Kulturní a zájmová sdružení

Open field, o.s.

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.

Organizace sdružuje osoby a spolky zajímající se o vývoj v programovacím jazyce Ruby. Naším cílem je propagace, pořádání přednášek, seminářů, konferencí a publikační činnost.

Soubor písní a tanců Javořina

Soubor písní a tanců Javořina vznikl 29. března 1961. Za dobu svého trvání Javořina nastudovala řadu písní, tanců a tanečních pásem vycházejících z lidové kultury celého Valašska. Byly vytvořeny programy na různé náměty jako je valašská svatba, dožínky, ...

ULTREIA

Organizujeme poutě po památných místech v ČR i zahraničí. Podporujeme svatojakubskou poutní cestu a další poutě informačně, organizačně a materiálně.

ČESKÝ MERÁN o.p.s.

Nezisková organizace, její činnost je finančně zajištěna z příspěvků vlastních členů, grantů a darů. Základní prioritou je na základě principu partnerství podpora všech činností a aktivit, které vedou k pozitivnímu rozvoji regionu Český Merán (okolí města ...

Rodinné centrum Zvoneček

Provoz rodinného centra. Sdružení organizuje dopoledních programy pro batolata, víkendové tvořivé dílny pro děti i dospělé, jazykové kurzy a další. Pořádání tématických dnů, průvodů, dětských akcí a jarní a podzimní burzy dětského oblečení. Půjčovna ...

Caledonian Club o.s.

Spolek se zabývá činností zaměřenou na skotské tance a kulturu. Pořádáme taneční semináře a veřejnou výuku skotských tanců.

Občanský spolek Dědina

Občanský spolek spojuje přátele, rodáky obce. Je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů, kteří usilují o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj. Občanský spolek převzal do svého názvu jméno …

Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2

Cílem sdružení je získání finančních prostředků na pietní restaurování varhan v kostele.

Klub policejní historie Brno

Ochrana a uchovávání památek z oblasti policejní a vojenské historie 20. století.

FILMDAT z. s.

Nadnárodní registr neprofesionálního filmu.

Občanské sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu

Občanské sdružení se snaží o odstranění havarijního stavu kostela, jeho obnovu a následné využívání pro kulturní vyžití.

Horská služba - Czech Expedition Team

Realizace výstupů členů horské služby na světová pohoří.

Válkovo kočovné divadlo Praha

Provoz amatérského divadelního souboru. V repertoáru jsou pohádky, komedie i frašky.

Vinaři z Kobylí o.s.

Sdružování vinařů, pořádání kulturně vinařských akcí charakteru lokálního, s přesahem mezinárodním v rámci Kobylí.

A Basta! o.s.

Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních projektů.

Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě

V rámci činnosti našeho sboru zajišťujeme pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Provoz komunitního centra Bétel. Provoz charitativního Secondhandu U Bételu. Provozujeme rodinné centrum Domeček.

YAFA - YoungAndFresh

Zabýváme se provozováním nezávislého sdružení podporujícího talentované studenty vysokých fotografických škol ve střední Evropě.

Společnost pro historii potápění Česká republika z.s.

Provoz sdružení, které se zabývá historií potápěčského oboru na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Cimbálová muzika POLAJKA z. s.

Provoz folklorního sdružení zabývajícího se cimbálovou muzikou. V našem sdružení účinkují profesionální i amatérští hudebníci a zpěváci, na přání zajistíme i vystoupení tanečníků.

Sluneční vítr – centrum zdraví a osobního rozvoje

Cílem občanského sdružení je péče o duševní a tělesné zdraví, pomoc nemocným lidem alternativními léčebnými metodami a pořádání přednášek a seminářů osobního rozvoje.

Evropský institut kulturních a mírových studií

Nestátní nezisková organizace. Pořádání kulturních akcí, výzkumná činnost, osvětová činnost. Posláním sdružení je bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími lidmi, osvěta o kulturním životě neslyšících, dále podpora bilingvního vzdělávání a ...

Unie center pro rodinu a komunitu

Provoz sdružení pro rodinu a komunitu. Podpora jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života.

Klub přátel rozhleden, z. s.

Klub přátel rozhleden, z. s.

Pořádáme výlety za netradičními výhledy nebo na běžně nepřístupné objekty. Usilujeme o opravy chátrajících rozhleden a jejich zpřístupnění.

Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s.

Centrum pro rodinu nabízí semináře osobního růstu a zdravého životního stylu. Pořádáme koncerty a filmové večery pro rodiny.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Centrum podpory, o.p.s.

Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého dítěte. Provozujeme obecně prospěšnou nadaci.

ILCO ČB, z.s.

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí, za účasti lékaře, stomasester a zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Čas je vyhrazen i na náměty členů a vzájemné výměně názorů a ...

KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV, z.s.

Nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich ...

Junikorn z.s.

Junikorn z.s.

Jsme 1. česko-německá školka v Plzni pro děti od 2 do 6 let, kde o Vaše děti pečují zkušení pedagogové, čeští a němečtí rodilí mluvčí. Pravidelně se setkáváme s naší partnerskou školku z německého Neunkirchenu. Naší doménou je bilinguální výchova, kvalitní …

AUTOMOTOKLUB ŠKODA

Automotoklub je společenská organizace pro motoristy a přátele motorismu především z regionu Mladá Boleslav. Automotoklub je členem ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK ČR) a ve svém poslání a činnosti se řídí platnými stanovami. Členem automotoklubu se může ...

Chornický železniční klub, z. s.

Jsme spolek, který se zabývá propagací železniční dopravy, dokumentační a publikační činností na poli železniční historie, záchranou železničních technických památek, tvorbou pamětních razítek a organizováním jízd zvláštních vlaků.

Lions Club International Opava

Rozvíjení přátelství mezi lidmi různých ras a národů, podpora základních hodnot poctivosti a slušnosti mezi lidmi. Pořádání kulturních a společenských akcí pro lidi různých národností.

JANÁČKOVY HUKVALDY z.s.

Organizace mezinárodního hudebního festival Janáčkovy Hukvaldy, jenž je od roku 1998 také členem Asociace hudebních festivalů České republiky, patří k největším českým hudebním festivalům pořádaným pod širým nebem.

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Konvergence z. s.

Veřejně uvádíme díla skladatelů mladé generace. Organizujeme koncertní cyklus. Propojujeme různé umělecké směry.

ONKO NIKÉ Krnov, z.s.

ONKO NIKÉ je nezisková organizace, která sdružuje pacientky po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Svou činností chce pomáhat ke zlepšení fyzického i psychického stavu těchto žen a pomoci jim překonat těžkou dobu pro prodělané operaci a následném léčení.

Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s.

Nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou. Rozum a Cit ...

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

Samostatný spolek občanů se zájmem o vědu, techniku a své další vzdělávání. Činnost je zejména zaměřena na zajištění dalšího vzdělání a zvýšení technického rozhledu svých členů. Jedná se zejména o přednášky, školení, odborné semináře a tematické cesty ...

Basketbalový klub Strakonice

Provozujeme basketbalový klub. Vedeme oddíly žen, juniorek, kadetek, starších a mladších žákyní. Pro malé děti organizujeme také basketbalovou přípravku. Účastníme se basketbalových soutěží a turnajů.

OLiVy z. s.

Rodinné centrum OLIVY nabízí aktivity pro rodiče s dětmi, přednášky, kurzy, semináře, besedy, sdílecí skupiny. Rádi Vás přivítáme v příjemném prostředí v centru města Olomouce.