Oborové asociace a komory

Asociace zaměstnavatelů

Sdružování osob za účelem prosazování společných zájmů.

Česko-indická smíšená obchodní komora

Podpora vzájemného obchodu mezi Českou a Indickou republikou. Zprostředkování obchodních kontaktů a získávání informací.

Amigal Group, s.r.o.

Nákup a prodej objektů, správa a vedení nemovitostí a zajištění financování developerských projektů a poradenství v této oblasti.

České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA

Zabýváme se sdružováním dopravních pilotů a hájením jejich zájmů. Reprezentujeme dopravní piloty a rozvíjíme úroveň jejich odborných znalostí.

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice

Organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají energetickým využíváním odpadů.

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v ČR s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných podniků.

Unie výtahového průmyslu ČR

Unie výtahového průmyslu ČR

Provoz sdružení přispívajícímu k rozvoji výtahového průmyslu v ČR a k podpoře a ochraně zájmů členů.

Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR

Sdružujeme výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství.

Notářská komora

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Asociace dodavatelů plastových potrubí

Školení, vzdělávání, stanoviska k odborným tématům a aktivity k ochraně spotřebitele i podpoře trhu s plastovými potrubními systémy.

Svaz výrobců textilních strojů

Svaz sdružuje firmy zabývající se oborem textilního strojírenství.

Česká asociace čisticích stanic

Přispíváme ke zvyšování kvality produktů přepravovaných v cisternách, kontejnerech a jiných hromadných obalech.

Česká filmová komora, o.p.s.

Provoz národního zastoupení programu Evropské unie na podporu audiovizuálního průmyslu. Poskytování informací o možnostech finančních podpor.

Český svaz geodetů a kartografů o.s.

Provozujeme sdružení inženýrů, techniků, studentů a ostatních občanů z vědních a technických oblastí geodézie, kartografie a geografie.

Občanské sdružení vlastníků lesa - při obci Bernartice

Zajišťujeme poradenskou a servisní činnost ve spolupráci se státní správou a samosprávou v souladu se zájmy vlastníků lesa.

Sdružení dodavatelů pro signmaking

Nabízíme služby sdružení dodavatelů pro signmaking. Zajišťujeme zprostředkování tuzemského a zahraničního know-how v oblasti signmakingu.

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů.

CAS - Česká automobilová společnost

Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících.

Český národní komitét IMEKO

Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice.

Česká elektrotechnická společnost

Přispíváme k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity v oboru. Podporujeme rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráci mezi odborníky.

Česká společnost pro technickou normalizaci

Sdružujeme pracovníky, kteří se zabývají technickou normalizací v rámci pracovní činnosti i pracovníky, kteří s výsledky přicházejí do styku.

Česká informační společnost

Česká informační společnost

Sdružujeme pracovníky v oborech zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací.

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku

Sdružujeme zájemce o všechny druhy vědecké, technické a hospodářské činnosti spojené s projevy fyzikální částice foton. Provádíme expertízy.

Regionální agrární rada Libereckého kraje

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Českomoravská drůbežářská unie, o.s.

Sdružení zastupující zájmy především zemědělských prvovýrobců drůbežářských výrobků.

Asociace veterinárních lékařů České republiky

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci veterinárních lékařů. Pořádáme přednášky a vzdělávací semináře.

Spolek PRO BIO poradenství

Sdružení poradců, inspektorů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Poskytování odborného poradenství v různých oborech.

Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK

Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK

Organizace sdružuje a podporuje kluby vlastníků historických vozidel. Podporujeme a koordinujeme realizaci setkání a soutěží historických vozidel organizovaných členskými kluby. Spolupracujeme se státními institucemi s cílem zajistit bezpečný provoz ...

Asociace operátorů digitální telefonie

Propagace a podpora rozvoje digitální telefonie a dalších forem elektronických komunikací.

Společenstvo kadeřníků a kosmetiček České republiky

Uskupení sdružuje kadeřníky a kosmetičky, hájí jejich zájmy a podporuje jejich vzdělání.

Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, o.s.

Provoz mezinárodního sdružení zabývajícího se zlepšením úrovně bezpečnostních služeb.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

Sdružujeme podnikatele a zaměstnavatele, kteří zaměstnávají spolupracovníky se zdravotním postižením.

UNASO

Profesní sdružení podniků zábavního průmyslu. Specializujeme se na výrobu, distribuci a provozování výherních i zábavních hracích přístrojů.

Spolek Terezínských vinařů

Provoz spolku vinařů. Zajišťujeme ochutnávky vín, pořádáme každoroční vinařský ples nebo dny otevřených dveří.

Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru, o.s.

Cílem asociace je zvyšovat úroveň komunikace státních institucí ve vztahu k občanům. Provádíme vzdělávání osob ve veřejné správě.

Asociace soukromých zemědělců okresu Břeclav

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromých zemědělců region Český Krumlov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.