Kulturní a zájmová sdružení

Asociace westernových střelců

Zabýváme se dobou divokého západu, sběratelstvím a střelbou z historických zbraní severní Ameriky druhé poloviny 19. století.

Elva Help o.s.

Poskytování sociálních služeb postiženým terénní formou, prostřednictvím asistenčních a terapeutických psů. Výchova a výcvik psů pro asistenci.

Dobrovolný svazek obcí Niva

Provoz svazku obcí zajišťujícího dobrovolné účastnictví a řadu zábavných akcí.

Božice 380+

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Poskytování a rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním. Nabídka informací z oblasti péče o duševní zdraví.

Chodov, o.s.

Prosazujeme zájmy v oblastech bezpečnosti, ochrany majetku, kultury a vzdělávání občanů Chodova, Chodovce a Skalek. Pořádáme pravidelné schůze.

Bengas

Zabýváme se podporou a rozvojem romské kultury. Vydáváme nosiče hudby a prezentujeme umělecká díla. Provozujeme skupinu Bengas.

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.

Nabídka psychosociálních služeb, poskytování psychoterapeutického poradenství dětem i dospělým v obtížných životních situacích.

České centrum pro vědu a společnost

Podpora rozvoje strategického myšlení, využití domácího odborného potenciálu, studium otázek globálního vývoje, poskytování strategických informací.

Agnis Rosa

Agnis Rosa

Psychologická poradna pro handicapované, jejich rodiny a přátele, pro osoby po úrazech a další zájemce.

Klub Za krásné Karlovarsko

Zabýváme se ochranou životního prostředí, přírody, krajiny a památek. Pořádáme přednášky, výstavy, vycházky a zabýváme se publikační činností.

Eurachem-ČR

Sdružování vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v oboru analytické chemie.

Letiště Hosín

Provozování letiště s travnatým a asfaltovým povrchem. Pořádání víkendových kurzů parašutismu. Zabýváme se motorovým i bezmotorovým létáním.

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce.

Euroatlantis, o.p.s.

Naším cílem je prohlubování úcty ke státním a národním symbolům a tradicím.

Česká myelomová skupina

Výzkum a vývoj hematologických chorob nazývaných monoklonární gamapatie. Organizování společné klinické studie, tvorba léčebných protokolů.

Milena Buriánková

Pořádání preventivních a ozdravných programů a nabídka pomoci při hledání duchovní rovnováhy.

Spolek českých bibliofilů

Sdružení sběratelů, příznivců a tvůrců vzácných knih. Vydávání bibliofilských tisků provázených originální grafickou ilustrační výzdobou.

LEX občanské sdružení

Občanské sdružení brání zájmy legálních držitelů zbraní.

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Česká a Slovenská reenaktorská asociace

Provoz nepolitického sdružení zabývajícího se rekonstrukcí bitev Americké občanské války. Pořádání tématických přednášek a kulturních akcí.

International SOS Assistance CZ, s.r.o.

Nabízíme zdravotní a bezpečnostní asistenční služby. Poskytujeme lidem cestujícím do zahraničí informace pro bezpečné cestování.

Sdružení členů a přátel Smíšeného sboru Jitro

Provozujeme hudební sbor. Pořádáme koncerty v ČR i v zahraničí a natáčíme hudbu k filmům. Do repertoáru patří muzikály, lidové písně i vážná hudba.

Český svaz Jiu-jitsu

Český svaz Jiu-jitsu

Sdružování sportovních klubů Jiu Jitsu. Pořádání seminářů.

Jihočeské folklorní sdružení

Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních souborů.

Kovářov 3+

Pilot klub LAA ČR Strunkovice nad Blanicí

Sdružujeme zájemce o rekreační a sportovní létání. Zajišťujeme pojištění. Vydáváme pilotní i technické průkazy.

Dobrovolný svazek obcí Orlice

Nabídka informací o sportovních a kulturních akcích, možnostech ubytování a stravování.

MotorTechna Brno

Provoz klubu veteránů. Zajišťujeme trhy a výstavy historických vozidel, součástí, náhradních dílů a dokumentace.

Sdružení Neocastri

Systematické bádání v oblasti regionální historie a snaha o otevření knihovny zaměřené na regionální literaturu.

Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Brno - venkov, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Česká Lípa, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Frýdek-Místek, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Jablonec nad Nisou, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Jeseník, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Jindřichův Hradec, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Kroměříž, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Liberec

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Pardubice, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Písek, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Plzeň, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Roska Praha v ČR, regionální organizace Roska Praha

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.