Řeckokatolická církev

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Sdružování jednotlivých farností a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Řeckokatolická farnost v Hradci Králové

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Lochenice 84 +

Řeckokatolická farnost v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele z 15. století.