Vědecko-technické spolky

REKREAČKA U NÁDRAŽÍ

REKREAČKA U NÁDRAŽÍ

Ubytovací a rekreační zařízení s celoročním využitím. Mimo individuálních pobytů i týdenní nebo čtrnáctidenní rekreační pobyty s pravidelným nástupem v sobotu. Možnost pořádání školení, výjezdních zasedání apod. Vybavení střediska: Tří nebo čtyřlůžkové ...

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Zahradní železnice Brno - zahradní dráha

Zahradní železnice Brno - zahradní dráha

Zahradní železnice - dráha pod Mniší horou v - Brně Bystrci s vozidly úzkokolejných železnic. Na stránkách je uvedena také provozní doba, řád a fotogalerie s velkými předlohami.

Brno
Klub přátel lokálek, o.s.

Klub přátel lokálek, o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2010 jako dobrovolný spolek příznivců železnice, především lokálních drah, kteří jsou znechuceni současným stavem železnic v ČR a kteří cítí potřebu tento stav změnit.

Pohořelice

Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Sdružujeme vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie a multimediální techniky.

Československá biologická společnost

Vědecká společnost při ČAV podporuje rozvoj biologických věd, podněcuje vědeckou a vědecko-popularizační činnost a uplatnění poznatků v praxi.

Spektroskopická společnost Jana Marcia Marci

Sdružování vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie.

Elektrotechnický Svaz Český

Elektrotechnický Svaz Český

Dobrovolná zájmová organizace a zároveň živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností.

Český radioklub

Sdružujeme přátele radioamatérského vysílání v České republice. Organizování a pořádání národních i mezinárodních závodů.

Česká energetická společnost, o.s.

Česká energetická společnost, o.s.

Provádíme poradenství v oborech úspory energie, vytápění a přípravy TUV, solární energetiky apod. Organizujeme školení pro odbornou veřejnost v oblasti projektování a práce na elektrických zařízeních a podle platné vyhlášky vydáváme osvědčení.

Agentura Nautilus

Vyhledávání, úpravy a dokumentace podzemních prostor všeho druhu. Nabízíme poradenství při problémech s kanalizací a odvodněním.

Posázavský Pacifik

Občanské sdružení získává finanční prostředky pro propagaci železniční dopravy a zabývá se rozvojem turistických aktivit v oblasti Posázaví.

Klub železničních cestovatelů

Provoz spolku zájemců o železnici, cestování a turistiku. Projíždění železničních tratí.

Správa jeskyní České republiky

Správa a prezentace 14 zpřístupněných jeskyní ČR včetně rezervace vstupenek a návazných služeb.

Zubrnická museální železnice

Zabýváme se záchranou a obnovou drah, renovací historicky cenných strojů a zařízení z oblasti železniční dopravy. Provoz historickych vlaků.

Český elektro svaz

Sdružení elektrotechniků a firem s vedlejší hospodářskou činností zaměřenou na provoz realitního systému.

Klub VOJENSKÉHO MUZEA na demarkační linii v Rokycanech

Klub sdružující lidi se zájmem o vojenskou techniku, výzbroj, výstroj a historii, a sportovní střelbu, vodáctví turistiku a horolezectví

Elektrotechnické živnostenské společenstvo

Sdružujeme na základě dobrovolnosti podnikatele pracující v oboru elektro. Podpora zvyšování kvalifikace a vzdělávání svých členů.

Učená společnost České republiky, o.s.

Podněcování svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti.

Česká národní větev Světové drůbežnické společnosti

Provoz sdružení vytvářející informační fórum pro vědeckou a odbornou veřejnost v oblasti drůbežnictví.

Společnost Národního muzea v Praze

Zabýváme se vědeckou a osvětovou činností na poli kulturní a literární historie, knihovědy a knihovnictví.

ZO ČSS 5 - 01 Bozkov

Zabýváme se výzkumem podzemních prostor včetně odebrání přesně orientovaných malých vzorků nejjemnějších sedimentů pro laboratorní měření (vtlačením malých přesně definovaných a stejných krabiček přímo do sedimentu) pro odhalení stáří těchto sedimentů.

Česká speleologická společnost, ZO - 1-05 Geospelos

Provozujeme klubové stránky s informacemi o speleologii, speleopotápění, Petrbokově memoriálu a Českém Krasu.

Česká speleologická společnost ZO 6 - 28 Babická speleologická skupina

Provoz sdružení zabývajícího se historií, popisem a dokumentací jeskyní. Hlavní činností je speleologický průzkum.

ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Výzkum podzemních prostor. Pro veřejnost pořádáme akci Netopýří noc.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Podporování a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Zvyšování znalostí svých členů a organizování odborného života.

Český fonoklub

Sdružování fonoamatérů a lovců zvuku.

Pardubický spolek historie železniční dopravy

Spolek se zabývá historií železnic a městské hromadné dopravy. Organizování jízd historických vlaků a výměnných setkání modelářů.

Klub přátel kolejových vozidel

Renovace a provoz historických kolejových vozidel se zaměřením na lokomotivy určené pro průmyslové účely.

Klub dráhařů

Turisticko - odborný klub věnující se železnicím doma i v cizině.

MemBrain, s.r.o.

Vývoj technologického řešení separace a čištění kapalných směsí či roztoků na základě aktuálních vědeckých poznatků v oboru membránových technologií.

České centrum pro vědu a společnost

Podpora rozvoje strategického myšlení, využití domácího odborného potenciálu, studium otázek globálního vývoje, poskytování strategických informací.

Profibus CZ

Provoz školicího střediska pro firmu při katedře řídicí techniky.

Společnost pro studium proměnných hvězd - B.R.N.O.

Dobrovolné sdružení profesionálních i amatérských zájemců o problematiku proměnných hvězd a příbuzných oborů astronomie.

Stifterův pošumavský železniční spolek

Pořádání jízd zvláštních vlaků, výstav a besed. Vydávání a prodej pohlednic.

Česká botanická společnost

Pořádáme přednáškové cykly, pracovní konference a floristické kurzy a exkurze. Vydáváme časopisy Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora.

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky

Profesní svaz v oboru technických zařízení hájí a podporuje zájmy členských profesních společenstev, které působí na území ČR a provozují podnikatelskou činnost v oblasti rozvodů tepla, vody, plynu, kanalizace, vytápění, větrání a chlazení.

Česká speleologická společnost ZO Albeřice

Provádění speciálních stavebních činností a průzkumů v podzemí. Nabídka geologických služeb.

Česká energetická společnost ČSVTS VČE

Pořádáme odborné přednášky a semináře, dny nové techniky, školení a zkoušky, zajišťujeme prezentaci elektrotechnických firem a odborných filmů.