Oborové asociace a komory

Asociace soukromého zemědělství okresu Třebíč

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Cech českých vinařů

Provoz dobrovolného zájmového sdružení pěstitelů vinné révy, výrobců vína, obchodníků s vínem a ostatních subjektů působících v tomto oboru.

CGC-Czech Glass Cluster, družstvo

Prezentuje produkty členů klastru na světových výstavách. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi z oblasti sklenářství.

Sdružení podnikatelů a živnostníků plzeňského kraje

Činností sdružení je podpora podnikání včetně prosazování zásad tržní ekonomiky a zprostředkovávání kontaktů mezi tuzemskými i zahraničními firmami.

Český spolek horských průvodců

Naše sdružení zastupuje horské průvodce ve vztazích s orgány státní správy, samosprávy či jinými subjekty a pořádá kurzy. Dále poskytuje poradenství, vzdělávací program pro získání titulu a pořádáme společenské akce pro členy i veřejnost.

Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - NUTS

Sdružování subjektů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Řešení BOZP a PO na regionální úrovni specialisty.

ČESKÁ ASOCIACE FLEET MANAGEMENTU, s.r.o.

Jsme dobrovolné sdružení osob se zájmem o fleet management. Provozování informačního portálu. Specializujeme se na kompletní poradenství v oblasti nákupu a správy firemního vozového parku. Zajišťujeme prodej firemních vozidel prostřednictvím internetové ...

ŠKODA AUTO a.s.

Unikátní projekt propojení novostaveb, historického kostela a kláštera, které nabízejí multifunkční využití. Prostory přednáškových sálů a atria lze využít jako zázemí pro koncerty, divadelní představení, talkshow nebo vzdělávací programy. Kostel svatého ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Asociace Pět P v ČR

Provozujeme sdružení zabývající se sociální prevencí na bázi kamarádských dvojic. Podporujeme implementaci programu Pět P v České republice. Prostřednictvím programu Pět P všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví v ČR. Působíme jako zastřešující orgán ve …

Československá asociace callerů a učitelů, o.s.

Sdružování callerů, cuerů a učitelů příbuzných tanečních směrů a zvyšování jejich profesionální úrovně. Zaměřujeme se také na zprostředkování účinkování českých a slovenských callerů na zahraničních akcích a půjčování nabídkových kazet s ukázkami vydávané ...

Česká lékařská komora Kolín

Česká lékařská komora města Kolín posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Unie ovocnářů severočeského regionu se sídlem v Libčevsi

Sdružování firem zabývajících se pěstováním ovoce, školkařských výpěstků, obchodní činností, výstavbou skladovacích zařízení a vzděláváním ovocnářů.

Centroodbyt - národní odbytové družstvo

Sdružování výrobců a producentů vepřového masa. Zajištění informovanosti pro zemědělskou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji cen jatečných prasat a jatečného skotu.

Česká komora realitních kanceláří

Provoz sdružení právnických osob, které působí v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Podpora spolupráce mezi členy komory, sdílení zkušeností a informací. Kontinuální zvyšování kvalifikace makléřů. Standardizace realitních služeb.

Asociace pokerových klubů

Zabýváme se hájením zájmů a práv pokerových klubů v ČR. Snažíme se šířit a propagovat karetní hru Poker. Pořádáme turnaje a další akce. Nabízíme spolupráci a pomoc v oblasti legislativy, zákona a ostatních právních norem, dotýkajících se činnosti a ...

Profesní komora STK

Profesní komora STK

Komora sdružuje na základě dobrovolnosti právnické a fyzické osoby, které podle platných právních předpisů provozují stanice technické kontroly.

Komora BOZP a PO - NUTS II Střední Morava

Komora sdružuje odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Asociace obchodních akademií České republiky

Cílem je spolupráce při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

Usilujeme o prosazování koncepčnosti a provázanosti rozhodnutí vzdělávací politiky. Vydáváme tiskové zprávy k tématu vzdělávací politiky a publikací zabývající se inovativními přístupy ve vzdělávání.

Česká asociace dětských Bobath terapeutů

Asociace rozvíjející a prohlubující poznatky Bobath konceptu (neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových) a sdružující Bobath terapeuty. Vzdělávací činnost, spolupráce s neodbornou veřejností. Pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, převážně s ...

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

Sdružujeme výrobce mechanických zabezpečovacích systémů a reprezentujeme zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni. Vytváříme možnosti pro setkávání kolegů v oboru a diskuzi zájmů, problémů. Nabízíme spolupráci s pojišťovnami, výstavy a veletrhy, ...

Okresní agrární komora ve Frýdku-Místku

Sdružování podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazování a obhajoba zájmů svých členů, poskytování poradenství.

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, regionální sdružení 70

Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a bezpečnosti.

Agrární komora Litoměřicka

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Michal Blokša

Nabídka služeb vzdělávací agentury, která je zaměřená na cílenou podporu maximalizace kvality výstupu u všech částí státní maturitní zkoušky.

Michal Blažek

Nabídka služeb realitního makléře.

Asociace soukromého zemědělství okresu Benešov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Rozvoj a podpora regionů o.s.

Pořádání vzdělávacích seminářů, poradenství v oblasti vzdělávání. Sdružování odborníků v oblasti vzdělávání a oblastí směřujících k rozvoji regionů.

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB

Poskytování ochrany osob i majetku. Pořádání školení. Prodej výukových DVD, minikamer.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Strakonice

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Česká lékařská komora, okresní sdružení Děčín

Poskytování poradenství a informací o sdružení. Pořádání školení a seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Agrární komora Zlínského kraje

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Hospodářská a sociální rada Lounska

Organizace podporuje realizaci regionálních projektů. Pořádání mezinárodních konferencí. Úspěšně zlepšujeme práci odborných komisí, medializaci řešených problémů a komunikaci s regionálními partnery z řad institucí.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Olomouckého kraje

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti. Zabýváme se zajištěním bezpečného a hospodárného provozu spalovacích …

Realitní kancelář Kominíček

Naše realitní kancelář nabízí individuální přístup při prodeji, nákupu a zprostředkování nemovitostí. Zajišťujeme vhodné financování a odborné poradenství při nákupu napříč bankovním sektorem. Poskytujeme znalecký odhad a poradenství v oblasti exekucí a ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ciconia

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytování služeb centra ekologické výchovy se ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 16:00)

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody SLŠ Šluknov

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou či realizací naučných stezek. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 15:00)

Klastr Česká peleta

Národní asociace výrobců a prodejců kotlů a kamen na biomasu, pelet a dřevěných paliv. Jsme poskytovatelem certifikace ENplus a členem Evropské rady pro pelety. Služby pro členy: informační servis, poradenství, statistiky z trhů, zakázky, výstavnictví, ...

Michal Drahoňovský

Zabýváme se prodejem, pronájmem nemovitostí a developerskými projekty. Nabízíme nebankovní půjčky.

REAL PREMIUM, s.r.o.

Nabízíme zprostředkování realitní činnosti - prodej a pronájem nemovitostí, bytů, domů, pozemků, chat a chalup, kanceláří, obchodů či skladů.

Obchod pro zdraví, s.r.o.

Asociace se zaměřuje na aplikovanou psychofyziologii, EEG biofeedback a neurotechnologii pro více oblastí léčby a prevence. Pořádáme kurzy: neuroterapeut, neurologie, neurotechnologie a výuka somatologie. Řešíme problém s usínáním, strach a úzkost, noční děs, …

Asociace škol České republiky, s.r.o.

Asociace škol České republiky sdružuje školy. Cílem je zvyšování kvality vzdělávání v České republice se zaměřením na program úspor.

Český národní komitét elektrického tepla

Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a exkurze.

BSG INVEST, s.r.o.

V našem hypotečním centru nabízíme prodej a pronájem nemovitostí, úvěry a půjčky (hypotéky, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, pojištění). Dále nabízíme výkup realit, pomoc s exekucí, oddlužení, rekonstrukce a fasády. Zajišťujeme vlastní výstavbu ...

David Dvořáček „Investment & Financial support"

Naše společnost se zabývá zprostředkováním služeb v oblasti spotřebitelských úvěrů, leasingů či hypotečních úvěru. Mezi naše silné stránky patří také investiční projekty v oblasti nemovitostí (koupě, prodej, pronájem). Garance dobré ceny, rychlosti sjednání a …

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a ...

Setkávání současného Tance

Setkávání současného Tance

Cílem „Setkávání současného tance“ je vytvořit rámec pro další vzdělávání tanečních profesionálů a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí a mezinárodních výměn, jak je to běžné v zemích s rozvinutou taneční scénou.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Impozantní barokní komplex s celoročně přístupným prohlídkovým okruhem, kavárnou, restaurací a ubytováním v renovovaných mnišských celách Domu hostů. V prostorách památky funguje Vzdělávací a kulturní centrum – evropská instituce podněcující tvořivost, ...