Kluby, svazy a sdružení

Královská stezka, o.p.s.

Společnost poskytuje poradenství a služby pro zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. Vytváříme žádosti o dotace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Občanské sdružení proPRESS

Cílem sdružení je šíření objektivních informací o postavení novinářů v naší společnosti.

Volejbalový sportovní club Čelákovice

Provoz volejbalového klubu. Klub poskytuje svým členům, hostům a veřejnosti možnost hrát volejbal, plážový volejbal, nohejbal a tenis. Pořádáme tradiční turnaje, soustředění, sportovní a společenské akce pro sportovní a obchodní partnery.

Panter Taekwondo

Provoz sportovního klubu se zaměřením na taekwondo pod hlavičkou TJ Jiskra Humpolec.

Taejang Dojang o.s.

Provoz sportovního klubu se zaměřením na taekwondo.

Mezera o.s.

Plánování a realizace volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Cílem sdružení je přispět k většímu porozumění mezi občany a zároveň motivovat všechny k tomu, aby nebyli lhostejní k dění v obci a jejím okolí, dále obnovit úctu k přírodě a usilovat o její ...

42. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež školního věku. Pořádáme tábory a výlety.

ATOM 4335 SYLVATIK

Turistický oddíl celoročně organizuje schůzky a výpravy a o prázdninách letní tématické tábory v přírodě.

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby

Pořádáme turistické akce. Turistické závody mají dlouholetou tradici a řadí se do kategorie malých sportů. Trať je vyznačena fábory - modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá Út 15:00)

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Ostrov

Provozujeme sdružení osob onemocněné diabetem.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

Myslivecké sdružení HŘÍBĚCÍ

Provozujeme myslivecké sdružení. Pořádáme různé akce, zábavy a aktivity.

Myslivecké sdružení Bukovina

Provozujeme honitbu a myslivecké aktivity. Napomáháme mateřským školám vychovávat děti s úctou k přírodě. V zimních měsících dokrmujeme na krmných stanovištích. Pořádáme myslivecké plesy a schůze.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Poskytujeme poradenské služby neslyšícím a nedoslýchavým nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Dále nabízíme tlumočnické služby.

ZO ČSOP Buchlovice

Provoz záchranné stanice volně žijících živočichů. Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody. Nabízíme možnost navštívit trvalou expozici živočichů. Zaměřujeme se na záchranu zraněných či handicapovaných zvířat. Chováme vybrané druhy dravců a sov.

Valašský jarmek, z.s.

Pořádáme společensko-environmentální akce, zejména Valašský mikulášský jarmek ve městě o prvním víkendu v prosinci. Podporujeme kurzy lidových řemesel, tradic a zvyků pro děti a dospělé.

Moravskoslezský klub judo Karviná

Provoz sportovního klubu se zaměřením na judo. Pořádání zápasů.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Kozlovice

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů. Podpora včelstev, výzkum v oboru včelařství, ochrana zdrojů snůšky, podpora udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost.

Golf & country club České Budějovice

Provozujeme golfový klub. Nabízíme servis golfových holí. Pořádáme společenské setkání a golfové turnaje.

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snaha o integraci dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Provoz obecně prospěšné společnosti. Snaha o rozvoj regionu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Volejbalový klub Havlíčkův Brod, o.s.

Provoz volejbalového klubu. Disponujeme týmy: muži, ženy, dorostenci, dorostenky. Klub se také věnuje hraní plážového volejbalu.

TJ Sokol Vejprnice

Provozujeme tělovýchovnou jednotu. Vedeme družstva fotbalu, ledního hokeje, florbalu, volejbalu, nohejbalu a stolního tenisu. Sdružujeme oddíl turistiky, šipek a power-liftingu.

Občanské sdružení Musica Minore

Provoz hudebního spolku hrajícího komorní hudbu od baroka až po současnost. Spolupracujeme s různými sólisty, vokálními ansámbly a hudebními projekty.

Taneční klub Pelhřimov, o.s.

Sdružování lidí nadšených pro tanec. Pořádání plesů a tanečních zábav, organizování tanečních vystoupení.

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú.

Nabídka vzdělání pedagogů a rodičů autistických dětí, zajišťování vzdělávání a uplatnění mládeže a dospělých osob s autismem.