Jednota bratrská

Sbor Jednoty bratrské v České Lípě

Pořádáme bohoslužby, výlety, náboženské setkání i programy pro děti a mládež. Nabízíme i hlídání dětí.

Jednota bratrská

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské ve Frýdlantě

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Sbor dále pořádá setkávání maminek a jejich dětí s kreativním programem.

Sbor Jednoty bratrské v Benešově u Prahy

Pořádáme bohoslužby, náboženské setkání i programy pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Dobřívi

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Hejnicích

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Holešově

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Chocni

Sbor zřizuje rodinné centrum, pořádá aktivity pro děti, mládež a rodiny.

Sbor Jednoty bratrské v Liberci

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi

Pořádáme bohoslužby, náboženské setkání i programy pro děti a mládež. Provozujeme klub sportovních a zajímavých aktivit.

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě

Pořádání křesťanských shromáždění a besed s hosty, organizování zájmových aktivit.

Sbor Jednoty bratrské v Praze

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Nabízíme hlídání dětí, volnočasové i cestovní kluby a programy primární prevence.

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Organizujeme příměstský tábor.

Sbor Jednoty bratrské v Králíkách

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, kurzů i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Jirkově

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Provozujeme kluby pro děti a občanské sdružení Archa 777.

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

Posláním Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích je přinášet život druhým lidem a ukazovat jim tak na Boží lásku. Hledáme způsoby, jak investovat do lidí kolem nás, pomáhat potřebným a vytvářet hodnoty v místě, kde žijeme. Našim motorem je víra v Ježíše Krista a …