Literární spolky

Talacko music s.r.o

Prodej, distribuce a nakladatelství hudebnin. Nabídka not, zpěvníků, naučné literatury o hudbě a životopisů umělců.

Ing. Monika Velková

Nabídka autorských literárních článků z oblasti účetnictví.

Společnost Franze Kafky

Naším cílem je přispět k oživení tradic pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu.

Obec spisovatelů

Chráníme tvůrčí, profesní, sociální a materiální zájmy a práva svých členů a zastupujeme je ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi.

Spolek přátel krásného slova

Podpora rozvoje literatury ve všech jejích formách a žánrech. Vydávání časopisů a knih. Pořádání literárních soutěží, kulturních a vzdělávacích akcí.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Práce s dětmi a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu. Sdružování mladistvých i dospělých příznivců Jaroslava Foglara.

Sdružení Jakuba Vandrovce

Sdružování fanoušků a zájemců o příběhy exorcisty samouka Jakuba Vandrovce. Smyslem je přiblížení životního stylu, smyslu a zásad Jakuba Vandrovce.

Společnost poezie

Podporujeme české básníky a jejich tvorbu. Koordinujeme festival Den poezie.

Lepší Kladno

Soustředíme se na soustavné hájení svobody, ochranu vlastnictví a soukromí jednotlivců.

Sdružení pro iLiteraturu

Zajišťujeme zpravodajství o literatuře z celého světa formou internetového literárního časopisu. Poskytujeme recenze knih českých autorů i překladů literárních textů, které u nás vycházejí.