Kulturní a zájmová sdružení

Brnopolis, o.s.

Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání OpenCoffee.

Horká Vana

Horká Vana je kavárna, která rovněž disponuje sálem s pódiem o rozloze cca 75 m2 s kapacitou 50 až 100 lidí. Máme k dispozici veškerou techniku a zázemí a dokážeme variabilně přizpůsobit uspořádání vašich školení, workshopů, besed, promítání, oslav, ...

Unie center pro rodinu a komunitu

Provoz sdružení pro rodinu a komunitu. Podpora jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života.

ILCO ČB, z.s.

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí, za účasti lékaře, stomasester a zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Čas je vyhrazen i na náměty členů a vzájemné výměně názorů a ...

KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV, z.s.

Nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich ...

Junikorn z.s.

Junikorn z.s.

Jsme 1. česko-německá školka v Plzni pro děti od 2 do 6 let, kde o Vaše děti pečují zkušení pedagogové, čeští a němečtí rodilí mluvčí. Pravidelně se setkáváme s naší partnerskou školku z německého Neunkirchenu. Naší doménou je bilinguální výchova, kvalitní …

AUTOMOTOKLUB ŠKODA

Automotoklub je společenská organizace pro motoristy a přátele motorismu především z regionu Mladá Boleslav. Automotoklub je členem ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK ČR) a ve svém poslání a činnosti se řídí platnými stanovami. Členem automotoklubu se může ...

Chornický železniční klub, z. s.

Jsme spolek, který se zabývá propagací železniční dopravy, dokumentační a publikační činností na poli železniční historie, záchranou železničních technických památek, tvorbou pamětních razítek a organizováním jízd zvláštních vlaků.

Lions Club International Opava

Rozvíjení přátelství mezi lidmi různých ras a národů, podpora základních hodnot poctivosti a slušnosti mezi lidmi. Pořádání kulturních a společenských akcí pro lidi různých národností.

JANÁČKOVY HUKVALDY z.s.

Organizace mezinárodního hudebního festival Janáčkovy Hukvaldy, jenž je od roku 1998 také členem Asociace hudebních festivalů České republiky, patří k největším českým hudebním festivalům pořádaným pod širým nebem.

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

Konvergence

Veřejně uvádíme díla skladatelů mladé generace. Organizujeme koncertní cyklus. Propojujeme různé umělecké směry.

Karlovarský paraklub,o.s.

Občanské sdružení spojující nadšence zabývající se parašutismem v Karlovarském kraji.

ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

Samostatný spolek občanů se zájmem o vědu, techniku a své další vzdělávání. Činnost je zejména zaměřena na zajištění dalšího vzdělání a zvýšení technického rozhledu svých členů. Jedná se zejména o přednášky, školení, odborné semináře a tematické cesty ...

Basketbalový klub Strakonice

Provozujeme basketbalový klub. Vedeme oddíly žen, juniorek, kadetek, starších a mladších žákyní. Pro malé děti organizujeme také basketbalovou přípravku. Účastníme se basketbalových soutěží a turnajů.

Národopisný soubor Včelaran

Zabýváme se udržováním lidových zvyků a tradic a zpracování folklórního materiálu. Soubor tvoří členové taneční složky a cimbálová muzika. Zúčastňujeme se folklórních festivalů a pořádáme vystoupení.

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci z. s.

Pořádání kulturních, historických či regionálních výstav a přednášek.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

FOTOKLUB Ostrava

Pořádání fotografických výstav, pravidelných setkávání fotografů, besed a diskuzí.

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. je v Olomouckém kraji organizací, jež všestranně podporuje náhradní rodinnou péči a snaží se o posílení institutu rodiny v české společnosti. Hlavní činností sdružení je podpora a doprovázení ...

Wikimedia Česká republika

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je podpora a propagace svobodné tvorby a projektů Wikimedia Foundation na území České republiky. Projekty propagujeme zejména prezentací na veletrzích, účastí na konferencích, článcích v novinách a časopisech či distribucí …

Děti

Naším cílem je podpora činnosti Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě.

Mitsubishi Klub o.s.

Sdružování příznivců automobilů Mitsubishi za účelem vzájemné pomoci při opravách, úpravách a udržování technických stavů vozidel. Pořádání společenských akcí zaměřených na motosport.

Mikroregion Odersko

Mikroregion Odersko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001. Je tvořen územím deseti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Nabízí odborné poradenství a informovanost obcí, ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Fond rozvoje sousedství

Zajišťování podpory vzájemných vztahů v regionu.

Městská knihovna Hostivice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet. On-line katalog knih. Sokolovna. Divadelní spolek Hostivice. Hostivický měsíčník. Hostivice run. Invíno Hostivice - mezinárodní festival vína. Městské slavnosti Hostivice.

Okresní fotbalový svaz Most

Provozujeme sdružení regionálních fotbalových klubů. Organizujeme zápasy a soutěže. Vedeme sportovně technickou, disciplinární, trenérsko-metodickou, odvolací a revizní komisi či komisi mládeže.

Orel župa Bauerova

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Tělocvičná jednota Sokol Loučeň

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Osek

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíly tenisu a turistiky. Aktuálně má jednota 25 členů.

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice

Jednota zajišťuje sportovní činnosti a akce pro osoby všech věkových kategorií.

Chmelobrana Žatec

Zajišťujeme pořádání pivních slavností. Podporujeme rozvoj turistiky a agroturistiky v celém chmelařském regionu a zabýváme se záchranou chmelařské architektury.

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní technikou.

Občanské sdružení Tanaberk

Rozvoj poutního místa u kostela sv. Anny na Tanaberku.

ZO 0239 Jablunkov

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Taneční studio Ká

Provozujeme taneční školu pro děti i dospělé. Poskytujeme kurzy společenské, latinského či orientálního tance či zumby. Zajišťujeme výuku choreografie mažoretek i roztleskávaček. Dále nabízíme veřejná taneční vystoupení na firemních akcích či společenských ...

Abterra

Zabýváme se výcvikem psů pomocí shapingu a pozitivní motivace. Trénujeme agility, poslušnost, obedience, dog dancing, ale také všechny, kteří chtějí ze svého psa příjemného kamaráda. Trénink probíhá na agility parkuru, placu na poslušnost nebo uvniř. V lekci …

Spolek PRIDE-CZ

Spolek PRIDE-CZ sdružuje osoby, kterým je blízká myšlenka a filozofie PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.

TJ Kunovice

Provozujeme tělovýchovný spolek se zaměřením na stolním tenis.

Pacajda

Provozujeme sdružení. Pořádáme různé akce, mezi které patří například Čarodějnice, fotbalový turnaj Pacajda, drakiádu, různé sportovní akce a dětské dny.

Klub Pánů z Ponožkovic

Provozujeme klub, který spojuje ty, kteří věří, že černobílé vidění světa je nepřesné, limitující a především nudné. Klub oslavuje rozmanitost, pestrost a kreativitu, protože věří, že do života přináší radost, uvolnění a nadhled.