Kluby, svazy a sdružení

MS Úherce Zbůch

Sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.

HK Krnov mládež

Základním posláním klubu je vytvoření podmínek pro provozování mládežnického ledního hokeje v okrese Bruntál, jeho zpřístupnění širším vrstvám mládeže.

KRASO KRNOV

Provozujeme krasobruslařský oddíl. V rámci tréninků nabízíme taneční, gymnastickou a kondiční přípravu.

Občanské sdružení Svatý Jan

Provozujeme organizaci sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů.

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků z.s.

Živnostenská komora českých očních optiků je zastřešující organizací očních optiků, založená na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek vznikl z potřeby ...

AVZO TSČ ČR STŘELECKÝ KLUB HUBERT

Provozujeme střelecký klub a střelnici. Pořádáme střelecké soutěže.

ŽUMPA

ŽUMPA

Jsme ochotnický divadelní spolek. Nápad na založení spolku vznikl ve sborovně nučické základní školy a tvoří jej převážně učitelé a bývalí žáci této školy a také ze školy v sousední Rudné. Spolek působí přes 13 let. Za tuto dobu jsme sehráli více než sto ...

Potápěčský klub Argus Poseidon Třebíč z.s.

Provozujeme potápěčský klub. V rámci našeho klubu probíhají kurzy potápění dle standardů mezinárodní asociace nitroxových a technických potápěčů - I.A.N.T.D. Provádíme práce pod vodní hladinou a v nedýchatelném prostředí.

JUDO BESKYDY z.s.

Provoz sportovního klubu juda pro děti a mládež. Účastníme se turnajů a soutěží. Pořádáme sportovní akce a letní tábory.

TJ Sokol Podmokly

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Rodinné centrum Klubíčko, z.s.

Rodinné centrum Klubíčko, z.s.

Rodinné centrum pro děti a dospělé. Nabízíme hlídání dětí, cvičení, dílničky, workshopy, doučování, burzy oblečení, půjčovnu kostýmů, her a skákacího hradu. Pořádáme akce pro děti, masopusty, čarodějnice, mikulášské, drakiády, stezky odvahy, pohádkové lesy, …

RECYCLE

Provozujeme sportovní klub zaměřený na foosball neboli stolní fotbal.

TJ Tatran Neurazy

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií.

Honební společenstvo Neurazy

Provozujeme sdružení poskytující informace o myslivosti, chovu a lovu volně žijící zvěře.

ČSOP ZO Neurazy

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

CHIRKIN Trade s.r.o.

Zaměřujeme se na zprostředkování prodeje v oblasti nemovitostí, akvizic a komodity. Provádíme stavební práce, rekonstrukce, opravy historických fasád.

Voltiž Duha

Hlavním cílem programu organizace je atraktivní jezdecká disciplína zvaná voltiž, určená dětem od pěti do deseti let. Naši členskou základnu v současné době tvoří osmnáct dětí ve věku od čtyř do dvanácti let. Trénujeme na koních HASAN, NICK a FAUST.

Tělovýchovná jednota Potůčky

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií.

Sportovní klub Panteři Kladno z.s.

Jsme kladenský sportovní klub věnující se především badmintonu, ale i dalším sportům. Naším hlavním zájmem je práce s dětmi a mládeží. Během školního roku pravidelně trénujeme a jezdíme na turnaje, nebo turnaje pořádáme. O prázdninách jezdíme na soustředění, …

Dovedeme z.s.

Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové dovednosti.

Občanské sdružení Mládež

Občanské sdružení se aktivně zapojuje do projektů pro mládež, pořádání akcí a sportovních turnajů.

Ing. Lucie Nedomová

Vedeme kurz pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Společenství domů čp. 406 a 407 ul. K.Šrůmy, Černčice

Jsme společenství vlastníků. Zajišťujeme správu nemovitosti. Pořádáme pravidelné schůze.

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky

Cílem a předmětem činnosti unie je především zastoupení zahraničních společenstev poskytující bezpečnostní služby v ČR, definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu, organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí. Propagace bezpečnostního průmyslu.

TJ Sokol Chornice, z.s.

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíl gymnastiky, kopané a tenisu. Dále vedeme kurz pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku.

Svobodné děti - Mgr. Ladislava Nová

Vedeme kurzy pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Tělocvičná jednota Sokol Kamenný Újezd

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií.

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Praha lO-Štěrboholy, o.s.

Hlavním cílem klubu je napomáhat všeobecnému rozvoji štěrboholské školy, spolupracovat s učitelským sborem a shánět finanční prostředky na podporu kulturních a sportovních akcí školy, na její vybavení hračkami, učebními a sportovními pomůckami, knihami, ...

Shotokan sport centrum Mimoň o.s.

Provozujeme sportovní klub zabývající se karatem.

Pěvecký chlapecký sbor Páni kluci

Provozujeme chlapecký pěvecký sbor. Zabýváme se interpretací sborové tvorby a rozvojem estetické výchovy i hudebního vzdělání.