Kulturní a zájmová sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek

Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní technikou.

Občanské sdružení Tanaberk

Rozvoj poutního místa u kostela sv. Anny na Tanaberku.

ZO 0239 Jablunkov

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Taneční studio Ká

Provozujeme taneční školu pro děti i dospělé. Poskytujeme kurzy společenské, latinského či orientálního tance či zumby. Zajišťujeme výuku choreografie mažoretek i roztleskávaček. Dále nabízíme veřejná taneční vystoupení na firemních akcích či společenských ...

Abterra

Zabýváme se výcvikem psů pomocí shapingu a pozitivní motivace. Trénujeme agility, poslušnost, obedience, dog dancing, ale také všechny, kteří chtějí ze svého psa příjemného kamaráda. Trénink probíhá na agility parkuru, placu na poslušnost nebo uvniř. V lekci …

Spolek PRIDE-CZ

Spolek PRIDE-CZ sdružuje osoby, kterým je blízká myšlenka a filozofie PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.

TJ Kunovice

Provozujeme tělovýchovný spolek se zaměřením na stolním tenis.

Pacajda

Provozujeme sdružení. Pořádáme různé akce, mezi které patří například Čarodějnice, fotbalový turnaj Pacajda, drakiádu, různé sportovní akce a dětské dny.

Klub Pánů z Ponožkovic

Provozujeme klub, který spojuje ty, kteří věří, že černobílé vidění světa je nepřesné, limitující a především nudné. Klub oslavuje rozmanitost, pestrost a kreativitu, protože věří, že do života přináší radost, uvolnění a nadhled.

Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování kulturních služeb ve městě a to informačních, vzdělávacích, organizátorských, kulturně výchovných a společenských. Doplňkovou činností je provozování nekuřácké restaurace, pronájem prostor, výlep plakátů, …

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace

Pořádání kulturních a společenských akcí, výlep plakátů, pronájem prostor – kulturní dům disponuje dvěma společenskými sály, uprostřed je umístěno jeviště.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Provoz občanského sdružení se zaměřením na rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací. Zajišťuje zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, propagaci regionu.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Volno, občanské sdružení

Zabýváme se podporou rodin, jejichž členové trpí zdravotním postižením. Pořádáme různé kroužky. Provádíme fyzioterapii. Našim cílem je rozšířit nabídku sociálních služeb tak, aby děti a mladí dospělí s postižením mohli i nadále žít ve své rodině.

Svatováclavský hudební festival, z. s.

Zajišťujeme a realizujeme měsíční hudební festival. Prezentujeme českou hudební minulost a přítomnost provázanou s klíčovými momenty české historie. Podporujeme mladou a zejména začínající generaci českých interpretů v jejich umělecké dráze.

Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s.

Komunitní centrum pro rodiny, děti i dospělé - volnočasové programy pro děti, vzdělávání pro rodiče, kulturní akce, poradny.

Asociace TOM ČR, TOM 20605 ŠEDÉ VEVERKY

Provozujeme turistický oddíl mládeže. Zaměřujeme se na turistiku a táboření. Organizujeme víkendové výpravy a letní tábory. Učíme se vázat uzly, pracovat s lasem a šifrovat. Hrajeme různé netradiční hry a soutěže. Pořádáme lyžařské a běžkařské pobyty na ...

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

Duck racing autoklub v AČR

Provozujeme autoklub. Věnujeme se duck racing okruhům i rally. Jezdíme ve dvou motorových disciplínách. Pořádáme soutěže pro děti.

Klub českých turistů Kolín

Provoz tělovýchovné jednoty se zaměřením na turistiku. Klub se věnuje všem druhům turistiky (pěší, vysokohorské, cyklistické, vodní, lyžařské a jiné). Podstatnou částí činnosti jsou akce zahraniční a společenské. Stále přijímáme nové členy.

Fenix Krnov o.s.

Cílem sdružení je vybudování integračního centra s dílnou pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na matky s dětmi.

Český svaz včelařů,o.s., základní organizace Struhařov

Zabýváme se chovem včel a výměnou zkušeností v tomto oboru. Poskytujeme informace o obchodech včelařských potřeb, nabídce medu a léčení.

Třiatřicet

Náš spolek byl založen v říjnu v roce 2011. Zaměřujeme se zejména na organizaci, podporu a propagaci kultury českých umělců a ochrany kulturních hodnot i památek. Jsme neformální skupinou, která se také zabývá organizací výstav, koncertů, seminářů, ...

Ekotopfilm s.r.o.

Ekotopfilm s.r.o.

Příběhy Země ve filmu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů konaný v Praze a 50 městech České republiky.

PROMISE CZ

Pomáháme stávajícím církvím, sborům i jednotlivcům ke vzniku funkčních společenství věřících lidí.

Bolevák o.s.

Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných druhů.

ERGO Aktiv, o.p.s.

Provoz centra odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě.

Rock Point - Horská výzva

Zabýváme se kompletní organizací a zajištěním sportovních akcí. Jsme hlavním pořadatelem seriálu Horská výzva. Účelem tohoto závodu je upozornit účastníky i veřejnost na problém znečišťování přírody. Závodíme v kategoriích muži, ženy, pár a osoba se psem. ...

Zdravotníci a záchranáři primární péče

Zajišťujeme zdravotnické asistence společenských, sportovních a jiných veřejných i soukromých akcí. Poskytujeme vzdělávání veřejnosti v praktických i teoretických dovednostech první pomoci formou kurzů, přednášek, prezentací, simulovaných zranění i dalších ...

Ratenická včela

Sdružení lidí usilujících o povznesení ducha, obohacení krajiny a šíření včelích produktů. Pořádáme projekty pro výsadba ovocných a listnatých stromů. Nabízíme návštěvy v úlech spojené s prodejem produktů. Provozujeme virtuální muzeum.

Klub vojenské historie Süd

Klub vojenské historie Süd

Provozujeme klub a zabýváme se převážně vojenskou historií dvacátého století. Účastníme se pietních či vojensko-historických akcí. Hlavní činností je rekonstrukce několika objektů lehkého opevnění a jejich provozování jako muzeum.

Patrioti MSK, z. s.

Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho kraje.

ČZU MEDIA

Jsme nezávislá studentská média informující studenty o dění na jejich alma mater i mimo ni, a díky tomu tak posilovat univerzitní identitu.

Občanské sdružení Siřem Franze Kafky

Spolek pro záchranu a obnovu vesnice, vesnice která se stala místem pobytu a inspirací světoznámého spisovatele Franze Kafky.

VONICA 80 o.p.s.

Sdružení tanečníků se zaměření na cimbálovou a slováckou muziku.

DĚTSKÉ SBOROVÉ STUDIO OSTRAVA- JIH

Dětské sborové studio je útočištěm všech hudebních nadšenců, kteří si chtějí užít chvíle pohody s muzikou a skvělou partou. Zpívají a hrají u nás nejen děti od 3 do 18 let, ale také dospělí. Účastníme se soutěží a vystoupení.

Veteran car club Nové Jirny, z.s.

Veteran car club Nové Jirny, z.s.

Samostatné suverénní a dobrovolné sdružení příznivců historických vozidel.

HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice

HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice

Pardubický hokejbalový klub s tradicí od roku 1990. Přijímáme děti od 5-ti let věku k pravidelným tréninkům 1-2x týdně. Disponujeme zděným zázemím a hřištěm s plastovým povrchem (šetří kloubní aparát sportovce).

Kasárna Karlín

Provozujeme kavárnu, galerii, kino, divadelní scénu a hudební klub v areálu bývalých Karlínských kasáren.

Zámek Liteň, z.s.

Náš hlavní cíle je obnovit a pozvednout jméno a hudební a morální odkaz světoznámé operní pěvkyně, proslulé osobnosti a velké vlastenky Jarmily Novotné.

Divadelní spolek Bukovany

Provozujeme divadelní spolek. Snažíme se navázat na tradice ochotnického divadla.

Klub vojenské historie Pardubice z.s.

Provozujeme klub vojenské historie. Věnujeme se především vojenským stejnokrojům a technice z období 2. světové války.

Sylvestr Krnka, z.s.

Provozujeme spolek věnovaný významnému českému vynálezci a puškaři Sylvestru Krnkovi.

Bájo koule

Stačí si obléct nafukovací kouli a už vám nic nezabrání zažít tu bláznivou zábavu. Můžete se koulet, narážet a skákat bez obav. Přijedeme kamkoliv v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Česká evaluační společnost

Jsme sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů.

Cesta záchrany

Pomáháme rodinám, které pečují a nemocné děti, příbuzné či kamarády. Pomáháme maminkám na mateřské dovolené a samoživitelkám. Pomůžeme i důchodcům a invalidům. V našem zájmu je pomáhat všem, kteří to potřebují.