Zdravotní asociace

Kocouří cviky – Cvičení O-A metodou®

Kocouří cviky – Cvičení O-A metodou®

Cvičení O-A metodou® pro zdravá záda a dokonalejší mozek. Důrazem na uvolněnost při pohybu se cvičení O-A metodou® liší oproti těm směrům, které se zaměřují hlavně na posílení svalstva a stabilizaci tzv. středu těla. Jeho populární název – Kocouří cviky – má …

Institut RM mezinárodní centrum podpory, vzdělávání a kompletní péče o tělo a osobní rozvoj

Institut RM – škola aktivní péče o tělo a osobní rozvoj. V Institutu se věnujeme hlavně masážím, lázeňským procedurám, manuálnímu zprovoznění lymfatického systému, akupresuře, speciálním procedurám, ajurvédskému programu, zdravotnímu cvičení a meditacím. ...

Česká kraniosakrální asociace z.s.

Informace o kraniosakrální terapii, kdy je vhodná a jak funguje. O terapeutech, kteří prošli dlouhodobými profesními výcviky a jsou členy asociace. Dále vzdělávání a odborné články pro terapeuty.

Praha 2 - Nové Město
ASOCIACE NEMOCNIC ČR

ASOCIACE NEMOCNIC ČR

Rozvoj a zvyšování úrovně v poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Benešov

Česká lékařská komora města Benešov posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 15:30)

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Opava

Česká lékařská komora posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.

Snaha o uspokojování potřeb zdravotně postižených spoluobčanů v kulturní a sportovní sféře. Poskytování poradenství. Naše asociace nabývala členy zdravotně či tělesně postižené, s civilizačními chorobami a další.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii o.s.

Sdružování profesionálů z řad psychologů a psychiatrů spojující snaha rozvíjet psychoanalytické myšlení.

Českomoravská psychologická společnost

Podpora rozvoje psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a profese. Šíření odborných psychologických poznatků a zvyšování odborné úrovně členů.

Grémium majitelů lékáren

Nabídka řešení otázek provozu lékáren, ekonomického, daňového a právního poradenství.

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie

Sdružování očních specialistů, kteří se zaměřují na problematiku předního segmentu oka.

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů.

Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Zabýváme se sdružováním radiologických asistentů. Podílíme se na zkvalitňování profesního vzdělávání, koncepci a zajištění kontinuálního vzdělávání.

Česká asociace farmaceutických firem

Česká asociace farmaceutických firem

Sjednocování a hájení zájmu firem zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a propagací v oblasti humánních léčivých přípravků.

Česká společnost ortoptistek

Sdružování ortoptistek zabývajících se rehabilitací zrakových funkcí a zvyšování odborné úrovně členek v oboru strabologie.

Česká asociace dodavatelů prostředků zdravotnické techniky "in vitro" CZEDMA

Česká asociace dodavatelů prostředků zdravotnické techniky "in vitro" CZEDMA

Podporujeme vysoký standard v oblasti prostředků zdravotnické techniky in vitro. Zajišťujeme informace pro pracovníky ve zdravotnictví.

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven

Sdružujeme a hájíme společné zájmy zdravotních pojišťoven.

Česká stomatochirurgická společnost

Sdružování lékařů a ostatních osob projevujících zájem o obor stomatochirurgie.

Asociace mamodiagnostiků České republiky

Asociace mamodiagnostiků České republiky

Sdružení je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu.

Komora zubních techniků České republiky

Komora zubních techniků České republiky

Komora podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a jeho etikou.

Asociace domácí péče České republiky

Provoz sdružení se zaměřením na zdravotní ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, ergoterapii a logopedii.

Česká stomatologická komora

Sdružování zubních lékařů za účelem ochrany společných zájmů. Poskytování informací o zubním lékařství pro veřejnost i odborníky.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Mělník

Česká lékařská komora města Mělník posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 16:00)

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Šumperk

Česká lékařská komora města Šumperk posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Česká lékařská komora Kolín

Česká lékařská komora města Kolín posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Česká asociace dětských Bobath terapeutů

Asociace rozvíjející a prohlubující poznatky Bobath konceptu (neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových) a sdružující Bobath terapeuty. Vzdělávací činnost, spolupráce s neodbornou veřejností. Pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, převážně s ...

Česká lékařská komora, okresní sdružení Děčín

Poskytování poradenství a informací o sdružení. Pořádání školení a seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)