Církev adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne

Společenství Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Nový Jičín

Církevní sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání, dále odborné semináře, školení, aktivity pro děti a společná setkání.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno - Střední

Poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu.

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory v lokalitě a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Jindřichův Hradec

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Vedeme cestopisné přednášky na školách a pro veřejnost. Zaměřujeme se na zpěv pobožných písní, modlitby a další.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Vyškov

Pořádáme bohoslužby a duchovní i společenské setkání. Prodáváme duchovní a zdravotní literaturu.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Kyjov

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.