Kulturní a zájmová sdružení

Hradecké komorní tucteto

Provoz smíšeného pěveckého komorního sboru, který se zabývá světskou a duchovní hudbou, lidovými písněmi, spirituály a populárními melodiemi.

Spolek mediků českých

Podpora projektů a organizování společenských akcí pro studenty medicíny.

Občanské sdružení Chance in Nature - Local Action Group

Provoz sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působícího v Jihočeském kraji.

Iniciativa NE základnám ČR, o.s.

Snaha o vyhlášení referenda v otázce zbudování americké radarové základny na našem území.

Texas Hold´em Poker Club o.s.

Pořádání živých turnajů, vyučování a ukázková činnost. Zajišťování pokerových turnajů na soukromých akcích.

Pražačka art blok o.s.

Podpora současného mladého umění umožňuje mladým autorům veřejně prezentovat svá díla.

Občanské sdružení pro Ďáblice

Péče o lokalitu v oblasti ochrany přírody a krajiny, veřejného zdraví a tvorby bezpečného prostředí z hlediska dopravy.

Občanské fórum Břeclav

Provoz občanského sdružení zaměřeného na podporu, rozvoj a řešení problémů města.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Podporujeme nadané české i zahraniční studenty SŠ a VŠ a vědce. Nabízíme stipendia, granty, studijní pobyty a informační servis.

Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.

Propagace a šíření díla hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Tymyján

Snaha o usnadnění vstupu do života znevýhodněným jedincům.

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Zabýváme se přípravou, realizací a monitorováním projektů kraje financovaných ze zdrojů EU. Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost.

Expresní astronomické informace

Sdružení astronomů amatérů i profesionálů zajímajících se o astronomii. Přinášíme novinky z kosmonautiky, informace o kometách a asteroidech.

Rebels Racing o.s.

Realizace neziskového studentského meziuniverzitního projektu. Vývoj formule pro účast na závodech Formule Student.

Rehabilitace Hornomlýnská, o.s.

Obhajoba práv lidí s postižením a snaha o pozitivní změnu přístupu veřejnosti i státu k nim.

Sdružení Tišnet

Podpora využívání internetu a informačních a komunikačních technologií.

Midway Mini Navy Club Brno, o.s.

Věnujeme se modelářství námořních bitevních lodí z II. světové války.

Loreta

Poskytování všestranné podpory amatérské umělecké tvorbě a kultuře, nabídka publikačních a vydavatelských služeb.

Mikroregion Novobydžovsko

Hájení zájmů 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Klub přátel Pardubicka

Sdružení spojuje všechny pardubické patrioty a pořádá poznávací vlastivědné procházky a výlety.

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

Zabýváme se šitím, praním, žehlením a renovací lidových krojů a panenek. Nabízíme ručně tkané oděvy, užitkové i dárkové předměty.

SPOROP, o.p.s.

Našim hlavním cílem je trvale rozvíjet kulturu, vzdělanost, kladný vztah k životnímu prostředí a cestovnímu ruchu obyvatel v oblasti Podralska.

Diaklub Nová Paka

Provozujeme sdružení diabetických dětí. Pořádáme diatábory.

Senior klub ZVVZ, o.s.

Posláním klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů v oblasti využití volného času, kultury, pohybové aktivity a péče o zdraví.

Jazz Goes to Town/Jazz jde městem o.s.

Provoz sdružení, které pořádá jazzový festival. K dispozici máme moderátory, hostesky, zvukaře a další.

Čínský institut Praha

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.

Společnost instrumentářek

Dbáme o rozvoj a rozšiřování poznatků práce na operačních sálech všech medicínských oborů, usilujeme o udržení a zlepšení morální úrovně zdravotníků.

Občanské sdružení Dcery 50. let

Snaha o zdokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého století.

Nad Orlicí, o.p.s.

Cílem sdružení je zlepšení života na venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a podpora kulturního a přírodního dědictví.

Rychnováci

Občanské sdružení podporuje kulturní a sportovní činnost města.