Oborové asociace a komory

Profesní cech obkladačů ČR

Pořádání školení a seminářů, výstav a veletrhů se zaměřením na obkladačství.

Sdružení pravicových odborů

Sdružení pravicových odborů místní organizace.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Asociace soukromého zemědělství okresu Vsetín

Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Asociace soukromého zemědělství Krnovska a Opavska

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Komora certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních

Samosprávná organizace sdružující odborníky, kteří obdrželi certifikát systému certifikace, realizovaném v součinnosti s britskou ACCA. Absolventi získávají díky své vysoké úrovni konkurenční výhodu na trhu práce a možnost mezinárodního uplatnění.

Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

Poskytujeme právní a legislativní servis. Hájíme zájmy malých pivovarů. Dále zpracováváme marketingové analýzy, nabízíme technologická poradenství nebo přehledy o trhu. Zajišťujeme kontakty s orgány, s hospodářskou, obchodní a agrární komorou.

ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje

Zabýváme se sdružováním školních sportovních klubů a hájením jejich zájmů. Podporujeme pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže.

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ve Frýdku - Místku

Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Podněcování a podpora pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování. Vytváření kladného vztahu k pohybové činnosti u žáků a studentů základních a středních škol.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Podpora činnosti místních akčních skupin, rozvíjení jejich vzájemné spolupráci a přenos zkušeností.

Asociace Capoeiry České Republiky

Provozujeme sdružení zabývající se brazilským bojovým uměním capoera. Pořádáme soutěže a turnaje. Zabezpečujeme odbornou úroveň všech trenérů. Poskytuje vzdělání všech svých členů na světové úrovni v bojovém umění capoeira. Zajišťujeme workshopy, soustředění …

Asociace dlužníků

Provozujeme sdružení zabývající se řešením a zabezpečením projektů souvisejících s oddlužením občanů a jednáním s institucemi o jejich možném oddlužení.

Národní klastrová asociace

Vytváříme dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky. Sdružujeme subjekty a jednotlivce s cílem rozvíjet klastrovou politiku, koordinovat a udržitelně rozvíjet klastrové iniciativy. Naším cílem je posílení funkce ...

Escargot, o.p.s.

Zaměřujeme se na systematickou práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávání předškoláků, dospělých i seniorů.

Česká asociace školních metodiků prevence

Provozujeme českou asociaci školních metodiků prevence. Zaměřujeme se na poskytování poradenství, vzdělávání a osvětovou činnost. Pořádáme odborné semináře a konference.

Česká debatní společnost, z. s.

Sdružení napomáhající rozvoji vzdělání a kultury, duchovních hodnot a humanitních cílů v České republice a zahraničí.

Jiří Sokol

Nabízím zemědělské služby, sklizeň obilovin a řepky mlátičkou značek New Holland řady TX 66 i 68 a Fortschritt E 512.

OTEVŘENO (nonstop)

Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava

Odborová organizace Odbory Bosch sdružuje zaměstnance Bosch Diesel s.r.o za účelem ochrany jejich práv.

Profesní společenství autoškol ČR

Sdružování majitelů autoškol a hájení jejich zájmů. Navazujeme jednání s příslušnými institucemi, které se zabývají problematikou legislativní činností v oblasti dopravy, zvláště pak se zaměřením na provozovatele autoškol. Aktivně se podílíme na dopravní ...

Cech topenářů a instalatérů Severní Čechy

Sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské a instalatérské zaměřených na výrobu, projekci, obchod, montáž, výuku a servis v Ústeckém kraji.

Česká komora detektivních služeb

Česká komora detektivních služeb

Profesní sdružení osob podnikajících v detektivních službách. Pořádáme besedy, konference, školení, přípravné kurzy nebo zkoušky.

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Sdružujeme organizace poskytující terénní sociálně-zdravotní služby. Aktivně prosazujeme zájmy oboru a svých členů. Informujeme veřejnost o profesi a snažíme se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách.

Hydra a.s.

Firma vyrábí svitkové kondenzátory, které nacházejí uplatnění zejména v bílé domácí technice - pračkách, myčkách, chladničkách či v mrazničkách.

INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.

Zabezpečuje ediční činnost ČKAIT a pro své členy přístup k technickým, ekonomickým a makroekonomickým informacím ve stavebních a příbuzných oborech z domova i ze zahraničí.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s r.o.

Jsme vzdělávací a poradenská společnost v oboru financí a controllingu. Přinášíme Vám ucelené a certifikované vzdělávací cykly pro rozvoj Vašich finančních, ekonomických či controllingových útvarů. Naše mateřská firma sídlí ve Vídni a ročně projde jejími ...

Forad Consult, s.r.o.

Zabýváme se komplexním poradenstvím v rámci realizace dotačních projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.

Elrond z.ú.

Elrond z.ú. je akreditovaným vzdělávacím zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. V současné době máme zakreditováno velké množství vzdělávacích programů a to i v oblasti společného vzdělávání, máme lektory certifikované pro …

Služba škole, Velké Pavlovice, okres Břeclav

Pomoc školským zařízením v plnění výchovně vzdělávacích úkolů.

Agentura Moje vzdělávání

Agentura Moje vzdělávání

Zaměřujeme se: na celoživotní vzdělávání pracovníků zejména v pomáhajících profesích, na všechny, kteří se zajímají o psychologii, o hlubší sebepoznání a poznání svých blízkých, o komunikaci a vztahy mezi lidmi v rodině i na pracovišti.

Asociace lyžařů ČR o.s.

ALČR je neziskovou organizací, jejíž hlavní náplní je podpora rozvoje masového lyžování a snowboardingu v ČR, výchova mladých talentů ke sportovní činnosti. Cílem je poskytnout veřejnosti maximum informací o problematice lyžování i snowboardingu, o ...

WELKO - školící centrum

Rekvalifikační kurzy pro poradce zdravého životního stylu akreditované MŠMT. Veřejné i firemní semináře o zdravém životním stylu. U nás se dozvíte jak zdravě žít a jak k tomu vést svoje budoucí klienty.

Planeta Země 3000

Unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. – 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice.

Společenstvo českých knihařů

Organizování seminářů a přednášek v oboru a přibližování literatury pomocí výtvarného pojednání vazby.

Okresní agrární komora Rokycany

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace hotelů a restaurací je neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění informací z oboru cestovního ruchu a poradenská činnost v hotelnictví a gastronomii. Reprezentuje ČR v organizaci HOTREC zastupující zájmy oboru na evropské úrovni.

Asociace lanové dopravy

Asociace lanové dopravy

Sdružujeme provozovatele lanových drah, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady.

České sdružení pro technická zařízení

Podporování členů, řešení společné problematiky a prosazování společných zájmů v oblasti technických zařízení.

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Podpora a propagace vinařství a vinohradnictví. Pořádání seminářů a kurzů. Provozování soutěže vín a degustační expozice Salon vín České republiky.

Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni

Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace. Certifikační systém navrhuje standardy srovnatelné s obdobnými systémy ve státech EU.

Odvětvový svaz hutnictví železa

Zajišťování informačních, koordinačních a lobbystických činností svazu zaměstnavatelů v ocelářském průmyslu. Provádění marketingových průzkumů.

Česká společnost pro operační výzkum

Organizace sdružuje odborníky z akademického i firemního prostředí, kteří se profesně zajímají o matematické modelování a operační výzkum.

Jana Hřibová

Vzdělávací společnost pro zvyšování finanční gramotnosti.

Notářská komora České republiky

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Asociace soukromého zemědělství České republiky

Stavovská organizace soukromých zemědělců. Obhajoba perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR je samosprávnou profesní organizací daňových poradců vzniklou na základě zákona č. 523/1992 Sb. Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců.