Studentské a absolventské spolky

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na fakultě.

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

Reprezentování zájmů vysokoškolských studentů. Pořádání kulturních a sportovních akcí.

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti multimédií.

Studentská unie ČVUT

Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Integrity Life

Pořádání akcí, přednášek, diskuzí, setkání s osobnostmi, kreativních workshopů, outdoorových aktivit či jazykových a sportovních kempů pro studenty.

Common Law Society

Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní historii.

GFPS-CZ

Provozujeme studentskou organizaci nabízející pořádání jazykových kurzů němčiny s možností stipendia a kontaktu se studenty z Německa a Polska.

Oikumene - Akademická YMCA

Sdružení chce přispívat k myšlenkové a mravní obnově a k vytváření pravdivých a nosných postojů ke společenské problematice.

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Rozvoj a podpora kulturního života na fakultě, hájení zájmů studentů a pořádání akcí.

Klub mladých Evropanů, o.s.

Sdružování studentů středních a vysokých škol z celé ČR. Pořádání seminářů, konferencí a diskuzí na aktuální témata.

o.s. UK media

Provoz sdružení studentů Univerzity Karlovy. Vydávání fakultních studentských časopisů.

Rebels Racing o.s.

Realizace neziskového studentského meziuniverzitního projektu. Vývoj formule pro účast na závodech Formule Student.

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity.

Spolek mediků lékařské fakulty Masarykovy university v Brně

Hájení zájmů studentů lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podpora vztahů mezi mediky z ostatních vysokých škol.

Unie studentů farmacie

Specializujeme se na sdružování studentů farmacie Veterinární a Farmaceutické Univerzity v Brně.

Alumni Albertov, o.s.

Sdružujeme absolventy, zaměstnance a příznivce přírodovědecké fakulty.

Studentská unie UK, o.s.

Sdružujeme studentské organizace působící na Univerzitě Karlově a pomáháme jejich vzájemné komunikaci i spolupráci.

Biomania

Pořádáme kulturní, společenské i sportovní akce, přednášky a konference.

Spolek studentů historie FF UK, o.s.

Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního oboru.

Občanské sdružení P.U.S.S.A.

Sdružení se soustřeďuje na vytváření podmínek pro vzdělávání talentovaných českých mladých lidí na světových uměleckých školách.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Erasmus Student Network Česká republika o.s.

Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

International Student Club CTU in Prague

Vytváření mezinárodní komunity na ČVUT. Integrace zahraničních studentů do života v České republice a dění ve škole.

Prager Deutscher Klub

Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium o právu německy mluvících zemí.

Kruh zlatého trojúhelníku

Provoz občanského sdružení mladých lidí zaměřeného na účelné využívání volného času.

Sdružení studentů stomatologie České republiky

Zprostředkovávání zahraničních stáží a seminářů. Organizace tuzemských přednášek i letního stomatologického tábora.

IAESTE VŠB-TU Ostrava

Naší hlavní náplní je mezinárodní výměnný program pro studenty vysokých škol v České republice. Mimo tuto činnost připravujeme pro studenty mnoho jiných projektů jako například Katalog pracovních příležitostí, Veletrh pracovních příležitostí a jiné.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 12:00)

Studentský klub Párátko

Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových aktivit.

Regionální vysokoškolské infocentrum, o.s.

Hlavním úkolem sdružení je navazování kontaktů mezi budoucími absolventy vysokých škol a jejich potencionálními zaměstnavateli.