Asociace výrobců a prodejců

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Oborové asociace a komory Asociace výrobců a prodejců


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"SOHM – Sdružení obchodníků s hutními materiály - www.sohm.cz/cs

Právnická osoba sdružující obchodníky s hutními materiály v ČR. Organizujeme vzájemnou výměnu zkušeností v oboru našeho podnikání i společenské vztahy v rámci našich setkání. Upozorňujeme na novinky a osvědčené postupy ve skladování a v ...

Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 224 805 137

Potravinářská komora České republiky - www.foodnet.cz

Potravinářská komora České republiky.

Praha - Malešice, Počernická 272/96 + pobočka - +420 296 411 187

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov - www.aov.cz

Sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov.

Praha - Nusle, Bartoškova 1697/18 - +420 261 224 191

Svaz strojírenské technologie - www.sst.cz

Podpora a ochrana podnikatelských zájmů svých členů. Zprostředkovatelský servis pro výrobce a dodavatele strojírenské techniky. Spolupořádání mezinárodního veletrhu obráběcích strojů.

Praha - Nové Město, Politických vězňů 1419/11 - +420 234 698 111

Českomoravský svaz mlékárenský - www.cmsm.cz

Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.

Praha - Strašnice, V Olšinách 2300/75 - +420 274 821 759

Cech pro zateplování budov ČR, o.s. - www.czb.cz

Sdružení právnických a fyzických osob podnikatelů činných v oboru zateplování budov.

Praha - Krč, Zelený pruh 1294/52 (Střední škola technická) - +420 244 007 429

Syba - www.syba.cz

Asociace sdružuje a hájí zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a strojů v České republice.

Praha - Nové Město, Lípová 511/15 - +420 224 919 529

Český plynárenský svaz - www.cgoa.cz

Poskytujeme základní informace o českém plynárenství, vydáváme odborný časopis, pořádáme konference a semináře s mezinárodní účastí.

Praha - Michle, U plynárny 223/42 - +420 222 518 811

Svaz polygrafických podnikatelů - www.spp.tradecentrum.cz

Svaz sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou i dodavatele polygrafických technologií a materiálů.

Praha - Nové Město, Hálkova 1406/2 - +420 602 341 996 , +420 224 941 842

Sdružení automobilového průmyslu - www.autosap.cz

Zájmové profesní sdružení českých výrobců vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství.

Praha - Nové Město, Opletalova 1015/55 - +420 221 602 982

Svaz chemického průmyslu České republiky - www.schp.cz

Jsme nástrojem podpory podnikání v chemii v ČR. Zastupujeme a prosazujeme zájmy chemického průmyslu a zejména zájmy svých členů. Podporujeme rozvoj chemického průmyslu, ochranu životního prostředí, bezpečnost provozů a vstřícné sociální klima.

Praha - Holešovice, Dělnická 213/12 - +420 266 793 580

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR - www.askpcr.cz

Asociace byla založena k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů a ke koordinovanému uplatňování společných zájmů. Podporuje, prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy a požadavky svých členů.

Praha - Vršovice, Sámova 1476/1 - +420 271 745 888

Asociace leteckých výrobců - www.alv-cr.cz

Jsme nezávislé a nepolitické zájmové sdružení právnických osob. Pokrýváme celé spektrum aktivit, od návrhu, výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Praha - Letňany, Beranových 130 - +420 225 115 336, +420 225 115 338

Česká asociace telekomunikací - www.catel.cz

Podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky. Spolupráce s organizacemi podílejících se na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.

Praha - Žižkov, Koněvova 1140/65 + pobočka - +420 222 111 210

COOP - www.skupina.coop/cz

Spotřební družstva v České republice provozují pod značkou COOP síť prodejen potravin.

Praha - Žižkov, U Rajské zahrady 1912/3 - +420 224 106 217

Svaz sléváren České republiky - www.svazslevaren.cz

Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením.

Brno - Žabovřesky, Technická 2896/2 - +420 541 142 642, +420 541 142 681

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR - www.aobp.cz

Sdružení k prezentaci podnikatelských a obchodních zájmů členských společností českého obranného a bezpečnostního průmyslu na domácí i mezinárodní úrovni.

Praha 1 - Letňany, Washingtonova 25 + pobočka - +420 224 235 320

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu - www.atok.cz

Jsme nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentujeme a hájíme zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům.

Praha - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 222 361 880

Česká asociace technických plynů - www.catp.cz

Podpora a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, distribuci a používání technických plynů a servisu zařízení pro jejich aplikaci. Spolupráce při přípravě předpisů, norem a směrnic.

Praha - Kyje, U Technoplynu 1324 - +420 733 344 492 , +420 272 100 143

Česká Společnost pro nové materiály a technologie - www.csnmt.cz

Provoz sdružení se specializací na rozvíjení odborných znalostí v oblasti nových materiálů a technologií a podporu vědeckotechnického rozvoje.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 326

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin - www.spds.cz

Vykonávání činností ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů.

Praha - Nové Město, Rumunská 1720/12 - +420 224 216 349

Svaz vodního hospodářství ČR - www.svh.cz

Provoz sdružení právnických osob, jehož hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 257 319 394, +420 257 325 494

Unie výrobců vah České republiky - www.uvvcr.cz

Zabýváme se reprezentací zájmů svých členů v tuzemsku i v zahraničí, organizací a udržováním styků s tuzemskými i zahraničními výrobci.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 1143/4 - +420 732 787 557

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky - www.urbanismus.cz

Poskytování služeb v oblasti urbanismu a územního plánování. Poskytujeme expertní, publikační a konzultační činnost.

Praha - Vinohrady, Perucká 2540/11a - +420 604 507 398

Sdružení pro výstavbu silnic Praha - www.sdruzeni-silnice.cz

Profesní sdružení organizací působících v oboru silničního stavitelství.

Praha - Prosek, Prosecká 412/74 - +420 286 582 117

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky - www.avnh.cz

Sdružujeme výrobce nátěrových hmot.

Praha - Hrdlořezy, Učňovská 100/1 - +420 602 261 727 , +420 266 106 421

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů - www.aspp.cz

Sdružení fyzických a právnických osob, které provozují podnikatelskou nebo dodavatelskou činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů.

Praha - Michle, U plynárny 455/95 - +420 272 019 710

Český svaz pivovarů a sladoven - www.cspas.cz

Zabýváme se rozvojem etického a samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Sdružujeme pivovary a sladovny, které se podílejí na výrobě piva.

Praha - Nové Město, Lípová 511/15 - +420 224 914 566

Energetický komitét České republiky - www.wec.cz/cz

Sdružování společností podnikajících v oblasti výroby energií.

Praha - Michle, Elektrárenská 774/2 - +420 211 044 771

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s. - www.guns.cz

Provoz sdružení osob pracujících na úseku zbraní, střeliva a výbušnin, provozovatelů střelnic a doplňků k těmto činnostem.

Praha - Žižkov, Koněvova 945/75 - +420 602 317 310

Českomoravské sdružení pro zemní plyn - www.cmszp.eu

Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování služeb.

Brno - Zábrdovice, Plynárenská 499/1 - +420 532 227 258

Pražské sdružení pro zemní plyn - www.pszp.cz

Sdružení, které pomáhá zájemcům o zemní plyn a jeho uživatelům v Praze a okolí při jeho zavádění, modernizacích a rekonstrukcích plynových zařízení i při jeho efektivním využívání.

Praha - Michle, U plynárny 500/44 - +420 267 172 018

Unie výtahového průmyslu ČR - www.uvp-cr.cz

Provoz sdružení přispívajícímu k rozvoji výtahového průmyslu v ČR a k podpoře a ochraně zájmů členů.

Praha - Nové Město, Ječná 505/2 - +420 222 514 855

Svaz výrobců textilních strojů

Svaz sdružuje firmy zabývající se oborem textilního strojírenství.

Liberec - Perštýn, Dr. Milady Horákové 580/7 - +420 485 104 914

Sdružení dodavatelů pro signmaking - www.sign-sdruzeni.cz

Nabízíme služby sdružení dodavatelů pro signmaking. Zajišťujeme zprostředkování tuzemského a zahraničního know-how v oblasti signmakingu.

Praha - Vinohrady, Hollarovo náměstí 1998/11 - +420 267 315 585, +420 267 315 586

CAS - Česká automobilová společnost - www.cas-sae.cz

Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících.

Praha - Dejvice, Technická 1902/4 - +420 224 351 838

Společnost pro ocelové konstrukce

Sdružujeme výrobce ocelových konstrukcí.

Brno - Trnitá, Skořepka 366/4 - +420 543 215 565

Český národní komitét IMEKO - measure.feld.cvut.cz/imeko

Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice.

Praha - Dejvice, Technická 1902/2 - +420 603 956 246

Česká elektrotechnická společnost - web.cvut.cz/ces

Přispíváme k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity v oboru. Podporujeme rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráci mezi odborníky.

Praha - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 256, +420 224 352 152

UNASO - www.unaso.info

Profesní sdružení podniků zábavního průmyslu. Specializujeme se na výrobu, distribuci a provozování výherních i zábavních hracích přístrojů.

Praha - Kyje, Vodňanská 226 - +420 602 286 204, +420 602 375 186

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu - www.szdp.cz

Hájíme společné zájmy členů a prosazujeme je vůči orgánům státní správy.

Praha - Holešovice, Poupětova 1339/3 - +420 284 090 461

Česká bioplynová asociace o.s. - www.czba.cz

Podpora implementace a provozu bioplynových technologií.

České Budějovice - České Budějovice 2, Na Zlaté stoce 1619 - +420 602 425 755, +420 602 563 348

Elektrotechnický cech Hodonín

Pořádání odborných seminářů, školení na provádění revizí a kontrol, zajišťování činností technických poradců v oblasti energetiky.

Hodonín, P. Jilemnického 2854/2 - +420 511 100 371

E-INVEST

Nabídka služeb v oblasti těžkého průmyslu. Poskytování poradenství.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 772/2 - +420 296 325 453

Asociace NGV o.s. - www.ngva.cz

Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

České Budějovice - České Budějovice 3, Kněžskodvorská 2277/26 - +420 602 946 758

Asociace českých nábytkářů - www.czechfurniture.com

Posláním a cílem asociace je podpora a zastupování společných zájmů všech, kdo se zabývají vývojem, výrobou a prodejem nábytku.

Praha - Nové Město, Na poříčí 1041/12 - +420 777 294 404 , +420 222 313 640

Česká nukleární společnost - www.csvts.cz/cns

Poskytování informací veřejnosti v oboru jaderné energetiky. Pořádání odborných konferencí a workshopů našich i zahraničních odborníků. Pořizování překladů a distribuce Bulletinu NUCLEUS.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 747/2 - +420 607 928 497 , +420 381 102 143

Česká obuvnická a kožedělná asociace - www.coka.cz

Sdružujeme firmy a instituce zabývající se výrobou i prodejem obuvi, obuvnických či galanterních materiálů a komponentů.

Zlín, třída Tomáše Bati 5267 - +420 577 525 230

Asociace českých a slovenských zinkoven - www.acsz.cz

Sdružujeme všechny žárové zinkovny v ČR a SR včetně dalších přidružených členů z oboru. Poskytujeme poradenství v konstrukčních řešeních výrobků s ohledem na specifika technologie žárového zinkování.

Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 1663/6 - +420 596 110 783

Českomoravská asociace pro břidlici

Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality břidlice.

Olomouc, Polská 398/48a - +420 585 754 926

Strana:  | 1 | 2 | | »»