Výtvarné spolky

Jižní vítr

Prezentace mladého výtvarného umění na mezinárodní úrovni.

Unie výtvarných umělců České republiky

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

Občanské sdružení Magma

Pořádání kulturních a společenských akcí, sdružování zájemců o oblast výtvarné a audiovizuální tvorby.

Sdružení břeclavských výtvarníků

Pořádání společných výstav, přednášek a výtvarných projektů, prezentace sdružení i jednotlivých výtvarníků.

FIGURAMA o.s.

Vytváříme podmínky umožňující spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav.