Asociace výrobců a prodejců

Českomoravská asociace pro břidlici

Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality břidlice.

Okresní hospodářská komora Kolín

Nabídka poradenských a informačních služeb podnikatelům. Pořádání seminářů a školení. Poskytování poradenství v oblasti dotací a grantů.

Asociace technických diagnostiků České Republiky, občanské sdružení

Nabízíme výuku odborných kurzů v oblasti tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky. Vydáváme odborný časopis.

Česká asociace ocelových konstrukcí

Zabýváme se rozvojem oboru ocelových konstrukcí. Podporujeme informovanost architektů, projektantů, inženýrů a zainteresovaných subjektů v oboru. Zaměřujeme se na propagaci staveb s ocelovou konstrukcí a na rozvoj trhu ocelových konstrukcí. Pořádáme odborné …

Česká společnost pro povrchové úpravy, o.s.

Provoz sdružení pracovníků působící v oboru povrchových úprav na území České republiky.

Sdružení EPS ČR

Propagace a kontrola kvality a bezpečnosti výrobků a aplikací z pěnového nebo expandovaného polystyrenu.

Společenstvo dřevozpracujících podniků České republiky, Jihlava

Prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a souvisejících oborů. Organizování odborných setkání. Zajištění spolupráce s dodavateli dřevní suroviny a s pořadateli veletrhů a výstav.

Česká asociace LPG

Česká asociace LPG

Asociace fyzických i právnických osob činných v odvětví LPG (zkapalněný ropný plyn, propan butan) s cílem ochrany dobrého jména a rozvoje odvětví. Asociace reprezentuje český průmysl LPG v Evropské asociaci LPG.

Asociace českého papírenského průmyslu

Činnost sdružení právnických a fyzických osob z odvětví papírenského průmyslu. Prosazování společných zájmů a prezentace českých firem. Asociace sdružuje státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl, zajišťuje prosazování společných zájmů a ...

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě,z.s.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě,z.s.

Nezávislá podnikatelská asociace, prosazující zájmy zaměstnavatelů. Podílí se na tvorbě příznivého podnikatelského prostředí.

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení

Provozujeme sdružení právnických i fyzických osob podnikajících ve dřevozpracujícím a stavebním průmyslu.

Asociace textilní galanterie

Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní galanterie.

Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR o.s.

Cílem sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní hmoty.

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, regionální sdružení 70

Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a bezpečnosti.

Český národní komitét elektrického tepla

Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a exkurze.