Kulturní a zájmová sdružení

Viděno hmatem

Získávání finančních prostředků a věcných darů na podporu školní a mimoškolní činnosti studentů.

Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká

Udržujeme, rozvíjíme a šíříme historické tradice československého raketového vojska a dělostřelectva formou propagace a publikační činnosti.

Podorlické sdružení zaměstnavatelů

Zajištění přípravy dostatečného množství kvalifikovaných pracovních sil pro své potřeby a k dalšímu rozvoji. Propagujeme studijní a učební obory.

Studentská unie UK, o.s.

Sdružujeme studentské organizace působící na Univerzitě Karlově a pomáháme jejich vzájemné komunikaci i spolupráci.

Institut dokumentárního filmu

Zaměřujeme se na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu a jeho prosazení na evropské úrovni.

Aula Regia

Snaha o rozvoj místní kultury. Pořádání kulturních vystoupení.

Motolský ordovik, občanské sdružení

Provozování sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, lidských práv a dodržování platných zákonů.

Spolek občanských sdružení jihozápadního města

Provoz sdružení upozorňující na škodlivou činnost stavebního odboru městské části ve prospěch developerů.

Napříč, kulturní občanské sdružení

Provozování sdružení filmových, výtvarných, divadelních, literárních, hudebních a multimediálních umělců.

Společnost pro bohemistiku

Podporujeme bohemistiku ve všech oblastech kulturního života.

Národopisný soubor Líšňáci

Zaměřujeme se na obnovu a rozvoj domácí lidové kultury. Pořádáme vystoupení, festivaly, hody, plesy, zábavy, slavnosti a další.

Občanské sdružení Salet

Pomáháme při integraci obyvatelstva ohroženého sociální exkluzí. Provozuje chráněné pracovní dílny.

Opočenská Beseda

Pěstování kulturních tradic a pořádání koncertů vážné hudby.

Institut pro analýzy vysokého školství, o.s.

Analytická činnost zejména v oblasti českého vysokého školství, poskytování informací o českém vysokém školství a pořádání vzdělávacích akcí.

Český Golfový Klub o.s.

Provozujeme sdružení příznivců golfu. Naším cílem je vytváření podmínek pro golfový sport a pro společenské aktivity spojené s golfovým sportem.

RC Car Clan Brno, o.s.

Sdružování lidí se zájmem o modely aut ovládané na dálku pomocí radiového signálu.

Zkus IT o.s.

Cílem sdružení je motivace žen a dívek ke studiu informačních technologií. Posláním je organizace kurzů, propagace v pracovním zařazení a další.

Basta Fidli Valtice

Sdružování neprofesionálních divadelníků, členů divadelních souborů i jednotlivců k propagaci jejich činnosti.

Rezeda - občanské sdružení pro aktivní rodičovství

Pořádání prázdninových i podzimních pobytů pro rodiče s dětmi na venkově. Organizování veřejně prospěšných a kulturních akcí pro veřejnost.

Sdružení Pueri Gaudentes Praha

Provoz chlapeckého pěveckého sboru o kapacitě 80 hlasů. Pravidelně vystupujeme ve státní opeře a v různém historickém prostředí.

Sulihara, o.s.

Pořádání výletů, vystoupení a jiných akcí pro děti i celé rodiny.

Spolek Iglice, o.s.

Organizování pravidelných i nepravidelných aktivit za účelem zprostředkovávání maďarského jazyka dětem různých věkových kategorií.

Klub přátel železnic Českého ráje

Cílem sdružení je záchrana a renovace historických kolejových vozidel či propagace železnic. Provádění jízd s historickými vozidly.

Habřéci

Snaha o zachování a rozvoj tradic a folkloru v obci.

Asociace užité grafiky a grafického designu

Asociace je nezávislým a otevřeným sdružením tvůrčích a profesionálních grafiků z České republiky.

Občanské Sdružení Sonow

Snažíme se o citlivou regeneraci městské památkové zóny.

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

Cílem sdružení je zlepšení péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty. Poskytování podpory a pomoci nemocným i blízkým.

Česko-německá kavárna - sdružení přátel české a německé kultury

Sdružení přátel české a německé kultury pořádá a organizuje různé akce a pravidelná setkání v jedné z pražských hospůdek. Jedinou podmínkou pro každého zájemce o účast na našich akcích je schopnost se alespoň částečně domluvit oběma jazyky. Účelem těchto ...

Mikroregion urbanická brázda

Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.

Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí

Provoz organizace, jejímž cílem je hájit zájmy psychoterapeuticky zaměřených zařízení na veřejnosti.

Klub Kardio Tábor, o.s.

Organizujeme rekondiční činnost pro kardiaky i kondiční činnost pro preventisty.