Elektrotechnická sdružení

Elektrotechnický Svaz Český

Elektrotechnický Svaz Český

Dobrovolná zájmová organizace a zároveň živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností.

Elektrotechnické živnostenské společenstvo

Sdružujeme na základě dobrovolnosti podnikatele pracující v oboru elektro. Podpora zvyšování kvalifikace a vzdělávání svých členů.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Podporování a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Zvyšování znalostí svých členů a organizování odborného života.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Československá sekce IEEE

Sdružování elektroinženýrů a informatiků z celého světa.

Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

Podpora činnosti revizních techniků. Ochrana občanů investorů, fyzických a právnických osob. Zprostředkování a udržování styků na mezinárodní úrovni.

Svadnet

Provoz občanského sdružení pro podporu rozvoje gramotnosti v oblasti informačních technologií.

ČSE - Hifiklub Štětí, o.s.

Provoz sdružení, které se zabývá elektronikou, videotechnikou a výpočetní technikou.

ZAVŘENO (Otevírá v St 18:00)

Česká společnost elektroniků, o. s.

Sdružování zájemců o elektroniku a její využití v informačních technologiích, zvukové, audiovizuální technice i v dalších oborech.

Moravskoslezský elektrotechnický svaz

Provoz organizace sdružující odborníky v elektrotechnických profesích, podporující aktivity v elektrotechnickém oboru a hájící zájmy elektrotechniků a elektrotechnických firem. Pořádání kurzů a školení. Zaměření také na vydavatelskou činnost.