Zdravotnická sdružení

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Zdravotnická sdružení

Sdružení duševně nemocných

Sdružení neslyšících

Sdružení nevidomých


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - www.vrchlabi.diakonie.cz

Nabídka služeb centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením a rané péče určené jejich rodinám. Osobní asistence – terénní služba,poskytovaná od 7 let do seniorského věku. Jezdíme přímo do rodin.

Vrchlabí, Pražská 858 - +420 739 244 667 , +420 499 423 566

Ordinace LIVA, s.r.o. ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Provoz psychologické ambulance. Specializujeme se na psychické potíže jako jsou stres, úzkostné a depresivní stavy či osobní a rodinné problémy.

Orlová - Město, Staré náměstí 91 - +420 602 531 967 , +420 596 512 021

Krajská zdravotní, a.s. - www.kzcr.eu

Společnost vznikla transformací pěti nemocnic do jednoho celku, nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, nemocnice Teplice, nemocnice Most a nemocnice Chomutov. Zajišťují komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Zaměřují se na …

Ústí nad Labem - Severní terasa, Sociální péče 3316/12a + pobočky (156) - +420 477 111 111, +420 477 114 105

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace - www.jesle-fm.cz

Nestátní zdravotnické zařízení s poskytováním výchovné a zdravotní péče o děti ve věku od 1-4 let.

Frýdek-Místek, Brožíkova 40 - +420 724 813 844 , +420 558 432 585

Prostor plus o.p.s. - www.prostor-plus.cz/

Zajišťování terénních programů pro práci s uživateli drog, jejich sociálním okolím i veřejností. Aktivní vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek, pomoc při zmírňování zdravotního a sociálního rizika.

Kolín - Kolín II, Na Pustině 1068 - +420 317 471 740

ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s. - www.ergotepcsr.cz

Podporujeme vzdělávání osob se zdravotním postižením.Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.

Proseč, Zábořská 93 - +420 606 097 201

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné - www.fokus-praha.cz

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Praha - Bohnice, Dolákova 536/24 + pobočky (14) - +420 233 551 205

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení - www.cmjn.cz

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 781/120 + pobočky (4) - +420 725 605 216 , +420 541 245 321

FOKUS České Budějovice - www.fokus-cb.cz

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

Praha, Bezdrevská 1118/1 + pobočky (2) - +420 774 893 657 , +420 385 310 835

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně - neslyšících - www.bjbneslysicich.cz.

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Brno - Staré Brno, Hybešova 278/37 + pobočky (28) - +420 777 306 240, +420 777 599 679

Camphill České Kopisty - www.camphill.cz

Sdružení provozuje centrum denních služeb, chráněné bydlení a tvůrčí dílny.

Terezín-České Kopisty 6 + pobočka - +420 776 063 783 , +420 416 738 673

Joker z. s. - www.dilnyjoker.cz - www.facebook.com/pg/Joker-zs-173295629421826 ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Občanské sdružení Joker je rozděleno na dvě části – chráněné dílny a sociálně terapeutické dílny. Chráněné dílny zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Mají pět provozů: rukodělnou dílnu, šicí dílny, bistro Joker, prádelnu a nákup a prodej. V sociálně ...

Cheb, Hradební 516/16 (budova hygieny) + pobočky (4) - +420 737 285 983

BONA, o.p.s. - www.bona-ops.cz

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Praha - Bohnice, Pod Čimickým hájem 177/1 + pobočky (8) - +420 731 448 449 , +420 283 853 163

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - www.sons.cz

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Praha - Nové Město, Krakovská 1695/21 + pobočky (2) - +420 221 462 462

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM - www.apla-jm.cz

Nabízíme pomoc lidem postiženým autismem.

Brno - Černá Pole, Fügnerova 457/30 + pobočka - +420 775 199 800 , +420 548 220 345

Fokus Vysočina - www.fokusvysocina.cz

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Havlíčkův Brod, 5. května 356 + pobočky (4) - +420 777 151 492 , +420 569 421 845

Fokus Liberec občanské sdružení

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace.

Liberec - Starý Harcov, Nezvalova 662/18 + pobočky (2) - +420 604 209 619 , +420 485 163 440

Fokus Labe - www.fokusul.cz

Pomáháme duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Ústí nad Labem - Střekov, Purkyňova 1093/1 + pobočky (2) - +420 475 200 142

Fokus Labe - www.catering-kavarna.cz

Prodej výrobků z truhlářské, šicí, mobilní a zahradnické chráněné dílny.

Ústí nad Labem - centrum, Prokopa Diviše 1605/5 + pobočky (10) - +420 731 495 422 , +420 475 209 788

Fokus - Opava - www.fokusopava.skolanawebu.cz

Sdružení poskytuje sociální služby duševně nemocným a mentálně postiženým při jejich návratu do společnosti.

Opava - Předměstí, Hradecká 650/16 + pobočka - +420 723 457 998 , +420 553 650 760

Fokus Praha, o.s. - www.fokus-praha.cz

Centrum programů podpory zaměstnávání. Nabídka pracovního uplatnění a poradenských služeb duševně nemocným spoluobčanům.

Mělník, náměstí Míru 30/16 - +420 775 729 894

Česká společnost tělovýchovného lékařství - www.cstl.cz

Sdružování lékařů a zdravotnických pracovníků fungujících v oboru tělovýchovné lékařství či podílejících se na zdravotní péči o tělesnou kulturu.

Brno - Židenice, Jílkova 1930/167 + pobočka - +420 548 535 746

Fokus - Písek, o.s. - www.fokus-pisek.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život.

Strakonice - Strakonice II, Bezděkovská 216 + pobočky (2) - +420 608 271 800

Česká neuromodulační společnost - www.czech-neuro.cz

Zabýváme se rozvojem neurologie. Zajišťujeme pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v oboru neurologie.

Praha 2 - Nové Město, Kateřinská 468/30 + pobočky (107) - +420 224 965 550, +420 224 965 568

Máme otevřeno?, o.s. - www.mameotevreno.cz

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Praha - Vinohrady, U Zvonařky 447/14 + pobočka - +420 222 511 216

Lékořice o.s. - www.lekorice.com

Nabídka dobrovolné pomoci a psychosociální podpory pacientům Thomayerovy nemocnice.

Praha, Thomayerova 800/5 + pobočka - +420 774 860 800 , +420 261 083 690

Renarkon, o.p.s. - www.renarkon.cz

Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování.

Ostrava - Moravská Ostrava, Mariánskohorská 586/31 + pobočky (5) - +420 602 650 042 , +420 596 638 807

Centrum sociálních služeb Děčín - www.cssdecin.cz

Provoz centra pro drogově závislé.

Děčín - Podmokly, Teplická 31/45 + pobočky (5) - +420 603 828 225 , +420 412 531 415

Péče o duševní zdraví - středisko Výměník - www.pdz.cz

Poskytování sociálních služeb pro duševně nemocné nad 18 let. Provoz sociálních rehabilitací a sociálně-terapeutické dílny.

Pardubice - Polabiny, Mladých 325 + pobočky (9) - +420 602 606 880 , +420 466 412 107

FOKUS MLADÁ BOLESLAV - sdružení pro péči o duševně nemocné - www.fokus-mb.cz

Nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická ...

Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IV, Ptácká 138/54 + pobočky (15) - +420 608 130 099 , +420 326 725 814

Portus Praha, občanské sdružení - www.portus.cz

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

Praha - Vršovice, Kozácká 306/16 + pobočky (2) - +420 224 934 813

Domov sv. Anežky, o.p.s. - www.anezka-tyn.cz

Centrum pracovní a sociální rehabilitace a provoz chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením.

Týn nad Vltavou, Čihovice 30 + pobočky (2) - +420 604 126 484 , +420 385 724 007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - www.centrumpronevidome.cz

Poskytování sociálních služeb nevidomým a slabozrakým.

Brno - Královo Pole, Chaloupkova 578/3 + pobočky (5) - +420 515 919 770, +420 541 240 420

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, o.s. - www.detskylekar.cz

Provoz sdružení praktických dětských a dorostových lékařů.

Praha - Strašnice, U hranic 3221/16 - +420 267 184 065

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů - www.znalci.sweb.cz

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

Praha - Libeň, Budínova 67/2 - +420 266 083 434, +420 266 083 448

ČIPA, o.p.s. - www.cipa.cz

Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně.

Praha - Nové Město, Sokolská 490/31 - +420 224 266 229, +420 224 266 229

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - www.tyflocentrum-ol.cz

Naše služby jsou odborné poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace zaměřená na podporu pracovního uplatnění, průvodcovské a předčitatelské služby, rozšiřující služby.

Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 184/69 - +420 605 235 564

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - www.snncr.cz

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Praha - Karlín, Karlínské náměstí 59/12 + pobočky (18) - +420 224 816 829, +420 603 846 204

Česká společnost pro zdravotnickou techniku - www.cszt.cz

Pořádání pracovních a vědeckých konferencí, seminářů, přednášek a školení pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Poskytování poradenství a konzultací.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 378

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR - www.diadeti.cz

Nabídka pomoci rodinám s diabetickými dětmi. Poskytování informací o připravovaných akcích.

Praha - Karlín, Prvního pluku 174/8 (První dveře v průjezdu.) - +420 257 532 297

Brailcom, o.p.s. - www.brailcom.cz

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Praha - Nové Město, Vyšehradská 255/3 - +420 242 486 008

ÚAMK - AMK neslyšících Praha

Provozujeme automotoklub neslyšících.

Praha - Krč, Na strži 1837/9 - +420 257 322 362

Tyfloservis, o.p.s. - www.tyfloservis.cz

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Praha - Nové Město, Krakovská 1695/21 + pobočky (11) - +420 221 462 362

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy - www.znovu.cz/sdat

Organizace hájí zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin a lidí s transplantovanou ledvinou. Pořádáme aktivně-rekondiční pobyty a různé akce.

Praha - Michle, Ohradní 1368/4 + pobočka - +420 261 215 616

SANANIM - www.sananim.cz

Zajištění prevence a resocializace osob ohrožených zdraví škodlivými návyky. Nabídka komplexního systému péče o drogově závislé.

Praha - Stodůlky, Ovčí hájek 2549/64a + pobočka - +420 284 822 872, +420 284 825 817

Zdravotní klaun, obecně prospěšná společnost - www.zdravotniklaun.cz

Zlepšování psychického i fyzického stavu dětí v nemocničních zařízeních formou humoru, snaha o překonání jejich strachu z léčebných procedur.

Praha - Žižkov, Hájkova 2747/22 - +420 222 713 416, +420 724 223 440

Makrobioklub - www.makrobioklub.cz

Sdružování přátel přirozené výživy.

Dobruška, Mlýnská 659 - +420 604 237 171, +420 604 622 200

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - www.nrzp.cz

Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdr. postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdr. postižené občany, členem několika mezinárodních organizací.

Praha - Holešovice, Partyzánská 1/7 + pobočky (5) - +420 266 753 421

Svaz pacientů České republiky - www.pacienti.cz

Hájení zájmů pacientů, příprava zákonů, vyhlášek a účast na dohodovacích řízení.

Praha - Nové Město, Sokolská 1802/32 - +420 603 720 158, +420 731 968 181

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 9 | | »»