Oborové asociace a komory

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Benešov

Česká lékařská komora města Benešov posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 14:00)

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Opava

Česká lékařská komora posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Provoz občanské sdružení fyziků působících v medicíně, zejména radiologických fyziků, a fyzických nebo právnických osob se zájmem o fyziku v medicíně a její rozvoj. Prosazování profesních zájmů radiologických fyziků. Pořádáme soutěže a vzdělávací akce.

Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest

Sdružujeme vyškolené odborníky – sanitační techniky z celé ČR. Nabízíme ucelený systém služeb pro výčepy. Zajišťujeme sanitace výčepních zařízení, dodávky potravinářských plynů, čištění chladičů a servis výčepní techniky.

Tréninkové centrum SLAPY

Tréninkové centrum rozvoje osobnosti u Slapské přehrady nabízí uzavřeným skupinám soukromí pro vzdělávací, rekreační nebo firemní akce.

Bezpečnostně technologický klastr

Bezpečnostně technologický klastr

Sdružujeme členy z řad firem, VŠ, SŠ, VaV institucí. Posláním je propojování členů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy, výzkumu a inovací. Nabízíme akreditované měření ovzduší, návrhy řešení ze všech oblastí bezpečnosti, ...

DEVELOPMENT solutions s.r.o.

Nabízíme komplexní řešení pro developery. Outsourcing prodejního oddělení, marketing, financování, investiční záměry, klientské změny, inženýring a stavební práce. Zajišťujeme servis vašeho projektu od A do Z.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Mgr. Petr Šedivý - notář

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JRD Property s.r.o.

Nabídka nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Solární asociace

Sdružujeme podnikatele v solární energetice a další příznivce fotovoltaiky. Zakládáme si především na transparentnosti a profesionalitě.

ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Sdružujeme právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti převážně patří výroba kabelů a vodičů a navazující činnostiv oblasti elektrotechnického průmyslu.

Czech Visa Services

Czech Visa Services

Poskytujeme kompletní imigrační a vízový servis pro zahraniční klienty ze všech států světa (ze zemí mimo Evropskou unii i z EU), kteří chtějí pobývat na území České republiky nebo zde již pobývají. Specializujeme se na zajištění víz (krátkodobých i ...

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Zabýváme se sdružování FO a PO pracujících v oboru mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického a mechanického zabezpečení. Pořádáme odborné semináře a školení.

Asociace českého tradičního obchodu, z.s.

Pomáháme českým podnikatelům z oblasti maloobchodu lépe se orientovat a uplatnit v napjatém tržním prostředí ČR.

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE z. s.

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE z. s.

Středočeská ovocnářská unie z.s. vznikla v roce 1993 a je nedílnou součástí celorepublikové Ovocnářské unie ČR. Jeho členové obhospodařují výměru 1 611 hektarů ovocných výsadeb (z toho 35 hektarů ovocných školek) od Polabí přes Železné hory až ke Středočeské …

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků je zastřešující organizací očních optiků, založená na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek vznikl z potřeby ...

CHIRKIN Trade s.r.o.

Zaměřujeme se na zprostředkování prodeje v oblasti nemovitostí, akvizic a komodity. Provádíme stavební práce, rekonstrukce, opravy historických fasád.

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky

Cílem a předmětem činnosti unie je především zastoupení zahraničních společenstev poskytující bezpečnostní služby v ČR, definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu, organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí. Propagace bezpečnostního průmyslu.

Asociace středních průmyslových škol České republiky

Asociace středních průmyslových škol České republiky

Přispívání k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.

Krajská rada AŠSK ČR Ústeckého kraje

Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Organizování krajských a okresních portovních soutěží. Pořádáme volejbalové, fotbalové, florbalové, hokejbalové, atletické, plavecké a basketbalové soutěže. Organizujeme utkání ve stolním tenise, ...

Asociace hydroenergetiků ČR

Zabýváme se sdružováním provozovatelů malých vodních elektráren a hájíme ekonomické a právní zájmy svých členů i ostatních hydroenergetiků v ČR. Podílíme se na zvyšování obnovitelné energie v souladu se směrnicemi EU. Státním institucím poskytujeme odborné ...

Česká asociace úklidu a čištění

Česká asociace úklidu a čištění

Jsme občanské sdružení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které aktivně působí v oboru úklidu a čištění a souvisejících oblastech činností. Zabýváme se dohlížením na kvalitu úklidu a kultivací úklidového oboru.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Pořádání tematicky zaměřených školení a akcí.

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Sdružení fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany a prevence. Znalecký ústav v oboru požární ochrany. Certifikace v oblasti požární ochrany. Jednotné doklady ke stavbě (JDS).

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Sdružení knihoven ČR

Hájení zájmů svých členů v oblasti knihovnictví. Jsme prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů. Organizujeme konference, semináře, školení a odborné porady a …

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Sdružování podnikatelů a prosazování jejich zájmů. Pořádání školení a seminářů pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Poskytování poradenství. Nabízíme ekonomický, legislativní a finanční servis, získání certifikace, zpracování podnikatelského záměru a ...

Okresní agrární komora Mladá Boleslav

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Agrární komora Praha

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Okresní agrární komora Hradec Králové

Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Nabízíme poradenství a vzdělávání.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší

Jsme jedním z 11 regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Svaz je nevládní nezisková organizace, prosazující a podporující v ČR ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin.Svaz zastupuje zájmy svých členů: zemědělců, zpracovatelů a ...

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Písek

Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům.

Elektrotechnická asociace České republiky

Elektrotechnická asociace České republiky

Asociace definuje, prosazuje a podporuje společné zaměstnavatelské a podnikatelské zájmy svých členů, kteří působí v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích.

Sdružení soukromých zemědělců region Praha

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromých zemědělců regionu Svitavy a Ústí nad Orlicí

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství Tachov

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Asociace výchovných poradců, z.s.

Sdružování poradenských pracovníků působících v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Zaměřujeme se na základní školy, gymnázia, střední školy a úřady práce. Zajišťujeme výchovné a kariérové poradenství, péči o nadané studenty a vedení ...

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.

Snaha o uspokojování potřeb zdravotně postižených spoluobčanů v kulturní a sportovní sféře. Poskytování poradenství. Naše asociace nabývala členy zdravotně či tělesně postižené, s civilizačními chorobami a další.

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.

Nabídka vzdělání pedagogů a rodičů autistických dětí, zajišťování vzdělávání a uplatnění mládeže a dospělých osob s autismem.