Evangelická církev metodistická

Farnost Evangelické církve metodistické v Mikulově

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Jsme společenstvím lidí, kteří se rozhodli brát Boha vážně a přijímají Bibli jako normu pro svůj život. Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Jsme otevřeným společenstvím, kam může přijít ...

Evangelická církev metodistická

Sdružování farností a pořádání společných konferencí.

Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR

Zajištění a poskytování křesťanské sociální, poradenské a duchovenské péče osamělým, ohroženým, nemocným a zdravotně postiženým lidem.

Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, volnočasové aktivity, výlety a společenské akce.

Křesťanské centrum Příbram

Sdružování evangelikálních křesťanů. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Pravidelný kulturní program pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)