Církev Křesťanská společenství

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Církev Křesťanská společenství

Zabýváme se sdružováním jednotlivých sborů a posilováním vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi. Pořádáme společenské akce a setkání.

Sbor Křesťanské společenství Hradec Králové

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabízíme poradenství pro různé životní situace a vydáváme časopis Mozaika.

Sbor Křesťanské společenství Ostrava

Pořádáme bohoslužby, duchovních setkání, přednášky a besedy či veřejná čtení filmové kluby.

Sbor Křestanské společenství Jičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme také kázání v MP3 formě.

Sbor Křesťanské společenství Děčín

Pořádání bohoslužeb. Provoz klubu pro děti, dorostence a mládež. Zajišťování kurzů Alfa.

Sbor Křesťanské společenství Žatec

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání, které se konají každou neděli.

Sbor Křesťanské společenství Kutná Hora

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání a kurzů Alfa. Pro děti zajišťujeme letní tábory a přednášky na základních školách. Provoz klubu Sam.

Sbor Křesťanské společenství Praha

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Jsme součástí světového evangelikálního hnutí a hlásíme se k Apoštolskému vyznání víry a Lausánskému hnutí.

Sbor Křesťanské společenství Klatovy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádání dětských besídek.

Sbor Křesťanské společenství Turnov

Pořádáme bohoslužby a vedeme preventivní přednášky pro děti a studenty na základních i středních školách.

Sbor Křesťanské společenství Nejdek

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin, duchovních setkání, dětských besídek či letního tábora a provoz klubu BEZ.

Misijní skupina Křesťanské společenství České Budějovice

Pořádání bohoslužeb, modlitebních skupinek žen, duchovních setkání a biblického programu pro děti od 4 do 6 let. Staráme se o adoptované dítě na dálku.

Consociatio sancti Isidori Hispalensis, o.s.

Šíření křesťanských hodnot a opravy falešných informací o katolické církvi. Osvěta v oblasti sekt, výpočetní techniky a internetu.

Sbor Křesťanské společenství Zlín

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Při sboru fungují také nedělní besídky, dorost a v neposlední řadě domácí skupinky.