Sdružení duševně nemocných

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

Biofeedback centrum Uh. Hradiště

Nabízíme EEG Biofeedback, terapeutickou metodu umožňující regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku s využitím speciálního počítačového programu.

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

FOKUS České Budějovice

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

BONA, o.p.s.

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Fokus Liberec občanské sdružení

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace.

Fokus Labe

Pomáháme duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Fokus Vysočina

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Fokus Labe

Prodej výrobků z truhlářské, šicí, mobilní a zahradnické chráněné dílny.

Fokus - Opava

Sdružení poskytuje sociální služby duševně nemocným a mentálně postiženým při jejich návratu do společnosti.

Fokus Praha, o.s.

Centrum programů podpory zaměstnávání. Nabídka pracovního uplatnění a poradenských služeb duševně nemocným spoluobčanům.

Fokus - Písek, o.s.

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Máme otevřeno?, o.s.

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Péče o duševní zdraví - středisko Výměník

Poskytování sociálních služeb pro duševně nemocné nad 18 let. Provoz sociálních rehabilitací a sociálně-terapeutické dílny.

FOKUS MLADÁ BOLESLAV - sdružení pro péči o duševně nemocné

Nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická ...

Občanské sdružení Green Doors

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha

Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění.

Fokus - sdružení pro péči o duševně nemocné

Poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením. Nabízíme služby v oblasti zaměstnávání.

Hnutí na ochranu práv duševně nemocných

Poskytování pomoci pacientům obhajobou jejich základních lidských práv a nabídka výpomoci při řešení jejich sociálních problémů.

Ledovec, o.s.

Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

Sagapo

Nabídka asistenčních, výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních služeb pro mentálně postižené.

Krystal

Nabídka sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním včetně následné péče. Provoz volnočasových klubů.

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava

Naším cílem je podporovat duševně nemocné, pomáhat jim v začlenění do společnosti a podporovat jejich uplatnění.

Sanity o.s.

Jsme občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným se specializací na schizofrenii. Naším cílem je seznámit širokou veřejnost s duševně nemocnými a duševními nemocemi a změnit převážně negativní náhled na tyto nemoci a lidi jimi ...