Českobratrská církev evangelická

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce. Služby pro lidi s postižením, pro seniory i pro rodiny s dětmi. ...

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

Jsme křesťané – evangelíci. Patříme do společenství evangelických církví, které kladou důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho (především pak vlastního života) jejím svědectvím. Vytváříme společenství víry, které zahrnuje všechny generace. Náš ...

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hronově

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hronově pořádá bohoslužby, biblické hodiny i náboženská setkání.

Královéhradecký seniorát Českobratrské církve evangelické

Královéhradecký seniorát je správní jednotka Českobratrské církve evangelické. Sdružuje 15 sborů a 21 kazatelských stanic.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově

Jsme církví tradiční – s hlubokými historickými kořeny, ale také církví moderní – biblické poselství se snažíme interpretovat aktuálně, se zřetelem na problémy dneška, složitost mezilidských vztahů… Společenství sboru bereme vážně. Oslovujeme-li se bratře a …

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově

Jsme malé, otevřené společenství křesťanů, součást Českobratrské církve evangelické. Snažíme se žít a šířit víru, naději a lásku, přemýšlíme o životě a jeho smyslu. Scházíme se na bohoslužby a při dalších příležitostech.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích pořádá bohoslužby a pravidelná shromáždění.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích

Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin. Hovory (nejen) o křesťanské víře a o Bohu každý čtvrtek od 17 hodin. Každý měsíc se koná dámský a pánský klub.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kovanci

Farní sbor pořádající náboženská setkání a bohoslužby.

Českobratrská církev evangelická

Vydávání církevních řádů, statutů a pravidel Českobratrské církve evangelické. Pořádání bohoslužeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Jižní Město

Sbor pořádá bohoslužby, náboženské programy, svatby, křty, pohřby či výstavy. Možnost pronájmu prostor pro výstavy, koncerty, školení, svatby, rauty.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Smíchov

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Spolupracujeme s azylovým domem a pořádáme sbírky pro adopci na dálku.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Střešovice

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. V nabídce je také biblická hodina pro děti, setkávání maminek, mládeže a seniorů.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 5 - Radotín

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, sederovou slavnost, výlety, hudebně-literární pořady, kázání a výroční sborové shromáždění.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1 - Staré Město

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v goticko-renesančním kostele, který postavili v letech 1611 - 1614 němečtí luteráni.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvice

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. V nabídce jsou také akce pro děti, klubová setkání s hosty, debatní kluby, biblické hodiny.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodoníně

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nusle

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, kázání a sbírky. Vedeme pěvecký sbor a biblické hodiny.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 2 - Vinohrady

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Poskytujeme možnost pronajmout si kostel s bezbariérovým přístupem a kapacitou 250 míst k sezení.

Liberecký seniorát Českobratrské církve evangelické

Provozování společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti Liberecka.

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické

Provozujeme společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti středních Čech.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Vystupujeme s pěveckým sborem a pořádáme kulturní a společenské akce, brigády či sbírky.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Zaměřujeme se na víru, lásku a naději. Patříme ke Kristově církvi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Dále pořádáme biblickou hodinu, nedělní školu, setkání třicátníků. Provozujeme klub seniory.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Černilově

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Zabýváme se také pořádáním kulturních a společenských akcí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dambořicích

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a náboženských setkání.