro děti včetně dorostu a především pomoc hendikepovaným dětem.

Podorlický Veteran Car Club, z. s.

Podorlický Veteran Car Club, z. s.

Zájmové sdružení lidí, kteří mají rádi starou techniku. Náš klub čítá přes 100 členů, kteří jsou různě aktivní v pořádání historických akcí a také při zachování historického dědictví.

ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z.s.

ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z.s.

Cílem svazu je sdružovat pole dance oddíly, sportovní zařízení, trenéry a sportovce. Podporovat rozvoj pole dance od národní až ke světové úrovni, s čímž se pojí i péče o národní reprezentanty pole dance, nejen o členy ČSPD.

Spolek přátel Raduit de Souches

Spolek byl založen na propagaci osobnosti Jean Louis Raduit de Souches. Jejím zviditelněním chceme přitáhnout pozornost na jižní Moravu a tedy i Českou republiku obecně. Naopak chceme podnítit zájem českého publika o oblast La Rochelle a jejího kraje a pomoci …

Československá společnost mikrobiologická

Provoz sdružení mikrobiologů za účelem výměny poznatků z oboru.

Síť pro rodinu, z.s.

Posilujeme občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli. Podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí.

Jihočeská krajská organizace ČUS

Administrativní a ekonomická podpora činností sdružených spolků. Prosazování a ochrana jejich společných zájmů a práv.

Český rybářský svaz, místní organizace Kralupy nad Vltavou

Zabýváme se výkonem rybářského práva. Zajišťujeme chov, ochranu a lov ryb. Provádíme ochranu životního prostředí, rozvíjíme či popularizujeme rybářský sport. Dále organizujeme volnočasové aktivity a kroužky pro děti. Pořádáme soutěže se zaměřím na lov ryb.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 15:00)

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Hleďsebe

Zabýváme se sdružováním zahrádkářů a hájením jejich zájmů. Nabídka poradenství v oblasti zahradnictví.

Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, z.s.

Provoz sdružení technologů, památkářů a projektantů. Snažíme se přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru. Pořádáme semináře. Vydáváme odborné ...

Lučina - sdružení obcí

Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Otevřené občanské sdružení Salomena

Provozujeme občanské sdružení podporující kulturu a hlavně začínající umělce i menšinové žánry. Pořádáme turnaje v nohejbalu a v kartách. Organizujeme komorní multižánrové produkce, metalové a hardcorové vystoupení i další kulturní akcí.

Gnome Technology, s.r.o.

Podporujeme mladé motocyklové závodníky na začátku jejich sportovní kariéry. Pořádáme závody a zabýváme se marketingovou činností včetně komplexního zabezpečení reklamy.

Sdružení knihoven ČR

Hájení zájmů svých členů v oblasti knihovnictví. Jsme prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů. Organizujeme konference, semináře, školení a odborné porady a …

SPIN, z.s.

SPIN, z.s.

Asociace pro videotrénink interakcí v ČR. Realizujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy pro pracovníky pomáhajících profesí, pedagogy, zdravotní pracovníky a studenty příbuzných oborů.

Sdružení obcí Střední Pošumaví

Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových prostředků.

Hartmanice 75 +

V karanténě

Naše sdružení se skládá ze čtyř sekcí. Jsou to činoherní sekce Divadlo v karanténě, loutková sekce DuJaM - Divadélko u Jeníčka a Mařenky, fotografická skupina Ex tempore a Nákrm - Národopisný krúžek moravský ve Střílkách. Pořádáme divadelní a hudební akce, ...

Mobile muzeum ČR

Podporování, spolupořádání a pořádání akcí a aktivit v oblasti veteránského hnutí.

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Pomoc pro minimalizaci dětských úrazů. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy a pedagogy. Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. stupně základních škol, pedagogové středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé.

Archeologické centrum Olomouc

Zabýváme se realizací předstihových a záchranných archeologických výzkumů. Nabízíme informace o archeologických nálezech, prodáváme knihy a brožury. Poskytujeme poradenství stavebním investorům. Pořádáme výstavy.

Organizace za uzákonění trestů pro politiky

Provoz organizace prosazující implementace trestů pro politiky do právního řádu.

Nezávislé občanské sdružení - Za náš Hnojník

Provoz organizace pro podporu veřejného a kulturního života obce. Pořadatel hudebního festivalu.