Včelařské svazy

Miroslav Škola – Apis

Výroba mezistěn, produkční chov včel, chov plemenného materiálu. Nákup a prodej včelích produktů. Výroba a prodej svíček z včelího vosku.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Včelařství Pavel Kohout

Provoz včelí farmy. Chov včel a prodej medu.

Český svaz včelařů,o.s., základní organizace Struhařov

Zabýváme se chovem včel a výměnou zkušeností v tomto oboru. Poskytujeme informace o obchodech včelařských potřeb, nabídce medu a léčení.

Český svaz včelařů. o.s., základní organizace Stráž nad Ohří

Cílem občanského sdružení je sdružovat chovatele včel a příznivců včelařství, zvyšovat počet chovaných včelstev a získávat nové zájemce.

Český svaz včelařů ZO Štědrá

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů. Podpora včelstev, výzkum v oboru včelařství, ochrana zdrojů snůšky, podpora udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost.

Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Pocinovice

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů. Podpora včelstev, výzkum v oboru včelařství, ochrana zdrojů snůšky, podpora udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost.

Pocinovice 28 +

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Holešov

Sdružuje včelaře z Holešova a okolních obcí. Uskutečňujeme přednášky včelařských odborníků a zkušených praktiků a zájezd k chovatelům i na včelařská pracoviště.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Zlín

Zaměřujeme se na sdružování chovatelů včel a příznivců včelařství. Pořádáme semináře, zasedání a společné včelařské zájezdy.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Kozlovice

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů. Podpora včelstev, výzkum v oboru včelařství, ochrana zdrojů snůšky, podpora udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Koleč

Spolek včelařů čítá více než 50 členů a patří mezi tradiční spolky v České republice. Prodáváme med, poskytujeme poradenství.

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kaznějov

Jsme občanské sdružení členů Českého svazu včelařů, kteří včelaří na území obcí Kaznějov, Obora a Rybnice. Hlavním posláním organizace je vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství.

Mgr. Marek Otípka

Prohlídky na farmě individuálně poskládané dle požadavků klienta.

Včela pro Moravský kras o.s.

Sdružení zájemců o včelařství. Zabýváme se prezentací včelařství a včelích produktů, výrobou a propagací regionálních produktů i výrobou medu.

Vilémovice 77 +

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hradec Králové

Provoz organizace sdružující včelaře. Poskytování potřebných informací a rad pro včelaře. Organizování besed a soutěží pro žáky základních škol.

Český svaz včelařů , o.s., základní organizace Teplá

Provozujeme organizaci sdružující chovatele včel a příznivce včelařství. Poskytujeme potřebné informace a rady pro včelaře.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Říčany

Zabýváme se sdružováním chovatelů včel. Pořádáme schůze, setkání, kurzy, přednášky a zájezdy.

Cech profesionálních včelařů ČSV

Provoz sdružení profesionálních včelařů. Sdružujeme včelaře, kteří chovají více jak 150 včelstev.

Včelí stráž při ČSV o.s.

Zabýváme se propagací včelařství v České republice za účelem zvýšení počtu aktivních včelařů. Využíváme moderní marketingové, mediální i komunikační formy, postupy a technologie. Snažíme se o aktivní aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního ...

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Horní Bečva

Provoz organizace sdružující chovatele včel. Nabízíme poradnu pro včelaře i nevčelaře. Zajišťujeme přednášky, konzultace nebo soutěže.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hlinsko

Provoz organizace sdružující včelaře. Organizovaní včelařských výstav, larvovacích dnů, schůzí a dalších včelařských akcí.

Český svaz včelařů o.s., základní organizace Ostrožská Nová Ves

Sdružování zájemců o včelařství. Pracujeme s mládeží a vychováváme mladé včelaře ve včelařském kroužku. Vysazujeme v katastru obce okrasné stromy.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plesná

Provozujeme včelařské sdružení, které se snaží vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství. Spolupracujeme s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky. Sledujeme vývoj včelařství ve …

Český svaz včelařů, o.s.

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů.

Český svaz včelařů, o.s.,základní organizace Pernarec

Provozujeme organizaci sdružující chovatele včel a příznivce včelařství. Poskytujeme potřebné informace a rady pro včelaře. Pořádáme schůze, setkání, kurzy, přednášky a zájezdy. Vyrábíme včelí produkty a propagujeme včelařskou činnost.