Náboženské organizace

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Nabídka služeb centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením a rané péče určené jejich rodinám. Osobní asistence – terénní služba,poskytovaná od 7 let do seniorského věku. Jezdíme přímo do rodin.

Farní charita Dobruška

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při ...

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Farní charita Náchod

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Schönstattské hnutí

Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Oblastní charita Hradec Králové

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Oblastní charita Sobotka

Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Brzy otevírá (13:00)

Kristus pro každého o.s.

Působíme především v oblasti vydávání a distribuce křesťanské literatury pro dospělé, mládež i děti. Organizujeme a vedeme biblické kurzy.

Oblastní charita Trutnov

Nabídka domácích zdravotních, hospicových a pečovatelských služeb. Zajištění osobní asistence. Možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.

Sbor Církve bratrské v České Skalici

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání maminek, seniorů i teenagerů. Nabízíme besídky a vystoupení pěveckého sboru. Vedeme dětský klub Kamínek.

Sbor Křesťanské společenství Hradec Králové

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabízíme poradenství pro různé životní situace a vydáváme časopis Mozaika.

Římskokatolická farnost Velké Poříčí

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným.

Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí

Pořádáme bohoslužby, kázání a náboženská setkání. Nabízíme výuku náboženství pro děti školního i předškolního věku.

Sbor Církve bratrské v Bystrém

Pořádáme bohoslužby, kázní a náboženská setkání.

Bystré 82 +

Sbor Křestanské společenství Jičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme také kázání v MP3 formě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Broumově

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Pořádáme dětské tábory či společenské a kulturní akce.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Černilově

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Zabýváme se také pořádáním kulturních a společenských akcí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové

Sbor pořádá bohoslužby, biblické hodiny a náboženská setkání v kostele vystavěném v letech 1910 - 1912.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad Dědinou

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov nad Kněžnou

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání mládeže, seniorů, rodin a maminek s dětmi nebo misijních mší. Možnost přípravy snoubenců před svatbou.

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.