Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Jablunkovský seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Provozujeme společenství sboru Slezské církve evangelické. Pořádáme kázání. Vedeme pěvecký sbor.

Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Pořádání bohoslužeb Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Ostravsko - karvinský seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Společenství farních sborů Slezské církve evangelické augsburského vyznání v oblasti Ostravy a Karviné.

Diakonický institut

Nabízíme vzdělávací semináře určené duchovním, učitelům či pracovníkům v neziskovém sektoru. Poskytujeme kvalifikační kurzy a vzdělávací akreditované programy.

Křesťanské sdružení Tesalonika

Pořádáme bohoslužby, které probíhají v neformálním duchu a jejich jádrem je kázání Božího Slova. Pořádáme skupinová setkání, kde se modlíme a studujeme Bibli. Dále nabízíme tábory pro děti.