Výtvarné spolky

Muddum Art Space

Komunitní umělecký prostor. Pořádáme kurzy a workshopy v různých uměleckých médiích pro dospělé a děti, včetně keramiky a široké škály dalších médií. Navštěvuje nás mezinárodní komunita i Češi.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

SCULPTURE LINE s.r.o.

Sculpture Line je dlouhodobý, každoroční, umělecký projekt, který formou instalací soch do veřejného prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Jeho základní ideou je přiblížit současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním ...

Jana Grygarová

Pořádání kurzů kreslení se zaměřením na využívání pravé mozkové hemisféry.

Chráněné dílny Kopeček

Chráněné dílny Kopeček sdružují čtyři chráněné dílny – keramickou, košíkářskou, tkalcovskou a šicí – a sídlí v budově bývalého statku v Bartošovicích v Orlických horách nedaleko Neratova. Vyrábějí ručně malované a batikované oděvy a doplňky, ručně malované ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Nové sdružení pražských umělců

Provozujeme sdružení pražských umělců pořádající výstavy v Čechách i zahraničí.

Petr Vlček

Sdružování neprofesionálních výtvarníků. Výuka malby a kresby.

Jižní vítr

Prezentace mladého výtvarného umění na mezinárodní úrovni.

Typo Design Club

Provozujeme sdružení tvůrčích osobností profesionálně činných v oboru grafického designu a typografie.

Unie výtvarných umělců České republiky

Zaměřujeme se na sdružování profesionálních výtvarných umělců, organizování soutěží a výstavních přehlídek.

Cech česko-moravských uměleckých dráteníků

Provoz neziskové zájmové organizace sdružující výtvarníky užitných a dekorativních předmětů z drátu.

Občanské sdružení Magma

Pořádání kulturních a společenských akcí, sdružování zájemců o oblast výtvarné a audiovizuální tvorby.

Sdružení břeclavských výtvarníků

Pořádání společných výstav, přednášek a výtvarných projektů, prezentace sdružení i jednotlivých výtvarníků.

Hořické sochařské symposium

Pořádáme mezinárodní sochařské symposium a provozujeme sochařské parky.

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců

Sdružování profesionálních výtvarníků kraje. Pořádáme výstavy, workshopy, instalace a performance. Účastníme se celostátních i zahraničních akcí.

FIGURAMA o.s.

Vytváříme podmínky umožňující spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav.

Sdružení sympozia rytého skla

Provoz občanského sdružení, jehož hlavním cílem je příprava trienále Mezinárodních sympozií rytého skla.

Asociace malířek a malířů kraslic

Zaměřujeme se na zachování tradice zdobení velikonočních kraslic, sdružování malířů a malířek kraslic. Pořádáme výstavy a kurzy.

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

Provoz sdružení polských výtvarníků žijících a tvořících na Těšínském Slezsku.

Exlibris, spolek přátel umění

Uskupení sdružuje zájemce o výtvarné umění a pořádá přednášky, rozpravy i vlastní výstavy.

Rolous, o.s.

Provoz sdružení výtvarníků pořádající výstavy obrazů a plastik. Tvorba umění v několika oblastech a ztvárnění světa.

ART Liberec

Provozujeme pěvecký sbor pro děti od 5 let. Sdružení organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na hudební, výtvarné, kreativní a jiné aktivity.

Pavel Šimral

Zabývá se uměleckou činností, interiérovou a zahradní plastikou. Plastiky kombinované z různých materiálů, převážně dřeva, skla, kovu a kamene, vyjadřuje vztah autora k přírodě. Díla jsou odrazem jeho vnitřního světa kde dominuje sklon k hledání podstaty …