Agrární a potravinářské svazy

Asociace soukromého zemědělství okresu Benešov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Agrární komora Zlínského kraje

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.